Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x
Biuletyn Informacji Publicznej BIP - Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Oferty pracy

Oferta zatrudnienia na stanowisku ds. gospodarki ściekowej

24 września 2020

Spółka „Wodociągi Słupsk” ogłasza nabór ofert na stanowisko pracy ds. gospodarki ściekowej.

Proponowane wynagrodzenie podstawowe:

od 3900 zł brutto/m-c

Forma zatrudnienia:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • planowany okres zatrudnienia:
  od 19 października 2020r. r. umowa o pracę na czas nieokreślony;
 • praca od poniedziałku do piątku, od 7:00 do 15:00.

Miejsce pracy:

Słupsk ul. Sportowa 73, teren oczyszczalni ścieków.

Ogólny opis stanowiska pracy:

Stanowisko pracy w dziale ochrony środowiska [DOŚ] Spółki „Wodociągi Słupsk”.

Zakres obowiązków na proponowanym stanowisku obejmował będzie głównie:

 • prowadzenie kontroli u Dostawców ścieków w zakresie gospodarki wodnościekowej
  i podejmowanie działań pokontrolnych
 • koordynowanie i organizowanie procesu przyjmowania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej Spółki, w tym rozpatrywanie i weryfikowanie wniosków o przyjęcie nieczystości ciekłych, okresowa wizja lokalna miejsc gromadzenia nieczystości, przygotowywanie umów dla Dostawców, rozliczanie usług przyjęcia nieczystości ciekłych do stacji zlewnej Spółki
 • tworzenie bazy danych i sporządzanie sprawozdań w zakresie gospodarki ściekowej
 • bieżące prowadzenie spraw związanych z gospodarką ściekową oraz prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym nadzór nad dokumentacją wodnoprawną Spółki i prowadzenie spraw z nią związanych
 • opiniowanie dokumentów związanych z gospodarką ściekową, w tym operatów wodnoprawnych, dokumentacji technicznej do wydania warunków technicznych, umów o odprowadzanie ścieków
 • udział w odbiorach technicznych urządzeń

Dodatkowe zadania to:

 • prowadzenie samochodu służbowego;
 • udział w innych zadaniach związanych z ochroną środowiska w Spółce.

Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, wyjściami/wyjazdami w teren, przemieszczaniem się  do obiektów spółki zlokalizowanych w obszarze jej działania obejmującym teren Miasta Słupsk, Gminy Kobylnica i Gminy Słupsk oraz do innych miejsc znajdujących się poza jej obszarem działania.

Wymagania:

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe, profil: inżynieria środowiska, technologia wody, ścieków
  i odpadów lub pokrewne
 • Znajomość zagadnień związanych z technologią wody, ścieków i odpadów
 • Umiejętność rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, eksploatacyjnym dotyczącym urządzeń, instalacji oraz obiektów służących
  do podczyszczania i odprowadzania ścieków
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej (projekty, rysunki techniczne, mapy)
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie gospodarki wodnościekowej, gospodarki nieczystościami ciekłymi i ochrony środowiska
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych i ich stosowania w praktyce
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obsługi programów do edycji tekstu np. MS Word oraz arkuszy kalkulacyjnych np. MS Excel
 • Umiejętność redagowania pism i dokumentacji pokontrolnej
 • Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność
 • Posiadanie umiejętności interpersonalnych
 • Sumienność, skrupulatność, systematyczność, dokładność wykonywanych zadań

Wymagania pożądane:

 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • Kreatywność, pomysłowość, chęć uczenia się i podejmowania nowych wyzwań, umiejętność organizacji pracy własnej

Dokumenty (z dopiskiem: Konkurs na stanowisko ds. gospodarki ściekowej) należy składać do 9 października 2020 r. osobiście w Sekretariacie Spółki przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku lub elektronicznie na adres: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl

Do pobrania: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oferta zatrudnienia na stanowisku sprzątaczka

4 marca 2020

Spółka „Wodociągi Słupsk” ogłasza nabór ofert na stanowisko pracy: sprzątaczka.

Opis stanowiska „Sprzątaczka”:
– utrzymanie ładu, porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych i socjalnych na terenie obiektów Produkcji Wody przy ul. Westerplatte 54 B w Słupsku

Forma zatrudnienia:
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo; okres zatrudnienia: od dnia 16 marca 2020 r. do 31 lipca 2020 r.
– zatrudnienie na ¾ etatu w godzinach od 14:00 – 20:00.
– praca od poniedziałku do piątku

Obowiązki:
– dbałość o czystość sprzątanego obiektu
– obsługa maszyn, urządzeń i narzędzi czyszczących

Wymagania:
– doświadczenie w sprzątaniu pomieszczeń sanitarnych i biurowych (mile widziane)
– odpowiedzialność
– dyspozycyjność w sytuacjach awaryjnych
– uczciwość
– zaangażowanie w wykonywane obowiązki
– dokładność i sumienność
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
– brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 1 m

Wymagane dokumenty:
– CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Dokumenty (z dopiskiem: Konkurs na stanowisko: sprzątaczka) należy składać do 10 marca 2020 r. osobiście w Sekretariacie Spółki przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku lub elektronicznie na adres: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl.

Do pobrania: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oferta zatrudnienia na stanowisku „Mechanik-monter urządzeń oczyszczalni ścieków”

17 października 2019

UWAGA! Konkurs został rozstrzygnięty i podjęta została decyzja o zatrudnieniu osoby, która spełniała wymagania i uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. w Słupsku ogłasza nabór ofert na stanowisko pracy: Mechanik-monter urządzeń oczyszczalni ścieków

Opis stanowiska „Mechanik-monter urządzeń oczyszczalni ścieków”

– utrzymanie należytego stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji oczyszczalni ścieków,
– przeglądy, naprawy i konserwacja maszyn, urządzeń oraz instalacji oczyszczalni ścieków.

Forma zatrudnienia

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
– okres zatrudnienia: od dnia 15 listopada 2019 r. na 3-miesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
– zatrudnienie na cały etat w godzinach od 7.00-15.00,
– praca od poniedziałku do piątku.

Obowiązki

– działanie zgodnie z celem stanowiska,
– utrzymanie w ciągłej sprawności techniczno-technologicznej urządzeń i obiektów na terenie oczyszczalni ścieków.

Wymagania

– wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe o profilu właściwym do opisu stanowiska,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
– brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 1 m,
– dyspozycyjność w sytuacjach awaryjnych, gotowość do pracy w godzinach nadliczbowych,
– miejsce zamieszkania do 20 km od oczyszczalni ścieków.

Wymagane dokumenty

CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wynagrodzenie

od 2.500 do 3.000 zł brutto w zależności od posiadanego doświadczenia i umiejętności + ewentualna premia w wysokości do 10% wynagrodzenia zasadniczego.

Termin składania ofert w formie papierowej na adres: „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. lub w formie elektronicznej na adres : sekretariat@wodociagi.slupsk.pl upływa z dniem 30 października br.  

Do pobrania: Informacja o zakończeniu dialogu technicznego

Oferta zatrudnienia na stanowisku „Operator maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków”

17 października 2019

UWAGA! Konkurs został rozstrzygnięty i podjęta została decyzja o zatrudnieniu 2 osób, które spełniały wymagania i uzyskały najwyższą liczbę punktów.

Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. w Słupsku ogłasza nabór ofert na stanowisko pracy: Operator maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków – 2 osoby

Opis stanowiska „Operator maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków”

– obsługa maszyn, urządzeń oczyszczalni ścieków,
– stały nadzór nad instalacją gazową,
– obsługa instalacji wodnych, osadowych i ściekowych.

Forma zatrudnienia

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
– okres zatrudnienia: od dnia 15 listopada 2019 r. na 3-miesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
– zatrudnienie na cały etat,
– praca zmianowa – zmiany 12-godzinne (7.00-19.00/19.00-7.00) i/lub 8-godzinne (7.00-15.00),
– praca w dni powszednie, w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne.

Obowiązki

– działanie zgodnie z celem stanowiska,
– utrzymanie w ciągłej sprawności techniczno-technologicznej urządzeń i obiektów na terenie oczyszczalni ścieków.

Wymagania

– wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
– brak przeciwwskazań do pracy na zmianach i w porze nocnej.

Wymagane dokumenty

 CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wynagrodzenie

od 2500 do 3000 zł brutto w zależności od posiadanego doświadczenia i umiejętności + ewentualna premia w wysokości do 10% wynagrodzenia zasadniczego.

Termin składania ofert w formie papierowej  na adres: „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl upływa z dniem 30 października br.

Do pobrania: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.