Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x
Biuletyn Informacji Publicznej BIP - Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Przedmiot działania

Przedmiot działania spółki PKD
pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 36.00.Z
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 37.00.Z
zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 38.11.Z
obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.Z
działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami 39.00.Z
roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z
roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z
pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B
działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z
sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z
wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z
pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B
wytwarzanie energii elektrycznej 35.11.Z
przesyłanie energii elektrycznej 35.12.Z
dystrybucja energii elektrycznej 35.13.Z
handel energią elektryczną 35.14.Z
naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z
wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 35.30.Z
wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 43.22.Z
kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z
działalność taksówek osobowych 49.32.Z
wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z
transport drogowy towarów 49.41.Z
wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.32.Z
działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z
pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.99.Z
pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z
pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z

Pokaż rejestr zmian

Opublikowano: 28 sierpnia 2003
Opublikowane przez: Tomasz Mrózek
Ostatnia modyfikacja: 22 października 2015
Zmodyfikowane przez: Małgorzata Dąbczak-Siatkowska