Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x
Biuletyn Informacji Publicznej BIP - Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Rejestr zmian

Lp. Strona Modyfikacja
1 Oferta zatrudnienia na stanowisku ds. gospodarki ściekowej 2020-09-24
2 Kontrole w Spółce 2020-06-23
3 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: „Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji do oczyszczania wód popłucznych oraz ich ponowne wykorzystanie w procesie uzdatniania wody do picia na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Słupsku przy ul. Westerplatte 54b” – sprawa nr 15/PI/2020 2020-06-15
4 Regulamin udzielania zamówień 2020-06-05
5 Regulamin prowadzenia dialogu technicznego 2020-06-05
6 Kontakt 2020-06-04
7 Ogłoszenie o III przetargu pisemnym na sprzedaż sprzętu komputerowego 2020-03-18
8 Oferta zatrudnienia na stanowisku sprzątaczka 2020-03-04
9 Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż sprzętu komputerowego 2020-03-04
10 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu marki Ford Transit 2020-03-04
11 Ogłoszenie o II przetargu pisemnym na sprzedaż sprzętu komputerowego 2020-03-03
12 Ogłoszenie II o przetargu na sprzedaż samochodu marki Ford Transit 2020-02-27
13 Majątek Spółki 2020-02-11
14 Struktura własnościowa 2020-02-11
15 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: "Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie systemu do dezynfekcji UV na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Westerplatte 54b w Słupsku" - sprawa nr 58/PI/2019 2020-02-04
16 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Fiesta Courier 2020-01-22
17 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa technologicznej sieci wodociągowej w rejonie ulic Ks. Brzóski, Racławickiej, Sułkowskiego w Słupsku" - sprawa nr 61/PI/2019 2020-01-22
18 Przetargi 2020-01-17
19 II Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż pomp do ścieków 2019-12-16
20 Organy Spółki 2019-12-11
21 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa trzech stacji podnoszenia ciśnienia w m. Słupsk" - sprawa nr 55/PI/2019 2019-12-09
22 Zapytanie ofertowe pn.: „Opracowanie zmian do systemu wynagrodzeń w oparciu o wartościowanie stanowisk w spółce „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. 2019-12-05
23 Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa energii elektrycznej na rok 2020” – sprawa nr WN1/0430/19 2019-11-27
24 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: "Dostawa, montaż i uruchomienie systemu zarządzania i sterowania procesami technologicznymi oraz wymiana dmuchaw i aparatury regulacyjnej dla części biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Słupsku przy ul. Sportowej 73" 2019-11-19
25 Oferta zatrudnienia na stanowisku „Mechanik-monter urządzeń oczyszczalni ścieków” 2019-11-15
26 Oferta zatrudnienia na stanowisku „Operator maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków” 2019-11-15
27 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Szpilewskiego w Słupsku" - sprawa nr 50/PI/2019 2019-11-08
28 Oferta zatrudnienia na stanowisku „Monter sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” 2019-10-30
29 Przetarg nieograniczony pn.: „Remont pokrycia dachowego papowego budynku B na terenie Bazy Spółki „Wodociągi Słupsk” przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku" - sprawa nr 49/PI/2019 2019-10-21
30 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: „Zakup ładowarki kołowej przegubowej” 2019-10-15
31 Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż pomp do ścieków 2019-10-14
32 Oferta zatrudnienia na stanowisku: elektromonter instalacji i urządzeń elektrycznych 2019-10-10
33 Przetarg nieograniczony pn.: „Remont pokrycia dachowego papowego budynku B na terenie Bazy Spółki „Wodociągi Słupsk” przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku" - sprawa nr 47/PI/2019 2019-10-10
34 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa instalacji rozsączania wód popłuczynowych ze Stacji Uzdatniania Wody w Lubuniu w gminie Kobylnica" - sprawa nr 42/PI/2019 2019-09-26
35 Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż urządzeń rolkowych do badania hamulców 2019-09-25
36 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu marki Ford Transit 2019-09-25
37 Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa urządzeń służących do monitorowania natężenia opadów atmosferycznych oraz poziomu wypełnienia w czynnych sieciach kanalizacyjnych, na terenie miasta Słupska" - sprawa nr 41/PI/2019 2019-09-13
38 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zygmunta Augusta i ulicy Ryszarda Riedla w Słupsku" - sprawa nr 35/PI/2019 2019-09-05
39 Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa urządzeń służących do monitorowania natężenia opadów atmosferycznych oraz poziomu wypełnienia w czynnych sieciach kanalizacyjnych, na terenie miasta Słupska" - sprawa nr 31/PI/2019 2019-09-03
40 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa instalacji rozsączania wód popłuczynowych ze Stacji Uzdatniania Wody w Lubuniu w gminie Kobylnica" - sprawa nr 39/PI/2019 2019-08-29
41 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z podłączeniami w miejscowości Płaszewo w gminie Kobylnica" - sprawa nr 33/PI/2019 2019-08-13
42 Oferta zatrudnienia na stanowisku referent ds. sprzedaży w Dziale Obsługi Klienta 2019-08-09
43 Przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji pn.: Budowa budynku biurowo-socjalnego wraz z zapleczem garażowym i parkingami na terenie oczyszczalni ścieków w Słupsku” - sprawa nr 21/PI/2019 2019-08-02
44 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: "Czyszczenie lub renowacja magistrali technologicznej wody surowej doprowadzającej wodę surową z ujęcia wody "Głobino" do stacji uzdatniania wody w Słupsku." 2019-07-24
45 Ogłoszenie o II przetargu pisemnym na sprzedaż sprzętu komputerowego 2019-07-16
46 Dokumenty Spółki 2019-07-03
47 Ogłoszenie o I przetargu pisemnym na sprzedaż sprzętu komputerowego - PRZETARG UNIEWAŻNIONY Z POWODU BRAKU OFERT! 2019-07-02
48 "Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego wraz z rozruchem w celu przystosowania sekwencyjnego reaktora biologicznego eksploatowanego na oczyszczalni ścieków w Słupsku do prowadzenia deamonifikacji odcieków” - sprawa nr 02/PI/2019. 2019-06-28
49 Oferta zatrudnienia na stanowisku Operator maszyn budowlanych 2019-06-28
50 Przetarg nieograniczony pn.: "Dostawa wirówki odwadniającej do oczyszczalni ścieków komunalnych w Słupsku przy ul. Sportowej 73” - sprawa nr 07/PI/2019. 2019-06-18
51 Oferta zatrudnienia na stanowisku laborant 2019-05-24
52 Oferta zatrudnienia na stanowisku sekretarka w Biurze Zarządu 2019-05-10
53 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ciągnika K – 1k oraz urządzenia do ciśnieniowego mycia sieci kanalizacyjnej - PRZETARG UNIEWAŻNIONY! 2019-04-25
54 Oferta zatrudnienia na stanowisku laborant 2019-04-23
55 Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż ciągnika K – 1k oraz urządzenia do ciśnieniowego mycia sieci kanalizacyjnej 2019-04-18
56 Oferta zatrudnienia na stanowisku referent ds. sprzedaży w Dziale Obsługi Klienta - OFERTĘ UNIEWAŻNIONO! 2019-04-11
57 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ciągnika K – 1k oraz urządzenia do ciśnieniowego mycia sieci kanalizacyjnej - PRZETARG UNIEWAŻNIONY! 2019-04-10
58 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Słupsk-Bolesławice wraz z komorą redukcyjną oraz 3 studniami pomiarowymi” - sprawa nr 09/PI/2019 2019-04-09
59 Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa trzech samochodów o DMC do 3,5 T z napędem elektrycznym” - sprawa nr WN1/0639/18 2019-03-27
60 Zapytanie ofertowe pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniami w ulicach Piłsudskiego, Zygmunta Augusta i Chodkiewicza w Słupsku" - sprawa nr 04/PI/2019 2019-03-21
61 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Legionów Polskich oraz budowa punktów pomiarowych na sieciach wodociągowych w Słupsku" - sprawa nr 05/PI/2019 2019-03-19
62 Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa mobilnego, wolnoobrotowego rozdrabniacza do drewna” - sprawa nr WN1/0622/18 2019-03-08
63 Zapytanie ofertowe pn.: „Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.” – sprawa nr WN1/0607/18 2019-03-07
64 Przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie awaryjnego otworu hydrogeologicznego nr H-13a na terenie komunalnego ujęcia „Głobino” wraz z dostawą i montażem urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych” - sprawa nr 03/PI/2019. 2019-03-05
65 Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa trzech samochodów o DMC do 3,5 T z napędem elektrycznym” - sprawa nr WN1/0639/18 - nowe postępowanie 2019-03-01
66 Organizacja 2019-02-27
67 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: „Dostawa, montaż i uruchomienie wirówki odwadniającej w Oczyszczalni Ścieków w Słupsku przy ul. Sportowej 73” – sprawa nr 38/PI/2018 2019-02-19
68 Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa wyposażenia punktu zlewnego ścieków dowożonych wraz z montażem na terenie oczyszczalni ścieków w Słupsku” - sprawa nr 37/PI/2018 2019-01-11
69 Oferta zatrudnienia na stanowisku inspektor ds. ewidencji i gospodarki odpadami 2019-01-04
70 Oferta zatrudnienia na stanowisku sprzątaczka 2019-01-04
71 Zapytanie ofertowe pn.: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A0” – sprawa nr WN1/0598/18 2019-01-02
72 Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa energii elektrycznej” - sprawa nr WN1/0426/18 2018-12-27
73 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit 2018-12-11
74 Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa wirówki odwadniającej do oczyszczalni ścieków komunalnych w Słupsku przy ul. Sportowej 73” - sprawa nr 30/PI/2018 2018-12-04
75 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit 2018-11-30
76 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit - PRZETARG UNIEWAŻNIONY! 2018-11-22
77 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zaborowskiej w Słupsku” - sprawa nr 31/PI/2018 2018-11-09
78 Oferta zatrudnienia na stanowisku monter sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 2018-10-25
79 Zapytanie ofertowe pn.: „Transport odpadów” – sprawa nr WN1/0366/18 2018-10-19
80 Przetarg pn.: „Modernizacja punktu zlewnego ścieków dowożonych w oczyszczalni ścieków w Słupsku” - sprawa nr 25/PI/2018 2018-10-18
81 Przetarg pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniami w ul. Mostnika oraz ul. Dominikańskiej w Słupsku” - sprawa nr 26/PI/2018 2018-10-18
82 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa punktów pomiarowych na sieciach wodociągowych w Słupsku” - sprawa nr 29/PI/2018 2018-10-01
83 Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa minikoparki gąsienicowej wraz z lawetą transportową” - sprawa nr WN1/0277/18 2018-09-17
84 Przyjmowanie i załatwianie spraw 2018-09-12
85 „Wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji w ramach Słupskiego Klastra Bioenergetycznego pn.: „Rozbudowa zespołu kogeneracji w „OŚ” wraz z budową sieci cieplnej, linii kablowej średniego napięcia (SN 15kV) oraz kabla światłowodowego łączących „OŚ” z obiektem Parku Wodnego Trzy Fale” - sprawa nr 24/PI/2018 2018-09-11
86 Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa wirówki odwadniającej oraz zgarniaczy do oczyszczalni ścieków komunalnych w Słupsku przy ul. Sportowej 73” - sprawa nr 15/PI/2018 2018-09-11
87 Oferta zatrudnienia na stanowisku monter sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 2018-09-05
88 Oferta zatrudnienia na stanowisku inspektor nadzoru inwestorskiego ds. robót sanitarnych 2018-09-05
89 „Remont pokrycia dachowego na terenie Bazy Spółki „Wodociągi Słupsk” przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku” - sprawa nr 23/PI/2018 2018-08-22
90 "Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o." - sprawa nr 22/PI/2018 2018-08-21
91 Przetarg nieograniczony pn.: „Renowacja dwóch betonowych komór zagęszczaczy grawitacyjnych” - sprawa nr 18/PI/2018 2018-08-08
92 "Przebudowa sieci wodociągowej magistralnej Dn 600mm w ul. Legionów Polskich w Słupsku" - sprawa nr 20/PI/2018 2018-08-08
93 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: "Zakup minikoparki gąsienicowej z lawetą transportową" - nr sprawy: WN1/0277/18 2018-08-06
94 Przetarg nieograniczony pn.: „Renowacja pokrycia ocieplenia kopuły ZKF nr 1, 2 i 3 oraz remont pokrycia dachowego obiektu MKF na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Sportowej 73 w Słupsku” - sprawa nr 19/PI/2018 2018-08-03
95 Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa samochodu specjalnego przystosowanego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji małych średnic o DMC do 3,5 T” - sprawa nr WN1/0101/17 2018-07-26
96 Zapytanie ofertowe pn.: „sprzedaż i sukcesywne dostarczanie słomy zbożowej” - sprawa nr WN1/0265/18 2018-07-24
97 Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż komputerowych zestawów inkasenckich - PSION WORKABOUT PRO 3 WIN MOBILE 6. 2018-07-19
98 Przetarg nieograniczony pn.: „Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w mieście Słupsk” - sprawa nr 07/PI/2018 2018-07-12
99 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Zachód” - sprawa nr 17/PI/2018 2018-07-10
100 Zapytanie ofertowe pn.: „Działania informacyjne i promocyjne” – sprawa nr WN1/0303/18 2018-07-04
101 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa punktów pomiarowych na sieciach wodociągowych w Słupsku” - sprawa nr 16/PI/2018 2018-07-04
102 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego w ulicach Ogrodowa, Długa, Sygietyńskiego, Polna, Płowiecka i Świętopełka w Słupsku” - sprawa nr 13/PI/2018 2018-06-18
103 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Star 2018-06-15
104 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa punktów pomiarowych na sieciach wodociągowych w Słupsku” – sprawa nr 14/PI/2018 2018-06-14
105 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit 2018-06-13
106 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: "Zakup pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji małych średnic" - nr sprawy WN1/0101/17 2018-06-12
107 Klauzula informacyjna 2018-06-11
108 Taryfy - Gmina Słupsk 2018-06-05
109 Taryfy – Gmina Kobylnica 2018-06-05
110 Taryfy – Miasto Słupsk 2018-06-05
111 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa punktów pomiarowych na sieciach wodociągowych w Słupsku” – sprawa nr 10/PI/2018 2018-05-30
112 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit 2018-05-16
113 Przetarg nieograniczony pn.: „Likwidacja otworu studziennego nr 1/65 oraz wykonanie zastępczego otworu hydrogeologicznego nr 1a w Zagórkach gm. Kobylnica” - sprawa nr 06/PI/2018 2018-05-11
114 Zapytanie ofertowe pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulic: Klonowej, 3-go Maja w Słupsku” - sprawa nr 08/PI/2018 2018-04-27
115 Zapytanie ofertowe pn.: "Wykonanie tablic informacyjnych" - sprawa nr WN1/0170/18 2018-04-26
116 Przetarg nieograniczony pn.: Budowa sieci wodociągowej w ulicy Przemysłowej w Słupsku” - sprawa nr 05/PI/2018. 2018-04-05
117 Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości 2018-03-30
118 Zapytanie ofertowe pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulic: Klonowej, Poprzecznej, 3-go Maja w Słupsku” – sprawa nr 04/PI/2018 2018-03-28
119 Zapytanie ofertowe pn.: „Budowa instalacji suchej fermentacji perkolacyjnej dla wyselekcjonowanych odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych i skratek przy wykorzystaniu potencjału instalacji biogazowej i kompostowni na Oczyszczalni Ścieków w Słupsku.” - sprawa nr 03/PI/2018 2018-03-23
120 Zapytanie ofertowe pn.: Zakup urządzeń typu tablet” – nr sprawy WN1/0567/17 2018-03-06
121 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa instalacji suchej fermentacji perkolacyjnej dla wyselekcjonowanych odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych i skratek przy wykorzystaniu potencjału instalacji biogazowej i kompostowni na Oczyszczalni Ścieków w Słupsku.” - sprawa nr 29/PI/2017 2018-02-16
122 Zapytanie ofertowe na dostawę ładowarki kołowej teleskopowej nr sprawy WN1/0545/16 2018-02-05
123 I przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 9 miasta Słupska przy ulicy Sobieskiego 2018-01-30
124 Oferta zatrudnienia na stanowisku sprzątaczka 2018-01-24
125 Przetarg nieograniczony pn.: „Przebudowa pomieszczeń warsztatowo-socjalnych w budynku warsztatowo-magazynowym na terenie Bazy Spółki "Wodociągi Słupsk" przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku” - sprawa nr 01/PI/2018 2018-01-23
126 Zapytanie ofertowe pn.: Zakup urządzeń typu tablet" - nr sprawy WN1/0567/17 2018-01-22
127 Zapytanie ofertowe pn.: "Dostawa samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 T z napędem elektrycznym typu VAN" - nr sprawy WN1/0492/17 2017-12-27
128 Przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie robót remontowo-budowlanych polegających na przywracaniu stanu nawierzchni w pasach drogowych po wykonanych robotach związanych z usuwaniem awarii oraz naprawami urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych” - sprawa nr 28/PI/2017 2017-12-13
129 Oferta zatrudnienia na stanowisku operator-kierowca samochodu specjalnego 2017-11-23
130 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Star do czyszczenia wpustów ulicznych 2017-11-14
131 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit 2017-11-14
132 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż urządzenia dystrybucyjnego do stacji paliw 2017-10-05
133 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit 2017-10-05
134 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Star do czyszczenia wpustów ulicznych 2017-10-05
135 Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa samochodu specjalnego przystosowanego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji o DMC do 3,5 T” – sprawa nr WN1/0101/17 2017-10-04
136 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulicy Owocowej w Słupsku” - sprawa nr 21/PI/2017 2017-08-24
137 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kWp oraz budowa pompy ciepła typu woda-woda na terenie SUW Westerplatte w Słupsku” - sprawa nr 20/PI/2017 2017-08-04
138 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  przy ul. Poznańskiej oraz na części terenu osiedla Niepodległości w Słupsku” - sprawa nr 19/PI/2017 2017-07-25
139 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniami w ul. Olchowej, ul. Cisowej i ul. Parkowej w Słupsku” - sprawa nr 15/PI/2017 2017-07-03
140 Przetarg nieograniczony pn.: „Remont dachu i wymiana świetlików dachowych budynku warsztatowo-magazynowego w Słupsku” - sprawa nr 17/PI/2017 2017-06-21
141 Przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.” - sprawa nr 14/PI/2017 2017-05-29
142 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z podłączeniami oraz budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowości Bzowo i Wrząca w gminie Kobylnica” – sprawa nr 09/PI/2017 2017-04-27
143 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa placów składowych magazynów kompostu na terenie oczyszczalni ścieków w Słupsku” - sprawa nr 03/PI/2017 2017-04-20
144 Oferta zatrudnienia na stanowisku specjalista ds. edukacji ekologicznej 2017-04-04
145 Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego i akcesoriów – sprawa nr WN1/0129/17 2017-04-03
146 Przetarg nieograniczony pn.: „Remont pokrycia dachowego budynku filtrów na terenie stacji uzdatniania wody w Słupsku” - sprawa nr 07/PI/2017 2017-04-03
147 Przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa linii kablowej średniego napięcia (SN 15kV) zasilająca obiekty „BAZY” przy ul. E. Orzeszkowej 1 z oczyszczalnią ścieków „OŚ” przy ul. Sportowej 73” - sprawa nr 05/PI/2017 2017-03-29
148 Przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej z zakładu przetwórstwa rybnego Morpol S.A. w Duninowie w gm. Ustka do oczyszczalni ścieków w Słupsku” - sprawa nr 02/PI/2017 2017-03-29
149 Zapytanie ofertowe pn.: "wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej z zakładu przetwórstwa rybnego Morpol S.A. w Duninowie w gm. Ustka do oczyszczalni ścieków w Słupsku" – sprawa nr 31/PI/2016. 2017-02-08
150 Oferta zatrudnienia na stanowisku specjalista ds. edukacji ekologicznej 2017-02-03
151 Oferta zatrudnienia na stanowisku referent ds. sprzedaży w Dziale Obsługi Klienta 2017-02-03
152 Przetarg nieograniczony pn.: „Renowacja chemiczna studni H-7a na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych w Głobinie, Gmina Słupsk” - sprawa nr 01/PI/2017 2017-02-01
153 Rejestr umów 2017-01-04
154 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit i Fordów Courier Van 2016-12-09
155 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit i Fordów Courier Van 2016-11-15
156 Strona testowa 2016-10-07
157 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ładowarki przegubowej Radlader Weidemann 4004 TP 100 wraz z zamiatarką hydrauliczną 2016-10-06
158 Przetarg nieograniczony pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Budowa linii kablowej średniego napięcia (SN 15kV) zasilająca obiekty „BAZY” przy ul. E. Orzeszkowej 1 z oczyszczalnią ścieków „OŚ” przy ul. Sportowej 73" - sprawa nr 25/PI/2016. 2016-09-22
159 Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Chłopickiego wraz z połączeniem z istniejącym wodociągiem w ul. Dwernickiego w Słupsku" - sprawa nr 24/PI/2016. 2016-09-15
160 Przetarg nieograniczony pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych na terenie osiedla Niepodległości w Słupsku" - sprawa nr 22/PI/2016. 2016-08-30
161 Zapytanie ofertowe na organizację spotkania podsumowującego realizację Projektu pn. „Gospodarka osadowa w oczyszczalni wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk” 2016-08-04
162 Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej 2016-08-01
163 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa kanalizacji w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Słupsku. Zadanie nr 2 - Budowa komór połączeniowych oraz kanalizacji ciśnieniowej w Kobylnicy” - sprawa nr 15/PI/2016. 2016-06-23
164 Przetarg nieograniczony pn.: „Remont pokrycia dachowego nad pomieszczeniami biurowymi przy budynku Centrum Edukacji Ekologicznej oraz naprawa obróbek kominów dachu laboratorium na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Sportowej 73 w Słupsku” - sprawa nr 12/PI/2016. 2016-06-03
165 Oferta zatrudnienia na stanowisku referent ds. sprzedaży w Dziale Obsługi Klienta 2016-05-23
166 Przetarg nieograniczony pn.: "Naprawa zewnętrznych ścianek kanałów odpływowych osadnika wstępnego oraz renowacja płyty dennej i ścian żelbetowych w systemie napraw i ochrony żelbetu materiałami PCC przepompowni wewnętrznej" - sprawa nr 10/PI/2016 2016-05-09
167 Oferta zatrudnienia na stanowisku robotnik placowy (2 osoby) 2016-04-26
168 Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa drogi do przepompowni ścieków na działce nr 45/4 przy ul. Kaszubskiej w Słupsku" - sprawa nr 07/PI/2016 2016-04-20
169 Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Kaszubskiej w Słupsku przy pasie drogowym ul. Miejskiej w Siemianicach" - sprawa nr 08/PI/2016 2016-04-13
170 Przetarg nieograniczony pn.: "Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o." - sprawa nr 06/PI/2016 2016-04-12
171 Przetarg nieograniczony pn.: „Zaprojektowanie i budowa instalacji dezodoryzacji osadników wstępnych w oczyszczalni ścieków w Słupsku” - sprawa nr 04/PI/2016 2016-03-22
172 Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" - sprawa nr 01/PI/2016 2016-03-02
173 Zapytanie ofertowe na badanie uzysku biogazu z poszczególnych osadów będących odpadami w procesie podczyszczania ścieków przemysłowych z zakładu produkcyjnego przetwórstwa łososia – sprawa nr 02/PI/2016 2016-03-01
174 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 250 kW oraz pompy ciepła woda-woda" - sprawa nr 24/PI/2015. 2016-01-14
175 Zapytanie ofertowe na wykonanie folderu i ulotek informacyjno-edukacyjnych – sprawa nr WN1/0491/15 2015-12-29
176 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wykonanie rekonstrukcji otworu eksploatacyjnego nr 1B, na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego w Słupsku przy ulicy Westerplatte" - sprawa nr 25/PI/2015 2015-11-03
177 Przedmiot działania 2015-10-22
178 Zapytanie ofertowe na dostawę tablicy informacyjnej – sprawa nr 16/PI/2015 2015-10-20
179 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Szczecińskiej, Koszalińskiej, Braci Gierymskich (SM Kolejarz) w Słupsku” - sprawa nr 22/PI/2015 2015-10-07
180 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spacerowej w Słupsku” – sprawa nr 19/PI/2015 2015-10-06
181 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Remont pokrycia dachowego budynku Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Sportowej 73 w Słupsku" - sprawa nr 15/PI/2015. 2015-08-11
182 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej - Ringu kanalizacyjnego Słupska" - sprawa nr 12/PI/2015. 2015-07-14
183 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Rozbudowa obiektu przepompowni ścieków przy ul. Borchardta w Słupsku wraz z przewodem tłocznym i kablem energetycznym" - sprawa nr 09/PI/2015. 2015-07-14
184 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w m. Słupsk przy pomocy technologii rękawa" - sprawa nr 05/PI/2015. 2015-05-12
185 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż koparko-ładowarki 2015-04-27
186 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu marki Ford Transit 2015-04-27
187 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Szczecińskiej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Mieszka I w Słupsku (dwa zadania)" - sprawa nr 06/PI/2015. 2015-03-17
188 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o." - sprawa nr 03/PI/2015. 2015-03-12
189 Zapytanie ofertowe na organizację konferencji i spotkań edukacyjnych – sprawa nr WN1/0037/15 2015-02-10
190 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa sieci wodociągowej w mieście Słupsk” - sprawa nr 39/PI/2014 2015-01-13
191 Regulacje wewnętrzne 2014-12-17
192 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zaprojektowanie i budowa stanowiska opróżniania wozów asenizacyjnych (SOWA) w oczyszczalni ścieków w Słupsku" - sprawa nr 38/PI/2014. 2014-11-26
193 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Dostawa, montaż i uruchomienie żurawika słupowego do obsługi urządzeń technologicznych przepompowni głównej ścieków w Słupsku" - sprawa nr 37/PI/2014. 2014-10-28
194 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa przesiewacza bębnowego” – sprawa nr WN1/0203/14 2014-09-23
195 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie żurawika słupowego do obsługi urządzeń technologicznych przepompowni głównej ścieków w Słupsku" - sprawa nr 31/PI/2014. 2014-09-22
196 Zapytanie ofertowe pn.: „Zastępstwo inwestycyjne obejmujące sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych (zadanie Nr 1 i Nr 2) nad wykonaniem robót budowlanych inwestycji pn.: „Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową zabudową wiaty kompostowni” – sprawa nr 28/PI/2014 2014-08-22
197 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa sieci wodociągowej obejmująca zadania: Zadanie 1: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Hubalczyków w Słupsku; Zadanie 2: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Jodłowej i ul. Jałowcowej w Słupsku"- sprawa nr 30/PI/2014. 2014-08-22
198 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa ładowarki kołowej teleskopowej” – sprawa nr WN1/0213/14 2014-08-11
199 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa obiektu przepompowni ścieków przy ul. Borchardta w Słupsku” - sprawa nr 24/PI/2014 2014-07-23
200 Zapytanie ofertowe na organizację imprez plenerowych - sprawa nr WN1/0290/14 2014-07-18
201 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Legionów Polskich i ul. Banacha w Słupsku" - sprawa nr 27/PI/2014 2014-07-18
202 Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji fotograficznej – sprawa nr WN1/0279/14 2014-07-07
203 Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej – sprawa nr WN1/0251/14 2014-07-07
204 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym na zbycie prawa użytkownika wieczystego gruntów niezabudowanych położonych w obrębie 18 w Słupsku w rejonie ulic Spacerowej i Leśnej 2014-07-03
205 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Słupsk w podziale na dwa zadania: Zadanie 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przełączeniami w ul. Chełmońskiego w Słupsku, Zadanie 2 – Budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej z miejscowości Kobylnica w ciągu ulic: Kolejowa, Kilińskiego do miasta Słupska w ul. Grottgera” - sprawa nr 23/PI/2014. 2014-06-23
206 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa sieci wodociągowej: Spinka istniejących sieci wodociągowych w ul. Sobieskiego w Słupsku” - sprawa nr 22/PI/2014 2014-06-13
207 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową obudową wiaty kompostowni" - sprawa nr 03/PI/2014 2014-05-30
208 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Zastępstwo inwestycyjne obejmujące sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych (zadanie Nr 1 i Nr 2) nad wykonaniem robót budowlanych inwestycji pn.: „Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową zabudową wiaty kompostowni” - sprawa nr 25/PI/2014. 2014-05-28
209 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej - Ringu kanalizacyjnego Słupska" - sprawa nr 17/PI/2014 2014-05-09
210 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji pn.: „Zaprojektowanie i budowa Lokalnej Stacji Dezodoryzacji [LSD] sieci kanalizacyjnej w ul. Gdańskiej w Słupsku” - sprawa nr 21/PI/2014 2014-05-07
211 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Remont budynku stacji uzdatniania wody w Komiłowie dz. nr 19/3, gmina Kobylnica, powiat Słupski." - sprawa nr 15/PI/2014 2014-04-30
212 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń technologicznych i instalacji dla stacji uzdatniania wody w Komiłowie, gmina Kobylnica.” - sprawa nr 09/PI/2014 2014-04-30
213 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Wykonanie map do celów projektowych w podziale na 8 zadań” - sprawa nr 11/PI/2014 2014-04-30
214 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdów: Kamaz – wywrotka, Star 200, żuraw samochodowy - typ Hydros, przyczepa kontenerowa 2014-04-01
215 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej - Ringu kanalizacyjnego Słupska" - sprawa nr 10/PI/2014 2014-04-01
216 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem odbiorców w miejscowości Kczewo gmina Kobylnica" - sprawa nr 04/PI/2014 2014-03-12
217 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wymiana skorodowanego koryta przelewowego zagęszczacza grawitacyjnego ZG nr 1" - sprawa nr 05/PI/2014 2014-03-12
218 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o." - sprawa nr 08/PI/2014 2014-03-06
219 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Naprawa żelbetowej płyty dennej w zbiorniku osadów flotacyjnych pod mieszadłem umieszczonym w stropie zbiornika." - sprawa nr 06/PI/2014 2014-02-24
220 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowo-budowlanych polegających na usunięciu wad stwierdzonych w robotach wykonanych w ramach Kontraktu nr 01/III/2006 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Słupsku” - sprawa nr 01/PI/2014 2014-01-30
221 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na naprawę nawierzchni ul. Cecorskiej, w pasie realizowanych robót kanalizacyjnych wykonywanych przez Hydrobudowę Polska S.A. w ramach Kontraktu nr 01/III/2006 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Słupsku” - sprawa nr 02/PI/2014 2014-01-30
222 Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż wózka akumulatorowego „Melex” typ 667 2014-01-14
223 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na sieci kanalizacyjnej w podziale na trzy części - sprawa nr 37/PI/2013 2014-01-03
224 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na budowę odwodnienia liniowego wraz z izolacją ścian od strony zewnętrznej budynku pompowni wody II-go stopnia na ujęciu wody przy ul. Westerplatte w Słupsku - sprawa nr 36/PI/2013 2014-01-03
225 Ogłoszenie o II pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż Spektrofotometru atomowego absorpcyjnego Varian Spektr AA.20Plus 2013-12-10
226 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowo-budowlanych polegających na usunięciu wad stwierdzonych w robotach wykonanych w ramach Kontraktu nr 01/III/2006 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Słupsku” - sprawa nr 34/PI/2013 2013-12-09
227 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na budowę odwodnienia liniowego wraz z izolacją ścian od strony zewnętrznej budynku pompowni wody II-go stopnia na ujęciu wody przy ul. Westerplatte w Słupsku - sprawa nr 30/PI/2013 2013-11-18
228 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowo-budowlanych polegających na przywracaniu stanu nawierzchni w pasach drogowych po wykonanych robotach związanych z usuwaniem awarii oraz naprawami urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych - sprawa nr 31/PI/2013 2013-11-08
229 Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż Spektrofotometru atomowego absorpcyjnego Varian Spektr AA.20Plus 2013-10-30
230 „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na zbycie prawa użytkownika wieczystego gruntów niezabudowanych położonych w Słupsku przy ul. Leśnej 2013-09-12
231 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie negocjacji na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kczewo gmina Kobylnica - sprawa nr 18/PI/2013 2013-07-12
232 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kczewo gmina Kobylnica - sprawa nr 15/PI/2013 2013-07-04
233 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń technologicznych i instalacji dla stacji uzdatniania wody w Dobrzęcinie - sprawa nr 10/PI/2013 2013-06-10
234 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usunięcie wad w instalacjach i oprogramowaniu układu sterowania i automatyki w Głównej Przepompowni Ścieków Spółki „Wodociągi Słupsk” przy ul. E. Orzeszkowej 1 w Słupsku - sprawa nr 05/PI/2013 2013-05-21
235 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdów marki Ford Transit, Ford Transit 100S oraz dwóch specjalistycznych samochodów marki Liaz 2013-04-24
236 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej - sprawa nr 08/PI/2013 2013-04-22
237 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. - sprawa nr 03/PI/2013 2013-02-26
238 Status prawny 2013-02-14
239 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdów marki Ford Transit, Ford Transit 100S, Star 200 oraz dwóch specjalistycznych samochodów marki Liaz 2013-02-14
240 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usunięcie wad w instalacjach i oprogramowaniu układu sterowania i automatyki w Głównej Przepompowni Ścieków Spółki ,,Wodociągi Słupsk” przy ul. E. Orzeszkowej 1 w Słupsku 2013-02-14
241 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie odcinka sieci wodociągowej od ul. Fabrycznej do ul. Sobieskiego w Słupsku 2013-02-06
242 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę instalacji gazowej dla gazu ziemnego GZ-50 do zasilania agregatów kogeneracyjnego - sprawa nr 33/PI/2012 2012-12-21
243 Taryfy 2012-12-14
244 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót remontowo-budowlanych polegających na przywracaniu stanu nawierzchni w pasach drogowych po wykonanych robotach związanych z usuwaniem awarii oraz naprawami urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych - sprawa nr 30/PI/2012 2012-10-29
245 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie przebudowy portierni wraz z zagospodarowaniem terenu bazy „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. zlokalizowanej w Słupsku przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 2012-10-23
246 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na naprawę kanalizacji deszczowej, uszkodzonej w trakcie wykonywania prac przez Hydrobudowę Polska S.A. przy realizacji kontraktu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Słupsku" nr 01/III/2006 - sprawa nr 25/PI/2012 2012-09-27
247 Ogłoszenie o przetargu na dostawę wraz z wymianą zamontowanych zasuw nożowych w Głównej Przepompowni Ścieków Spółki „Wodociągi Słupsk” przy ul. E. Orzeszkowej 1 w Słupsku,sprawa nr 21/PI/2012 2012-09-18
248 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki ,,Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o., sprawa nr 23/PI/2012. 2012-09-07
249 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie sieci wodociągowej w ul. Dębowej wraz z przełączeniami istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Dębowej dz. nr 703/9 i 1124 obręb nr 18 w Słupsku 2012-09-04
250 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej Inwestycji pn. „Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku” 2012-08-07
251 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Legionów Polskich w Słupsku 2012-07-23
252 Taryfy 2012/2013 2012-07-11
253 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie sieci wodociągowej wraz z przełączeniami istniejących przyłączy wody w ulicach Modrzewiowej, Bukowej i Głogowej zlokalizowanej na działkach nr 424/14, 188/36, 500/10, 453, obręb nr 18 w Słupsku 2012-07-06
254 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym m.in. na wykonanie odcinka sieci wodociągowej przy ul. Świerkowej w Słupsku 2012-07-06
255 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na na wykonanie odcinka sieci wodociągowej włączającego sieć wodociągową m. Kobylnica do istniejącej sieci wodociągowej m. Słupsk. 2012-07-06
256 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie sieci wodociągowej wraz z przełączeniami istniejących przyłączy wody w ul. Kadłubka, Jagiellońskiej, Ziemowita, Kochanowskiego i pl. Książąt Pomorskich w Słupsku 2012-07-06
257 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń technologicznych i instalacji dla stacji uzdatniania wody w Sycewicach 2012-07-05
258 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej Inwestycji pn. ,,Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku" 2012-06-11
259 Ogłoszenie o zamówieniu m.in. na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń technologicznych i instalacji dla stacji uzdatniania wody w Sycewicach 2012-06-04
260 Ogłoszenie o IV nieograniczonym przetargu pisemnym na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów niezabudowanych przy ul. Sobieskiego w Słupsku 2012-04-13
261 Ogłoszenie o przetargu realizowanego dla „Wodociągi Ustka” sp. z o.o. 2012-04-11
262 Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu pisemnym na łączną sprzedaż prawa własności budynków i budowli oraz zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Rowach 2012-03-21
263 Ogłoszenie o III nieograniczonym przetargu pisemnym na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów niezabudowanych przy ul. Sobieskiego w Słupsku 2012-03-21
264 Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu pisemnym na zbycie gruntów niezabudowanych przy ul. Sobieskiego w Słupsku 2012-01-12
265 Taryfy 2011/2012 2011-12-28
266 Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż samochodu marki Ford Transit 2011-10-21
267 Ogłoszenie o I przetargu pisemnym na sprzedaż drukarek igłowych OKI 5520 2011-09-27
268 Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu pisemnym na zbycie prawa użytkownika wieczystego gruntów niezabudowanych położonych w obrębie 9 w Słupsku przy ul. Sobieskiego. 2011-08-30
269 Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu pisemnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Rowach 2011-08-30
270 Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Ford 2011-07-20
271 Mapa strony 2011-06-20
272 Statystyki stron 2011-06-10
273 Rejestr zmian 2011-06-10
274 Redakcja 2011-06-09
275 Ogłoszenie o przetargu realizowanego dla „Wodociągi Ustka” sp. z o.o. 2011-06-02
276 Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację stopnia wodnego z budową przepławki dla ryb na rzece Skotawie 2011-05-19
277 Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego marki Jelcz 2011-04-12
278 Zamówienie na zaprojektowanie i dostawę instalacji uzdatniania biogazu wraz z montażem w oczyszczalni ścieków Słupsku 2011-03-18
279 Zamówienie II na zaprojektowanie i dostawę instalacji uzdatniania biogazu wraz z montażem w oczyszczalni ścieków Słupsku 2011-03-18
280 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego marki Jelcz 2011-03-14
281 Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym 2011-01-24
282 Taryfy - od 1 stycznia 2011 2010-12-22
283 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie rocznego audytu wydatków kwalifikowanych JRP za rok 2010 2010-12-13
284 Zapytanie ofertowe na spektrometr ASA (nr sprawy: 440/GL/10) 2010-10-18
285 Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym 2010-09-09
286 Ogłoszenie o zamówieniu (ZSI) 2010-06-16
287 Taryfy 2010/2011 2010-06-10
288 Zawiadomienie o wyborze oferty 2009-11-17
289 Postępowanie o udzielenie zamówien na dostawę bonów towarowych (583/DE/09) 2009-11-10
290 Ogłoszenie o wyborze oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk część IV 2009-10-08
291 Ogłoszenie o zamówieniu - 02_PN_JRP_2009 2009-07-29
292 Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu 01_PN_JRP_2009 2009-07-22
293 Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego - nr 03/PN/JRP/2009 2009-06-23
294 Ogłoszenia o wyborze oferty - dotyczy postępowania nr 03/PN/JRP/2009 2009-06-23
295 Ogłoszenie o zamówieniu - nr 01/PN/JRP/2009 2009-05-06
296 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę bonów towarowych 2008-11-24
297 Postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę bonów towarowych 2008-11-07
298 Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn. „Budowa głównego kolektora ściekowego wraz z pompownią w Słupsku” 2008-02-19
299 Unieważnienie postępowania w części II Kontraktu nr 03 - Gmina Kobylnica 2008-02-19
300 Wybór oferty w przetargu nieograniczonym na Inżyniera dla Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/019 pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” 2008-02-19
301 Wybór oferty na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylnica w dwóch częściach” 2008-02-19
302 Unieważnienie postępowania w części II Kontraktu nr 03 - Gmina Kobylnica i Gmina Słupsk 2008-02-19
303 Unieważnienie i wykluczenie postępowania w części I Kontraktu nr 03 2008-02-19
304 Wybór oferty w przetargu na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk w czterech częściach” 2008-02-19
305 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę bonów towarowych. 2007-12-11
306 Ogłoszenie o zamówieniu - kanalizacja Słupsk 2007-08-13
307 Ogłoszenie o zamówieniu - kanalizacja Kobylnica 2007-06-05
308 Przetarg na udzielenie i obsługę kredytów 2007-02-27
309 Ogłoszenie o zamówieniu - kanalizacja Słupsk i Kobylnica 2007-02-05
310 Wybór oferty - Główny kolektor ściekowy + przepompownia 2007-01-08
311 Wybór ofert w przetargu nieograniczonym na Inżyniera dla Projektu 2006-11-29
312 Ogłoszenie o zamówieniu: Inżynier dla Projektu pn. "Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska". 2006-11-28
313 Wybór oferty w przetargu nieogranicznym na budowę stacji uzdatniania wody w Słupsku. 2006-11-14
314 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - kolektor 2006-11-14
315 Rejestry, ewid., archiwa 2006-10-26
316 Ogłoszenie o wyborze oferty - kolektor ściekowy + kanalizacja ściekowa w Słupsku 2006-08-14
317 Ogłoszenie o budowie stacji uzdatniania wody w Słupsku 2006-03-23
318 Ogłoszenie o rozbudowie oczyszczalni ścieków 2006-02-20
319 Ogłoszenie na Inżyniera Projektu 2006-01-30
320 Unieważnienie - "Inżynier Projektu". 2006-01-30
321 Tryb działania 2003-08-28
322 Informacja na wniosek 2003-08-15
323 Ustawa 2003-08-15
324 Instrukcja 2003-08-15