Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x
Biuletyn Informacji Publicznej BIP - Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Statystyki stron

Lp. Strona Odwiedzin
1 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa technologicznej sieci wodociągowej w rejonie ulic Ks. Brzóski, Racławickiej, Sułkowskiego w Słupsku" - sprawa nr 61/PI/2019 44127
2 Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości 19466
3 Oferta zatrudnienia na stanowisku ds. gospodarki ściekowej 13926
4 Przetarg nieograniczony na sprzedaż i sukcesywne dostarczanie polielektrolitu w postaci proszku na potrzeby stacji wirówek, do odwadniania osadu przefermentowanego oraz  polielektrolitu w postaci emulsji na potrzeby zagęszczania osadu nadmiernego. 10229
5 Kontakt 9995
6 Klauzula informacyjna 9679
7 Organizacja 9221
8 Ogłoszenie o III przetargu pisemnym na sprzedaż sprzętu komputerowego 8826
9 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn: "Zakup/dzierżawa systemu do monitorowania pojazdów i maszyn" 8549
10 Rejestr zmian 7732
11 Przyjmowanie i załatwianie spraw 7279
12 Struktura własnościowa 7168
13 Majątek Spółki 7017
14 Przedmiot działania 6979
15 Tryb działania 6947
16 Status prawny 6777
17 Kontrole w Spółce 6287
18 Statystyki stron 5794
19 Rejestry, ewidencje, archiwa 5704
20 Instrukcja 5214
21 Redakcja 5171
22 Dokumenty Spółki 5035
23 Unieważnienie - "Inżynier Projektu". 4571
24 Ustawa 4337
25 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: „Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji do oczyszczania wód popłucznych oraz ich ponowne wykorzystanie w procesie uzdatniania wody do picia na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Słupsku przy ul. Westerplatte 54b” – sprawa nr 15/PI/2020 4260
26 Mapa strony 3788
27 Taryfy – Miasto Słupsk 3777
28 Zapytanie ofertowe na wykonanie folderu i ulotek informacyjno-edukacyjnych – sprawa nr WN1/0491/15 3694
29 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Remont pokrycia dachowego budynku Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Sportowej 73 w Słupsku" - sprawa nr 15/PI/2015. 3692
30 Taryfy - Gmina Redzikowo 3692
31 Taryfy 2011/2012 3658
32 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa sieci wodociągowej w mieście Słupsk” - sprawa nr 39/PI/2014 3519
33 Taryfy – Gmina Kobylnica 3483
34 Taryfy - od 1 stycznia 2011 3466
35 Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż ciągnika K – 1k oraz urządzenia do ciśnieniowego mycia sieci kanalizacyjnej 3423
36 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa kanalizacji w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Słupsku. Zadanie nr 2 - Budowa komór połączeniowych oraz kanalizacji ciśnieniowej w Kobylnicy” - sprawa nr 15/PI/2016. 3338
37 Taryfy 3121
38 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej - Ringu kanalizacyjnego Słupska" - sprawa nr 12/PI/2015. 3108
39 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu marki Ford Transit 2951
40 Ogłoszenie o rozbudowie oczyszczalni ścieków 2862
41 Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu pisemnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Rowach 2853
42 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż urządzenia dystrybucyjnego do stacji paliw 2816
43 Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa samochodu specjalnego przystosowanego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji o DMC do 3,5 T” – sprawa nr WN1/0101/17 2807
44 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z podłączeniami oraz budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowości Bzowo i Wrząca w gminie Kobylnica” – sprawa nr 09/PI/2017 2664
45 Przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.” - sprawa nr 14/PI/2017 2640
46 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wykonanie rekonstrukcji otworu eksploatacyjnego nr 1B, na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego w Słupsku przy ulicy Westerplatte" - sprawa nr 25/PI/2015 2627
47 Przetarg pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniami w ul. Mostnika oraz ul. Dominikańskiej w Słupsku” - sprawa nr 26/PI/2018 2590
48 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulicy Owocowej w Słupsku” - sprawa nr 21/PI/2017 2564
49 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Szczecińskiej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Mieszka I w Słupsku (dwa zadania)" - sprawa nr 06/PI/2015. 2559
50 Zamówienie II na zaprojektowanie i dostawę instalacji uzdatniania biogazu wraz z montażem w oczyszczalni ścieków Słupsku 2554
51 Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa energii elektrycznej” - sprawa nr WN1/0426/18 2537
52 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zaprojektowanie i budowa stanowiska opróżniania wozów asenizacyjnych (SOWA) w oczyszczalni ścieków w Słupsku" - sprawa nr 38/PI/2014. 2534
53 Oferta zatrudnienia na stanowisku specjalista ds. edukacji ekologicznej 2517
54 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ładowarki przegubowej Radlader Weidemann 4004 TP 100 wraz z zamiatarką hydrauliczną 2425
55 Zapytanie ofertowe pn.: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A0” – sprawa nr WN1/0598/18 2409
56 Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż wózka akumulatorowego „Melex” typ 667 2335
57 Przetarg nieograniczony pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Budowa linii kablowej średniego napięcia (SN 15kV) zasilająca obiekty „BAZY” przy ul. E. Orzeszkowej 1 z oczyszczalnią ścieków „OŚ” przy ul. Sportowej 73" - sprawa nr 25/PI/2016. 2319
58 Ogłoszenie na Inżyniera Projektu 2317
59 Ogłoszenie o wyborze oferty - kolektor ściekowy + kanalizacja ściekowa w Słupsku 2301
60 Ogłoszenie o budowie stacji uzdatniania wody w Słupsku 2283
61 Przetarg nieograniczony pn.: „Przebudowa pomieszczeń warsztatowo-socjalnych w budynku warsztatowo-magazynowym na terenie Bazy Spółki "Wodociągi Słupsk" przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku” - sprawa nr 01/PI/2018 2274
62 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie negocjacji na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kczewo gmina Kobylnica - sprawa nr 18/PI/2013 2270
63 Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu pisemnym na zbycie gruntów niezabudowanych przy ul. Sobieskiego w Słupsku 2218
64 Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa wirówki odwadniającej do oczyszczalni ścieków komunalnych w Słupsku przy ul. Sportowej 73” - sprawa nr 30/PI/2018 2217
65 Ogłoszenie o zamówieniu - kanalizacja Słupsk i Kobylnica 2199
66 Wybór ofert w przetargu nieograniczonym na Inżyniera dla Projektu 2190
67 Ogłoszenie o zamówieniu (ZSI) 2156
68 Przetarg nieograniczony pn.: Budowa sieci wodociągowej w ulicy Przemysłowej w Słupsku” - sprawa nr 05/PI/2018. 2155
69 Przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji pn.: Budowa budynku biurowo-socjalnego wraz z zapleczem garażowym i parkingami na terenie oczyszczalni ścieków w Słupsku” - sprawa nr 21/PI/2019 2149
70 Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację stopnia wodnego z budową przepławki dla ryb na rzece Skotawie 2140
71 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w m. Słupsk przy pomocy technologii rękawa" - sprawa nr 05/PI/2015. 2136
72 Oferta zatrudnienia na stanowisku młodszy operator oczyszczalni ścieków 2130
73 Taryfy 2012/2013 2123
74 Zapytanie ofertowe pn.: "wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej z zakładu przetwórstwa rybnego Morpol S.A. w Duninowie w gm. Ustka do oczyszczalni ścieków w Słupsku" – sprawa nr 31/PI/2016. 2123
75 Taryfy 2010/2011 2111
76 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kczewo gmina Kobylnica - sprawa nr 15/PI/2013 2110
77 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usunięcie wad w instalacjach i oprogramowaniu układu sterowania i automatyki w Głównej Przepompowni Ścieków Spółki „Wodociągi Słupsk” przy ul. E. Orzeszkowej 1 w Słupsku - sprawa nr 05/PI/2013 2110
78 Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa urządzeń służących do monitorowania natężenia opadów atmosferycznych oraz poziomu wypełnienia w czynnych sieciach kanalizacyjnych, na terenie miasta Słupska" - sprawa nr 41/PI/2019 2099
79 Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa drogi do przepompowni ścieków na działce nr 45/4 przy ul. Kaszubskiej w Słupsku" - sprawa nr 07/PI/2016 2097
80 Ogłoszenie o IV nieograniczonym przetargu pisemnym na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów niezabudowanych przy ul. Sobieskiego w Słupsku 2088
81 Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu pisemnym na zbycie prawa użytkownika wieczystego gruntów niezabudowanych położonych w obrębie 9 w Słupsku przy ul. Sobieskiego. 2076
82 Przetarg nieograniczony pn.: „Likwidacja otworu studziennego nr 1/65 oraz wykonanie zastępczego otworu hydrogeologicznego nr 1a w Zagórkach gm. Kobylnica” - sprawa nr 06/PI/2018 2068
83 Ogłoszenie o przetargu realizowanego dla „Wodociągi Ustka” sp. z o.o. 2060
84 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - kolektor 2049
85 Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu pisemnym na łączną sprzedaż prawa własności budynków i budowli oraz zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Rowach 2043
86 Ogłoszenie o III nieograniczonym przetargu pisemnym na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów niezabudowanych przy ul. Sobieskiego w Słupsku 2038
87 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zygmunta Augusta i ulicy Ryszarda Riedla w Słupsku" - sprawa nr 35/PI/2019 2025
88 Zapytanie ofertowe pn.: Zakup urządzeń typu tablet” – nr sprawy WN1/0567/17 2013
89 Przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej z zakładu przetwórstwa rybnego Morpol S.A. w Duninowie w gm. Ustka do oczyszczalni ścieków w Słupsku” - sprawa nr 02/PI/2017 2011
90 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa instalacji suchej fermentacji perkolacyjnej dla wyselekcjonowanych odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych i skratek przy wykorzystaniu potencjału instalacji biogazowej i kompostowni na Oczyszczalni Ścieków w Słupsku.” - sprawa nr 29/PI/2017 2009
91 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Szczecińskiej, Koszalińskiej, Braci Gierymskich (SM Kolejarz) w Słupsku” - sprawa nr 22/PI/2015 2006
92 Ogłoszenie o zamówieniu: Inżynier dla Projektu pn. "Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska". 2004
93 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej - Ringu kanalizacyjnego Słupska" - sprawa nr 17/PI/2014 2001
94 Przetarg nieograniczony pn.: „Remont pokrycia dachowego nad pomieszczeniami biurowymi przy budynku Centrum Edukacji Ekologicznej oraz naprawa obróbek kominów dachu laboratorium na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Sportowej 73 w Słupsku” - sprawa nr 12/PI/2016. 2000
95 Przetarg nieograniczony pn.: "Dostawa wirówki odwadniającej do oczyszczalni ścieków komunalnych w Słupsku przy ul. Sportowej 73” - sprawa nr 07/PI/2019. 1986
96 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit i Fordów Courier Van 1984
97 Zamówienie na zaprojektowanie i dostawę instalacji uzdatniania biogazu wraz z montażem w oczyszczalni ścieków Słupsku 1971
98 Przetarg nieograniczony pn.: „Renowacja chemiczna studni H-7a na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych w Głobinie, Gmina Słupsk” - sprawa nr 01/PI/2017 1971
99 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa sieci wodociągowej obejmująca zadania: Zadanie 1: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Hubalczyków w Słupsku; Zadanie 2: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Jodłowej i ul. Jałowcowej w Słupsku"- sprawa nr 30/PI/2014. 1965
100 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Dostawa, montaż i uruchomienie żurawika słupowego do obsługi urządzeń technologicznych przepompowni głównej ścieków w Słupsku" - sprawa nr 37/PI/2014. 1953
101 Przetargi 1943
102 Wybór oferty - Główny kolektor ściekowy + przepompownia 1932
103 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdów marki Ford Transit, Ford Transit 100S oraz dwóch specjalistycznych samochodów marki Liaz 1929
104 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Legionów Polskich w Słupsku 1916
105 Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa energii elektrycznej na rok 2020” – sprawa nr WN1/0430/19 1912
106 Wybór oferty w przetargu nieogranicznym na budowę stacji uzdatniania wody w Słupsku. 1909
107 Ogłoszenie o zamówieniu - kanalizacja Kobylnica 1902
108 Ogłoszenie o zamówieniu - kanalizacja Słupsk 1900
109 Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż samochodu marki Ford Transit 1896
110 Ogłoszenie o II pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż Spektrofotometru atomowego absorpcyjnego Varian Spektr AA.20Plus 1889
111 Ogłoszenie o I przetargu pisemnym na sprzedaż drukarek igłowych OKI 5520 1872
112 Oferta zatrudnienia na stanowisku referent ds. sprzedaży w Dziale Obsługi Klienta 1871
113 Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa trzech samochodów o DMC do 3,5 T z napędem elektrycznym” - sprawa nr WN1/0639/18 1855
114 Zapytanie ofertowe na spektrometr ASA (nr sprawy: 440/GL/10) 1854
115 Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego marki Jelcz 1851
116 Przetarg na udzielenie i obsługę kredytów 1847
117 „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na zbycie prawa użytkownika wieczystego gruntów niezabudowanych położonych w Słupsku przy ul. Leśnej 1845
118 Postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę bonów towarowych 1840
119 Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Ford 1831
120 Unieważnienie postępowania w części II Kontraktu nr 03 - Gmina Kobylnica 1822
121 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej - sprawa nr 08/PI/2013 1821
122 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót remontowo-budowlanych polegających na przywracaniu stanu nawierzchni w pasach drogowych po wykonanych robotach związanych z usuwaniem awarii oraz naprawami urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych - sprawa nr 30/PI/2012 1806
123 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę bonów towarowych. 1801
124 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę bonów towarowych 1801
125 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Słupsk-Bolesławice wraz z komorą redukcyjną oraz 3 studniami pomiarowymi” - sprawa nr 09/PI/2019 1797
126 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usunięcie wad w instalacjach i oprogramowaniu układu sterowania i automatyki w Głównej Przepompowni Ścieków Spółki ,,Wodociągi Słupsk” przy ul. E. Orzeszkowej 1 w Słupsku 1793
127 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie odcinka sieci wodociągowej od ul. Fabrycznej do ul. Sobieskiego w Słupsku 1784
128 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdów marki Ford Transit, Ford Transit 100S, Star 200 oraz dwóch specjalistycznych samochodów marki Liaz 1770
129 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej Inwestycji pn. ,,Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku" 1770
130 Zapytanie ofertowe na organizację konferencji i spotkań edukacyjnych – sprawa nr WN1/0037/15 1768
131 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o." - sprawa nr 03/PI/2015. 1764
132 Zawiadomienie o wyborze oferty 1753
133 Ogłoszenie o przetargu realizowanego dla „Wodociągi Ustka” sp. z o.o. 1748
134 Przetarg nieograniczony pn.: „Zaprojektowanie i budowa instalacji dezodoryzacji osadników wstępnych w oczyszczalni ścieków w Słupsku” - sprawa nr 04/PI/2016 1746
135 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 250 kW oraz pompy ciepła woda-woda" - sprawa nr 24/PI/2015. 1745
136 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego marki Jelcz 1743
137 "Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego wraz z rozruchem w celu przystosowania sekwencyjnego reaktora biologicznego eksploatowanego na oczyszczalni ścieków w Słupsku do prowadzenia deamonifikacji odcieków” - sprawa nr 02/PI/2019. 1743
138 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: "Dostawa, montaż i uruchomienie systemu zarządzania i sterowania procesami technologicznymi oraz wymiana dmuchaw i aparatury regulacyjnej dla części biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Słupsku przy ul. Sportowej 73" 1739
139 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa trzech stacji podnoszenia ciśnienia w m. Słupsk" - sprawa nr 55/PI/2019 1729
140 Unieważnienie i wykluczenie postępowania w części I Kontraktu nr 03 1727
141 Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa wyposażenia punktu zlewnego ścieków dowożonych wraz z montażem na terenie oczyszczalni ścieków w Słupsku” - sprawa nr 37/PI/2018 1722
142 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa punktów pomiarowych na sieciach wodociągowych w Słupsku” – sprawa nr 14/PI/2018 1713
143 Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu 01_PN_JRP_2009 1713
144 Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym 1712
145 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji pn.: „Zaprojektowanie i budowa Lokalnej Stacji Dezodoryzacji [LSD] sieci kanalizacyjnej w ul. Gdańskiej w Słupsku” - sprawa nr 21/PI/2014 1708
146 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie przebudowy portierni wraz z zagospodarowaniem terenu bazy „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. zlokalizowanej w Słupsku przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 1706
147 Oferta zatrudnienia na stanowisku sprzątaczka 1705
148 Ogłoszenie o zamówieniu - nr 01/PN/JRP/2009 1696
149 Oferta zatrudnienia na stanowisku referent ds. sprzedaży w Dziale Obsługi Klienta 1690
150 Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" - sprawa nr 01/PI/2016 1689
151 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Star do czyszczenia wpustów ulicznych 1687
152 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie żurawika słupowego do obsługi urządzeń technologicznych przepompowni głównej ścieków w Słupsku" - sprawa nr 31/PI/2014. 1685
153 Przetarg nieograniczony pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych na terenie osiedla Niepodległości w Słupsku" - sprawa nr 22/PI/2016. 1676
154 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem odbiorców w miejscowości Kczewo gmina Kobylnica" - sprawa nr 04/PI/2014 1674
155 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ciągnika K – 1k oraz urządzenia do ciśnieniowego mycia sieci kanalizacyjnej - PRZETARG UNIEWAŻNIONY! 1672
156 Ogłoszenie o zamówieniu - 02_PN_JRP_2009 1670
157 Unieważnienie postępowania w części II Kontraktu nr 03 - Gmina Kobylnica i Gmina Słupsk 1670
158 Zapytanie ofertowe na badanie uzysku biogazu z poszczególnych osadów będących odpadami w procesie podczyszczania ścieków przemysłowych z zakładu produkcyjnego przetwórstwa łososia – sprawa nr 02/PI/2016 1668
159 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową obudową wiaty kompostowni" - sprawa nr 03/PI/2014 1668
160 I przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 9 miasta Słupska przy ulicy Sobieskiego 1666
161 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie rocznego audytu wydatków kwalifikowanych JRP za rok 2010 1657
162 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  przy ul. Poznańskiej oraz na części terenu osiedla Niepodległości w Słupsku” - sprawa nr 19/PI/2017 1656
163 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa ładowarki kołowej teleskopowej” – sprawa nr WN1/0213/14 1653
164 Ogłoszenie o zamówieniu m.in. na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń technologicznych i instalacji dla stacji uzdatniania wody w Sycewicach 1651
165 Przetarg nieograniczony pn.: "Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o." - sprawa nr 06/PI/2016 1649
166 Postępowanie o udzielenie zamówien na dostawę bonów towarowych (583/DE/09) 1646
167 Przetarg nieograniczony pn.: "Naprawa zewnętrznych ścianek kanałów odpływowych osadnika wstępnego oraz renowacja płyty dennej i ścian żelbetowych w systemie napraw i ochrony żelbetu materiałami PCC przepompowni wewnętrznej" - sprawa nr 10/PI/2016 1642
168 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdów: Kamaz – wywrotka, Star 200, żuraw samochodowy - typ Hydros, przyczepa kontenerowa 1642
169 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowo-budowlanych polegających na przywracaniu stanu nawierzchni w pasach drogowych po wykonanych robotach związanych z usuwaniem awarii oraz naprawami urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych - sprawa nr 31/PI/2013 1641
170 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie sieci wodociągowej w ul. Dębowej wraz z przełączeniami istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Dębowej dz. nr 703/9 i 1124 obręb nr 18 w Słupsku 1639
171 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie sieci wodociągowej wraz z przełączeniami istniejących przyłączy wody w ul. Kadłubka, Jagiellońskiej, Ziemowita, Kochanowskiego i pl. Książąt Pomorskich w Słupsku 1633
172 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. - sprawa nr 03/PI/2013 1630
173 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na naprawę kanalizacji deszczowej, uszkodzonej w trakcie wykonywania prac przez Hydrobudowę Polska S.A. przy realizacji kontraktu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Słupsku" nr 01/III/2006 - sprawa nr 25/PI/2012 1629
174 Wybór oferty w przetargu nieograniczonym na Inżyniera dla Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/019 pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” 1620
175 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Zastępstwo inwestycyjne obejmujące sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych (zadanie Nr 1 i Nr 2) nad wykonaniem robót budowlanych inwestycji pn.: „Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową zabudową wiaty kompostowni” - sprawa nr 25/PI/2014. 1611
176 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Naprawa żelbetowej płyty dennej w zbiorniku osadów flotacyjnych pod mieszadłem umieszczonym w stropie zbiornika." - sprawa nr 06/PI/2014 1611
177 Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego - nr 03/PN/JRP/2009 1609
178 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń technologicznych i instalacji dla stacji uzdatniania wody w Sycewicach 1609
179 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na sieci kanalizacyjnej w podziale na trzy części - sprawa nr 37/PI/2013 1607
180 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: "Zakup minikoparki gąsienicowej z lawetą transportową" - nr sprawy: WN1/0277/18 1605
181 Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym 1603
182 Wybór oferty w przetargu na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk w czterech częściach” 1597
183 Wybór oferty na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylnica w dwóch częściach” 1595
184 Ogłoszenie o wyborze oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk część IV 1592
185 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa przesiewacza bębnowego” – sprawa nr WN1/0203/14 1592
186 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Wykonanie map do celów projektowych w podziale na 8 zadań” - sprawa nr 11/PI/2014 1592
187 Oferta zatrudnienia na stanowisku „Mechanik-monter urządzeń oczyszczalni ścieków” 1591
188 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym m.in. na wykonanie odcinka sieci wodociągowej przy ul. Świerkowej w Słupsku 1588
189 Przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa linii kablowej średniego napięcia (SN 15kV) zasilająca obiekty „BAZY” przy ul. E. Orzeszkowej 1 z oczyszczalnią ścieków „OŚ” przy ul. Sportowej 73” - sprawa nr 05/PI/2017 1580
190 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniami w ul. Olchowej, ul. Cisowej i ul. Parkowej w Słupsku” - sprawa nr 15/PI/2017 1579
191 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na na wykonanie odcinka sieci wodociągowej włączającego sieć wodociągową m. Kobylnica do istniejącej sieci wodociągowej m. Słupsk. 1578
192 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej Inwestycji pn. „Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku” 1573
193 Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn. „Budowa głównego kolektora ściekowego wraz z pompownią w Słupsku” 1570
194 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Legionów Polskich i ul. Banacha w Słupsku" - sprawa nr 27/PI/2014 1569
195 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki ,,Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o., sprawa nr 23/PI/2012. 1552
196 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa sieci wodociągowej: Spinka istniejących sieci wodociągowych w ul. Sobieskiego w Słupsku” - sprawa nr 22/PI/2014 1548
197 Ogłoszenia o wyborze oferty - dotyczy postępowania nr 03/PN/JRP/2009 1546
198 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę instalacji gazowej dla gazu ziemnego GZ-50 do zasilania agregatów kogeneracyjnego - sprawa nr 33/PI/2012 1543
199 Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej – sprawa nr WN1/0251/14 1543
200 Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż Spektrofotometru atomowego absorpcyjnego Varian Spektr AA.20Plus 1542
201 Ogłoszenie o przetargu na dostawę wraz z wymianą zamontowanych zasuw nożowych w Głównej Przepompowni Ścieków Spółki „Wodociągi Słupsk” przy ul. E. Orzeszkowej 1 w Słupsku,sprawa nr 21/PI/2012 1541
202 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spacerowej w Słupsku” – sprawa nr 19/PI/2015 1530
203 Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego i akcesoriów – sprawa nr WN1/0129/17 1528
204 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa placów składowych magazynów kompostu na terenie oczyszczalni ścieków w Słupsku” - sprawa nr 03/PI/2017 1522
205 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Remont budynku stacji uzdatniania wody w Komiłowie dz. nr 19/3, gmina Kobylnica, powiat Słupski." - sprawa nr 15/PI/2014 1520
206 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit i Fordów Courier Van 1520
207 Zapytanie ofertowe na dostawę tablicy informacyjnej – sprawa nr 16/PI/2015 1518
208 Zapytanie ofertowe pn.: Zakup urządzeń typu tablet" - nr sprawy WN1/0567/17 1515
209 Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż komputerowych zestawów inkasenckich - PSION WORKABOUT PRO 3 WIN MOBILE 6. 1511
210 Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Kaszubskiej w Słupsku przy pasie drogowym ul. Miejskiej w Siemianicach" - sprawa nr 08/PI/2016 1504
211 Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Chłopickiego wraz z połączeniem z istniejącym wodociągiem w ul. Dwernickiego w Słupsku" - sprawa nr 24/PI/2016. 1500
212 Zapytanie ofertowe pn.: „Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.” – sprawa nr WN1/0607/18 1499
213 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa obiektu przepompowni ścieków przy ul. Borchardta w Słupsku” - sprawa nr 24/PI/2014 1493
214 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń technologicznych i instalacji dla stacji uzdatniania wody w Komiłowie, gmina Kobylnica.” - sprawa nr 09/PI/2014 1493
215 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zaborowskiej w Słupsku” - sprawa nr 31/PI/2018 1492
216 Zapytanie ofertowe pn.: „Opracowanie zmian do systemu wynagrodzeń w oparciu o wartościowanie stanowisk w spółce „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. 1482
217 Przetarg nieograniczony pn.: „Renowacja pokrycia ocieplenia kopuły ZKF nr 1, 2 i 3 oraz remont pokrycia dachowego obiektu MKF na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Sportowej 73 w Słupsku” - sprawa nr 19/PI/2018 1469
218 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Rozbudowa obiektu przepompowni ścieków przy ul. Borchardta w Słupsku wraz z przewodem tłocznym i kablem energetycznym" - sprawa nr 09/PI/2015. 1463
219 Zapytanie ofertowe na organizację spotkania podsumowującego realizację Projektu pn. „Gospodarka osadowa w oczyszczalni wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk” 1459
220 Oferta zatrudnienia na stanowisku specjalista ds. edukacji ekologicznej 1452
221 Oferta zatrudnienia na stanowisku robotnik placowy (2 osoby) 1440
222 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu marki Ford Transit 1440
223 Przetarg nieograniczony pn.: „Remont dachu i wymiana świetlików dachowych budynku warsztatowo-magazynowego w Słupsku” - sprawa nr 17/PI/2017 1438
224 Oferta zatrudnienia na stanowisku monter sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 1435
225 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na naprawę nawierzchni ul. Cecorskiej, w pasie realizowanych robót kanalizacyjnych wykonywanych przez Hydrobudowę Polska S.A. w ramach Kontraktu nr 01/III/2006 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Słupsku” - sprawa nr 02/PI/2014 1431
226 „Remont pokrycia dachowego na terenie Bazy Spółki „Wodociągi Słupsk” przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku” - sprawa nr 23/PI/2018 1421
227 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: "Zakup pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji małych średnic" - nr sprawy WN1/0101/17 1421
228 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Słupsk w podziale na dwa zadania: Zadanie 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przełączeniami w ul. Chełmońskiego w Słupsku, Zadanie 2 – Budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej z miejscowości Kobylnica w ciągu ulic: Kolejowa, Kilińskiego do miasta Słupska w ul. Grottgera” - sprawa nr 23/PI/2014. 1420
229 Oferta zatrudnienia na stanowisku referent ds. sprzedaży w Dziale Obsługi Klienta 1418
230 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie sieci wodociągowej wraz z przełączeniami istniejących przyłączy wody w ulicach Modrzewiowej, Bukowej i Głogowej zlokalizowanej na działkach nr 424/14, 188/36, 500/10, 453, obręb nr 18 w Słupsku 1412
231 Oferta zatrudnienia na stanowisku sprzątaczka 1410
232 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na budowę odwodnienia liniowego wraz z izolacją ścian od strony zewnętrznej budynku pompowni wody II-go stopnia na ujęciu wody przy ul. Westerplatte w Słupsku - sprawa nr 30/PI/2013 1409
233 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym na zbycie prawa użytkownika wieczystego gruntów niezabudowanych położonych w obrębie 18 w Słupsku w rejonie ulic Spacerowej i Leśnej 1407
234 Zapytanie ofertowe pn.: „Zastępstwo inwestycyjne obejmujące sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych (zadanie Nr 1 i Nr 2) nad wykonaniem robót budowlanych inwestycji pn.: „Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową zabudową wiaty kompostowni” – sprawa nr 28/PI/2014 1398
235 Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji fotograficznej – sprawa nr WN1/0279/14 1395
236 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Szpilewskiego w Słupsku" - sprawa nr 50/PI/2019 1391
237 Zapytanie ofertowe pn.: „sprzedaż i sukcesywne dostarczanie słomy zbożowej” - sprawa nr WN1/0265/18 1370
238 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń technologicznych i instalacji dla stacji uzdatniania wody w Dobrzęcinie - sprawa nr 10/PI/2013 1368
239 Oferta zatrudnienia na stanowisku operator-kierowca samochodu specjalnego 1368
240 Zapytanie ofertowe pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulic: Klonowej, 3-go Maja w Słupsku” - sprawa nr 08/PI/2018 1367
241 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Zachód” - sprawa nr 17/PI/2018 1356
242 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit - PRZETARG UNIEWAŻNIONY! 1355
243 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa punktów pomiarowych na sieciach wodociągowych w Słupsku” - sprawa nr 29/PI/2018 1351
244 Zapytanie ofertowe na dostawę ładowarki kołowej teleskopowej nr sprawy WN1/0545/16 1350
245 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na budowę odwodnienia liniowego wraz z izolacją ścian od strony zewnętrznej budynku pompowni wody II-go stopnia na ujęciu wody przy ul. Westerplatte w Słupsku - sprawa nr 36/PI/2013 1349
246 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o." - sprawa nr 08/PI/2014 1349
247 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej - Ringu kanalizacyjnego Słupska" - sprawa nr 10/PI/2014 1347
248 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż koparko-ładowarki 1346
249 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa punktów pomiarowych na sieciach wodociągowych w Słupsku” – sprawa nr 10/PI/2018 1345
250 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa instalacji rozsączania wód popłuczynowych ze Stacji Uzdatniania Wody w Lubuniu w gminie Kobylnica" - sprawa nr 39/PI/2019 1331
251 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: „Dostawa, montaż i uruchomienie wirówki odwadniającej w Oczyszczalni Ścieków w Słupsku przy ul. Sportowej 73” – sprawa nr 38/PI/2018 1326
252 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Legionów Polskich oraz budowa punktów pomiarowych na sieciach wodociągowych w Słupsku" - sprawa nr 05/PI/2019 1323
253 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wymiana skorodowanego koryta przelewowego zagęszczacza grawitacyjnego ZG nr 1" - sprawa nr 05/PI/2014 1320
254 Zapytanie ofertowe pn.: "Dostawa samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 T z napędem elektrycznym typu VAN" - nr sprawy WN1/0492/17 1308
255 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowo-budowlanych polegających na usunięciu wad stwierdzonych w robotach wykonanych w ramach Kontraktu nr 01/III/2006 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Słupsku” - sprawa nr 34/PI/2013 1283
256 Ogłoszenie o I przetargu pisemnym na sprzedaż sprzętu komputerowego - PRZETARG UNIEWAŻNIONY Z POWODU BRAKU OFERT! 1279
257 Przetarg nieograniczony pn.: „Remont pokrycia dachowego papowego budynku B na terenie Bazy Spółki „Wodociągi Słupsk” przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku" - sprawa nr 49/PI/2019 1274
258 Przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie robót remontowo-budowlanych polegających na przywracaniu stanu nawierzchni w pasach drogowych po wykonanych robotach związanych z usuwaniem awarii oraz naprawami urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych” - sprawa nr 28/PI/2017 1269
259 Regulamin udzielania zamówień 1268
260 Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej 1266
261 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowo-budowlanych polegających na usunięciu wad stwierdzonych w robotach wykonanych w ramach Kontraktu nr 01/III/2006 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Słupsku” - sprawa nr 01/PI/2014 1259
262 Zapytanie ofertowe na organizację imprez plenerowych - sprawa nr WN1/0290/14 1257
263 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kWp oraz budowa pompy ciepła typu woda-woda na terenie SUW Westerplatte w Słupsku” - sprawa nr 20/PI/2017 1255
264 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: „Zakup ładowarki kołowej przegubowej” 1252
265 Regulaminy dostarczania wody i odbioru ścieków 1243
266 Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa samochodu specjalnego przystosowanego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji małych średnic o DMC do 3,5 T” - sprawa nr WN1/0101/17 1238
267 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z podłączeniami w miejscowości Płaszewo w gminie Kobylnica" - sprawa nr 33/PI/2019 1234
268 Zapytanie ofertowe pn.: „Budowa instalacji suchej fermentacji perkolacyjnej dla wyselekcjonowanych odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych i skratek przy wykorzystaniu potencjału instalacji biogazowej i kompostowni na Oczyszczalni Ścieków w Słupsku.” - sprawa nr 03/PI/2018 1233
269 Ogłoszenie o II przetargu pisemnym na sprzedaż sprzętu komputerowego 1230
270 Regulamin prowadzenia dialogu technicznego 1214
271 "Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o." - sprawa nr 22/PI/2018 1205
272 Przetarg nieograniczony pn.: „Remont pokrycia dachowego papowego budynku B na terenie Bazy Spółki „Wodociągi Słupsk” przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku" - sprawa nr 47/PI/2019 1200
273 Zapytanie ofertowe pn.: "Wykonanie tablic informacyjnych" - sprawa nr WN1/0170/18 1193
274 Ogłoszenie o II przetargu pisemnym na sprzedaż sprzętu komputerowego 1192
275 Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż pomp do ścieków 1189
276 Przetarg pn.: „Modernizacja punktu zlewnego ścieków dowożonych w oczyszczalni ścieków w Słupsku” - sprawa nr 25/PI/2018 1188
277 Oferta zatrudnienia na stanowisku inspektor nadzoru inwestorskiego ds. robót sanitarnych 1187
278 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego w ulicach Ogrodowa, Długa, Sygietyńskiego, Polna, Płowiecka i Świętopełka w Słupsku” - sprawa nr 13/PI/2018 1183
279 Oferta zatrudnienia na stanowisku laborant 1177
280 Przetarg nieograniczony pn.: „Remont pokrycia dachowego budynku filtrów na terenie stacji uzdatniania wody w Słupsku” - sprawa nr 07/PI/2017 1168
281 Oferta zatrudnienia na stanowisku monter sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 1159
282 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Star 1147
283 Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa wirówki odwadniającej oraz zgarniaczy do oczyszczalni ścieków komunalnych w Słupsku przy ul. Sportowej 73” - sprawa nr 15/PI/2018 1139
284 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa punktów pomiarowych na sieciach wodociągowych w Słupsku” - sprawa nr 16/PI/2018 1137
285 Oferta zatrudnienia na stanowisku sekretarka w Biurze Zarządu 1132
286 Przetarg nieograniczony pn.: „Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w mieście Słupsk” - sprawa nr 07/PI/2018 1130
287 Oferta zatrudnienia na stanowisku inspektor ds. ewidencji i gospodarki odpadami 1113
288 Oferta zatrudnienia na stanowisku młodszy operator maszyn i urządzeń kompostowni 1111
289 Zapytanie ofertowe pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniami w ulicach Piłsudskiego, Zygmunta Augusta i Chodkiewicza w Słupsku" - sprawa nr 04/PI/2019 1111
290 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit 1110
291 Raporty 1101
292 Zapytanie ofertowe pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulic: Klonowej, Poprzecznej, 3-go Maja w Słupsku” – sprawa nr 04/PI/2018 1095
293 „Wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji w ramach Słupskiego Klastra Bioenergetycznego pn.: „Rozbudowa zespołu kogeneracji w „OŚ” wraz z budową sieci cieplnej, linii kablowej średniego napięcia (SN 15kV) oraz kabla światłowodowego łączących „OŚ” z obiektem Parku Wodnego Trzy Fale” - sprawa nr 24/PI/2018 1095
294 Oferta zatrudnienia na stanowisku laborant 1093
295 "Przebudowa sieci wodociągowej magistralnej Dn 600mm w ul. Legionów Polskich w Słupsku" - sprawa nr 20/PI/2018 1091
296 Oferta zatrudnienia na stanowisku referent ds. sprzedaży w Dziale Obsługi Klienta - OFERTĘ UNIEWAŻNIONO! 1086
297 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: "Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie systemu do dezynfekcji UV na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Westerplatte 54b w Słupsku" - sprawa nr 58/PI/2019 1067
298 Przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie awaryjnego otworu hydrogeologicznego nr H-13a na terenie komunalnego ujęcia „Głobino” wraz z dostawą i montażem urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych” - sprawa nr 03/PI/2019. 1064
299 Przetarg nieograniczony pn.: „Renowacja dwóch betonowych komór zagęszczaczy grawitacyjnych” - sprawa nr 18/PI/2018 1050
300 Oferta zatrudnienia na stanowisku młodszy laborant ds. analiz ścieków 1042
301 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit 1026
302 Oferta zatrudnienia na stanowisku Operator maszyn budowlanych 1016
303 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit 1000
304 Strona testowa 997
305 Oferta zatrudnienia na stanowisku: elektromonter instalacji i urządzeń elektrycznych 989
306 Oferta zatrudnienia na stanowisku „Monter sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” 980
307 Ogłoszenie II o przetargu na sprzedaż samochodu marki Ford Transit 951
308 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Star do czyszczenia wpustów ulicznych 949
309 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit 945
310 Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa minikoparki gąsienicowej wraz z lawetą transportową” - sprawa nr WN1/0277/18 943
311 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa instalacji rozsączania wód popłuczynowych ze Stacji Uzdatniania Wody w Lubuniu w gminie Kobylnica" - sprawa nr 42/PI/2019 942
312 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit 926
313 Zapytanie ofertowe pn.: „Transport odpadów” – sprawa nr WN1/0366/18 916
314 II Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż pomp do ścieków 915
315 Zapytanie ofertowe pn.: „Działania informacyjne i promocyjne” – sprawa nr WN1/0303/18 915
316 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit 914
317 Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa urządzeń służących do monitorowania natężenia opadów atmosferycznych oraz poziomu wypełnienia w czynnych sieciach kanalizacyjnych, na terenie miasta Słupska" - sprawa nr 31/PI/2019 896
318 Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa trzech samochodów o DMC do 3,5 T z napędem elektrycznym” - sprawa nr WN1/0639/18 - nowe postępowanie 895
319 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ciągnika K – 1k oraz urządzenia do ciśnieniowego mycia sieci kanalizacyjnej - PRZETARG UNIEWAŻNIONY! 887
320 Oferta zatrudnienia na stanowisko: Monter sieci wodociągowej 884
321 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: "Czyszczenie lub renowacja magistrali technologicznej wody surowej doprowadzającej wodę surową z ujęcia wody "Głobino" do stacji uzdatniania wody w Słupsku." 873
322 Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż sprzętu komputerowego 872
323 Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż urządzeń rolkowych do badania hamulców 839
324 Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa mobilnego, wolnoobrotowego rozdrabniacza do drewna” - sprawa nr WN1/0622/18 837
325 Oferta zatrudnienia na stanowisku „Operator maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków” 825
326 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu marki Ford Transit 810
327 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Fiesta Courier 801
328 Oferta zatrudnienia na stanowisku: osoba sprzątająca 749
329 Oferta zatrudnienia na stanowisku młodszy operator maszyn budowlanych 737
330 Oferta zatrudnienia na stanowisku młodszy operator kompostowni 714
331 Oferta zatrudnienia na stanowisko pracy elektromonter - 2 osoby 672
332 Ogłoszenie o naborze - młodszy operator kompostowni 647
333 Oferta zatrudnienia na stanowisko: Elektromonter – 2 osoby 487
334 Oferta zatrudnienia na stanowisko: Elektromonter 421
335 Oferta zatrudnienia na stanowisko: Elektromonter 367
336 Oferta zatrudnienia na stanowisko: Elektromonter-2 osoby 362
337 Oferta zatrudnienia na stanowisko pracy młodszy operator oczyszczalni ścieków - konkurs rozstrzygnięty 319
338 Oferta zatrudnienia na stanowisko: osoba sprzątająca -2 osoby 291
339 Oferta zatrudnienia na stanowisko: Konserwator - pracownik gospodarczy 289
340 Oferta pracy na stanowisko: młodszy operator oczyszczalni ścieków - konkurs rozstrzygnięty 283
341 Oferta zatrudnienia na stanowisko: młodszy operator maszyn i urządzeń kompostowni 269
342 Oferta zatrudnienia na stanowisko: Elektromonter 266
343 Rejestr umów 264
344 Oferta zatrudnienia na stanowisko: młodszy operator maszyn i urządzeń kompostowni 258
345 Oferta zatrudnienia na stanowisko: Młodszy operator maszyn i urządzeń kompostowni 231
346 Oferta zatrudnienia na stanowisko: monter sieci wodociągowej w dziale eksploatacji sieci wod.-kan. - 2 osoby 195
347 Oferta zatrudnienia na stanowisko: Elektromonter 192
348 Oferta zatrudnienia na stanowisko: ds. ważenia i obsługi klienta 156
349 Oferta zatrudnienia na stanowisko: Młodszy operator kierowca samochodów specjalnych i ciężarowych 152
350 Oferta zatrudnienia na stanowisko: młodszy operator oczyszczalni ścieków 96
351 Informacja na wniosek 0
352 Organy Spółki 0
353 Oferta zatrudnienia na stanowisku sprzątaczka 0
354 Strona główna 0