Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x
Biuletyn Informacji Publicznej BIP - Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Oferty pracy

Oferta zatrudnienia na stanowisku „Mechanik-monter urządzeń oczyszczalni ścieków”

17 października 2019

UWAGA! Konkurs został rozstrzygnięty i podjęta została decyzja o zatrudnieniu osoby, która spełniała wymagania i uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. w Słupsku ogłasza nabór ofert na stanowisko pracy: Mechanik-monter urządzeń oczyszczalni ścieków

Opis stanowiska „Mechanik-monter urządzeń oczyszczalni ścieków”

– utrzymanie należytego stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji oczyszczalni ścieków,
– przeglądy, naprawy i konserwacja maszyn, urządzeń oraz instalacji oczyszczalni ścieków.

Forma zatrudnienia

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
– okres zatrudnienia: od dnia 15 listopada 2019 r. na 3-miesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
– zatrudnienie na cały etat w godzinach od 7.00-15.00,
– praca od poniedziałku do piątku.

Obowiązki

– działanie zgodnie z celem stanowiska,
– utrzymanie w ciągłej sprawności techniczno-technologicznej urządzeń i obiektów na terenie oczyszczalni ścieków.

Wymagania

– wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe o profilu właściwym do opisu stanowiska,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
– brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 1 m,
– dyspozycyjność w sytuacjach awaryjnych, gotowość do pracy w godzinach nadliczbowych,
– miejsce zamieszkania do 20 km od oczyszczalni ścieków.

Wymagane dokumenty

CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wynagrodzenie

od 2.500 do 3.000 zł brutto w zależności od posiadanego doświadczenia i umiejętności + ewentualna premia w wysokości do 10% wynagrodzenia zasadniczego.

Termin składania ofert w formie papierowej na adres: „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. lub w formie elektronicznej na adres : sekretariat@wodociagi.slupsk.pl upływa z dniem 30 października br.  

Do pobrania: Informacja o zakończeniu dialogu technicznego

Oferta zatrudnienia na stanowisku „Operator maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków”

17 października 2019

UWAGA! Konkurs został rozstrzygnięty i podjęta została decyzja o zatrudnieniu 2 osób, które spełniały wymagania i uzyskały najwyższą liczbę punktów.

Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. w Słupsku ogłasza nabór ofert na stanowisko pracy: Operator maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków – 2 osoby

Opis stanowiska „Operator maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków”

– obsługa maszyn, urządzeń oczyszczalni ścieków,
– stały nadzór nad instalacją gazową,
– obsługa instalacji wodnych, osadowych i ściekowych.

Forma zatrudnienia

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
– okres zatrudnienia: od dnia 15 listopada 2019 r. na 3-miesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
– zatrudnienie na cały etat,
– praca zmianowa – zmiany 12-godzinne (7.00-19.00/19.00-7.00) i/lub 8-godzinne (7.00-15.00),
– praca w dni powszednie, w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne.

Obowiązki

– działanie zgodnie z celem stanowiska,
– utrzymanie w ciągłej sprawności techniczno-technologicznej urządzeń i obiektów na terenie oczyszczalni ścieków.

Wymagania

– wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
– brak przeciwwskazań do pracy na zmianach i w porze nocnej.

Wymagane dokumenty

 CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wynagrodzenie

od 2500 do 3000 zł brutto w zależności od posiadanego doświadczenia i umiejętności + ewentualna premia w wysokości do 10% wynagrodzenia zasadniczego.

Termin składania ofert w formie papierowej  na adres: „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl upływa z dniem 30 października br.

Do pobrania: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Oferta zatrudnienia na stanowisku „Monter sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”

7 października 2019

UWAGA! Konkurs został rozstrzygnięty i podjęta została decyzja o zatrudnieniu 2 osób, które spełniały wymagania i uzyskały najwyższą liczbę punktów.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. w Słupsku ogłasza nabór ofert na stanowisko pracy: monter sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 2 osoby.

Opis stanowiska „monter sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”:

– Budowa nowych oraz wymiana (przebudowa) istniejących sieci i przyłączy wod.-kan., usuwanie awarii na sieciach wod.-kan., przeglądy i regulacja uzbrojenia i innych urządzeń na sieci wod.-kan., wymiana wodomierzy.

Forma zatrudnienia:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; okres zatrudnienia: od dnia 1 listopada 2019 r. na 3-miesięczny okres próbny; docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony.
– zatrudnienie na etacie 8 godzin dziennie.
– praca od poniedziałku do piątku.
– wynagrodzenie brutto: od 3000 zł

Wymagania:

– wykształcenie zawodowe o kierunku budowlanym (mile widziane)
– doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
– dyspozycyjność w sytuacjach awaryjnych, gotowość do pracy w godzinach nadliczbowych
– miejsce zamieszkania do 20 km od siedziby Spółki „Wodociągi Słupsk”
– prawo jazdy kat B
– uczciwość, odpowiedzialność
– dokładność i sumienność
– zaangażowanie w wykonywane obowiązki
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,

Wymagane dokumenty:

– CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Zainteresowanych prosimy o składnie dokumentów w kopertach opisanych: „Nabór na stanowisko w PE” w sekretariacie przedsiębiorstwa przy ul. E. Orzeszkowej 1 w Słupsku  w terminie do dnia 21.10.2019 r. lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl.

Do pobrania: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Oferta zatrudnienia na stanowisku referent ds. sprzedaży w Dziale Obsługi Klienta

13 czerwca 2019

UWAGA! Konkurs został rozstrzygnięty i podjęta została decyzja o zatrudnieniu osoby, która spełniała wymagania i uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Przedsiębiorstwo „Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o. ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:  referent ds. sprzedaży w Dziale Obsługi Klienta.

Zakres zadań:

 • obsługa komputerowego programu bilingowego, głównie w zakresie wymian wodomierzy, rozliczeń i wystawiania faktur za świadczone przez przedsiębiorstwo usługi,
 • udzielanie informacji i obsługa klientów w w/w zakresie,
 • budowanie pozytywnego wizerunku spółki i dobrych relacji z klientami.

Forma zatrudnienia:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo,
 • zatrudnienie w wymiarze jednego etatu w godzinach: 7:00-15:00.
 • praca od poniedziałku do piątku.

Miejsce pracy: siedziba przedsiębiorstwa przy ul. E. Orzeszkowej 1 w Słupsku.

Wynagrodzenie miesięczne: od   2 800,00 zł  brutto.

Wymagania:

 • preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne,
 • wiedza z zakresu przepisów dotyczących wystawiania faktur oraz zasad świadczenia usług wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • umiejętność obsługi komputera i programu Office oraz predyspozycje do szybkiego opanowania obsługi programów informatycznych użytkowanych w przedsiębiorstwie,
 • umiejętność obsługi klienta i łatwego nawiązywania kontaktów z odbiorcami usług,
 • odpowiedzialność i rzetelność.

Wymagane dokumenty:

 • CV z opisem przebiegu pracy, do CV może być dołączony list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Zainteresowanych prosimy o składnie dokumentów w kopertach opisanych:

„Nabór na stanowisko w DOK”, w sekretariacie przedsiębiorstwa przy ul. E. Orzeszkowej 1 w Słupsku  w terminie do dnia 28.06.2019 r. lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl.

Do pobrania: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.