Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x
Biuletyn Informacji Publicznej BIP - Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Oferty pracy

Oferta zatrudnienia na stanowisku: Monter sieci wodociągowej

10 października 2022

Oferta zatrudnienia na stanowisko pracy: Monter sieci wodociągowej

Cel stanowiska:

 • Praca przy sieci wodociągowej

Zakres zadań wynikający z opisu stanowiska:

 • usuwanie awarii na sieci i przyłączach wodociągowych
 • wymiana wodomierzy i zaworów przy wodomierzach
 • kontrola sprawności i wydajności hydrantów
 • przeglądy i naprawa uzbrojenia sieci wodociągowej
 • wymiana (przebudowa) istniejącej sieci i przyłączy wodociągowych

Forma zatrudnienia:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • okres zatrudnienia: od dnia 1 listopada 2022 roku na 3-miesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
 • zatrudnienie na cały etat w godzinach od 7.00-15.00
 • praca od poniedziałku do piątku

Miejsce pracy: Słupsk, gmina Kobylnica

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe o kierunku budowlanym
 • samodzielność, odpowiedzialność, praca zespołowa
 • dokładność i sumienność
 • zaangażowanie w wykonywane obowiązki
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku

Wynagrodzenie:

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: od 4 500 zł

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów w terminie do dnia 25 października 2022 roku w sekretariacie Spółki (ul. Elizy Orzeszkowej 1, Słupsk) lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Spółce zostaną dołączone  do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Dziale Księgowości i Kadr przez okres trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia  o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Przedsiębiorstwo „Wodociągi Słupsk” sp. z o. o.  nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu trzech miesięcy nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Do pobrania: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oferta zatrudnienia na stanowisku: Elektromonter-2 osoby

10 października 2022

Cel stanowiska Elektromonter:

 • Rozwój i utrzymanie instalacji, urządzeń i maszyn infrastruktury technicznej Spółki w zakresie systemu elektro-energetycznego.

 Zakres zadań wynikający z celu stanowiska:

 • prowadzenie pomiarów elektrycznych instalacji obiektowych, maszyn i urządzeń
 • prowadzenie pomiarów elektrycznych instalacji odgromowych
 • prowadzenie przeglądów suwnic i elektro napędów elektrycznych
 • prowadzenie przeglądów elektronarzędzi
 • bieżące przeglądy i konserwacje urządzeń elektrycznych
 • naprawy warsztatowe i remonty urządzeń elektrycznych
 • miejscowe naprawy awaryjne urządzeń elektrycznych
 • przeprowadzenie montażu urządzeń, ich parametryzacja i kalibracja
 • obsługa konserwacja i naprawa agregatów prądotwórczych
 • prace ruchowe w rozdzielniach elektrycznych średniego i niskiego napięcia (15 kV, 400 V, łączenia i przełączenia zasilania)
 • prace na wysokości powyżej 3 m
 • prace ziemne wykopy i mufy kablowe
 • prace przy instalacjach zewnętrznego oświetlenia (lampy i słupy oświetleniowe)

 Forma zatrudnienia:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • okres zatrudnienia: od dnia 1 grudnia  2022 r. na 3-miesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
 • zatrudnienie na cały etat w godzinach od 7.00-15.00,
 • praca od poniedziałku do piątku.

 Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe kierunkowe (techniczne),
 • doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 3 lata,
 • uprawnienia SEP w kategorii dozoru oraz eksploatacji do i powyżej 1 kV,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • kursy, szkolenia związane ze specyfiką zadań,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dyspozycyjność (dyżury w ramach pogotowia)
 • umiejętność pracy w zespole.

Wynagrodzenie:

Wysokość wynagrodzenia uzależniona od poziomu umiejętności, posiadanych uprawnień oraz stażu pracy.
Wynagrodzenie zasadnicze brutto w przedziale od 4.221,00 zł/m-c do 5490,00 zł/m-c plus premia w wysokości 10% liczona od wynagrodzenia zasadniczego.

 Wymagane dokumenty:

 • CV
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów w terminie do dnia 31 października 2022 r. w sekretariacie Spółki (ul. Elizy Orzeszkowej 1, Słupsk) lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Spółce  zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Dziale Księgowości i Kadr przez okres trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia  o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Przedsiębiorstwo „Wodociągi Słupsk” sp. z o. o.  nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu trzech miesięcy nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Do pobrania: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oferta zatrudnienia na stanowisko pracy elektromonter – 2 osoby

19 sierpnia 2022

Cel stanowiska Elektromonter:

 • Rozwój i utrzymanie instalacji, urządzeń i maszyn infrastruktury technicznej Spółki w zakresie systemu elektro-energetycznego.

 Zakres zadań wynikający z celu stanowiska:

 • prowadzenie pomiarów elektrycznych instalacji obiektowych, maszyn i urządzeń
 • prowadzenie pomiarów elektrycznych instalacji odgromowych
 • prowadzenie przeglądów suwnic i elektro napędów elektrycznych
 • prowadzenie przeglądów elektronarzędzi
 • bieżące przeglądy i konserwacje urządzeń elektrycznych
 • naprawy warsztatowe i remonty urządzeń elektrycznych
 • miejscowe naprawy awaryjne urządzeń elektrycznych
 • przeprowadzenie montażu urządzeń, ich parametryzacja i kalibracja
 • obsługa konserwacja i naprawa agregatów prądotwórczych
 • prace ruchowe w rozdzielniach elektrycznych średniego i niskiego napięcia (15 kV, 400 V, łączenia i przełączenia zasilania)
 • prace na wysokości powyżej 3 m
 • prace ziemne wykopy i mufy kablowe
 • prace przy instalacjach zewnętrznego oświetlenia (lampy i słupy oświetleniowe)

 Forma zatrudnienia:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • okres zatrudnienia: od dnia 1 października 2022 r. na 3-miesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
 • zatrudnienie na cały etat w godzinach od 7.00-15.00,
 • praca od poniedziałku do piątku.

 Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe kierunkowe (techniczne),
 • doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 3 lata,
 • uprawnienia SEP w kategorii dozoru oraz eksploatacji do i powyżej 1 kV,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • kursy, szkolenia związane ze specyfiką zadań,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dyspozycyjność (dyżury w ramach pogotowia)
 • umiejętność pracy w zespole.

Wynagrodzenie:

Wysokość wynagrodzenia uzależniona od poziomu umiejętności, posiadanych uprawnień oraz stażu pracy.
Wynagrodzenie zasadnicze brutto w przedziale od 3.839,00 zł/m-c do 4.993,00 zł/m-c plus premia w wysokości 10% liczona od wynagrodzenia zasadniczego.

 Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia.

Do pobrania: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów w terminie do dnia 19 września 2022 r. w sekretariacie Spółki (ul. Elizy Orzeszkowej 1, Słupsk) lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl

Ogłoszenie o naborze – młodszy operator kompostowni

30 czerwca 2022

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert na stanowisko pracy młodszy  operator kompostowni

Opis stanowiska młodszy operator kompostowni

Praca na ładowarkach jednonaczyniowych kl. III oraz uniwersalnych nośnikach osprzętu lub wózkach jezdniowych kl. I, obsługa i drobne naprawy powierzonego sprzętu.

Zakres zadań:

 • Prowadzenie jednego typu pojazdu lub praca z jedną maszyną zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;
 • Realizacja czynności związanych z przygotowaniem surowca, przesiewaniem kompostu, wykonywanie dodatkowych prac porządkowych terenu (zamiatanie, odśnieżanie) oraz czynności transportowo-załadunkowych i rozładunkowych z wykorzystaniem maszyn i pojazdów;
 • Obsługa reaktorów instalacji suchej fermentacji (otwieranie i zamykanie bram, załadunek i odbiór wsadu) pod nadzorem przełożonego;
 • Kontrola funkcjonowania powierzonych maszyn i urządzeń, wykonywanie czynności podstawowej obsługi z uwzględnieniem zapisów DTR, zgłaszanie odpowiednim służbom usterek i awarii;
 • Parametryzacja pracy obsługiwanych maszyn i pojazdów pod kątem optymalizacji ich działania oraz uzyskania wysokiej efektywności energetycznej, paliwowej i surowcowej przy minimalnym zużyciu powierzonych środków;
 • Wykonywanie powierzonych zadań wyłącznie na terenie oczyszczalni ścieków i kompostowni.

Forma zatrudnienia:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

Okres zatrudnienia: od dnia podpisania umowy na 3-miesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, zatrudnienie na cały etat,

Miejsce pracy: Oczyszczalnia Ścieków – kompostownia osadów ściekowych

Wymagania podstawowe:

uprawnienia na ładowarki kl. III, kursy, szkolenia związane ze specyfiką zadań,

uprawnienia I WJO lub wielozadaniowe nośniki osprzętu

wykształcenie: zawodowe(dowolne ) lub podstawowe,

samodzielność, odpowiedzialność,

dokładność i sumienność,

zaangażowanie w wykonywane obowiązki,

umiejętność pracy w zespole,

stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.

Wynagrodzenie  zasadnicze brutto: 3.536 zł + 10% premii

Wymagane dokumenty:

CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,

Kopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów w terminie do dnia 7 lipca 2021 r. w Sekretariacie Spółki (ul. Elizy Orzeszkowej 1, Słupsk) lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl

Termin składania aplikacji upływa w dniu 10 lipca 2022 r.

Zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko niektórych kandydatów- wybranych na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Spółce  zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Dziale Księgowości i Kadr przez okres trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia  o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Przedsiębiorstwo „Wodociągi Słupsk” sp. z o. o.  nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu trzech miesięcy nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Do pobrania: http://bip.wodociagi.slupsk.pl/wp-content/uploads/2022/04/rekrutacja-kwestionariusz-klauzula_informacyjna-strona-1.pdf