Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x
Biuletyn Informacji Publicznej BIP - Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Statystyki stron

Lp. Strona Odwiedzin
1 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa technologicznej sieci wodociągowej w rejonie ulic Ks. Brzóski, Racławickiej, Sułkowskiego w Słupsku" - sprawa nr 61/PI/2019 43683
2 Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości 19170
3 Oferta zatrudnienia na stanowisku ds. gospodarki ściekowej 13529
4 Kontakt 8971
5 Organizacja 8381
6 Ogłoszenie o III przetargu pisemnym na sprzedaż sprzętu komputerowego 6755
7 Klauzula informacyjna 6603
8 Przyjmowanie i załatwianie spraw 6552
9 Struktura własnościowa 6423
10 Majątek Spółki 6248
11 Przedmiot działania 6237
12 Tryb działania 6173
13 Status prawny 5992
14 Rejestr zmian 5067
15 Rejestry, ewid., archiwa 4925
16 Kontrole w Spółce 4642
17 Unieważnienie - "Inżynier Projektu". 4279
18 Statystyki stron 4203
19 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn: "Zakup/dzierżawa systemu do monitorowania pojazdów i maszyn" 4191
20 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: „Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji do oczyszczania wód popłucznych oraz ich ponowne wykorzystanie w procesie uzdatniania wody do picia na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Słupsku przy ul. Westerplatte 54b” – sprawa nr 15/PI/2020 3850
21 Instrukcja 3829
22 Redakcja 3822
23 Dokumenty Spółki 3735
24 Ustawa 3652
25 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Remont pokrycia dachowego budynku Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Sportowej 73 w Słupsku" - sprawa nr 15/PI/2015. 3407
26 Zapytanie ofertowe na wykonanie folderu i ulotek informacyjno-edukacyjnych – sprawa nr WN1/0491/15 3356
27 Taryfy 2011/2012 3343
28 Taryfy - od 1 stycznia 2011 3164
29 Taryfy - Gmina Słupsk 2997
30 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa sieci wodociągowej w mieście Słupsk” - sprawa nr 39/PI/2014 2979
31 Taryfy – Miasto Słupsk 2953
32 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa kanalizacji w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Słupsku. Zadanie nr 2 - Budowa komór połączeniowych oraz kanalizacji ciśnieniowej w Kobylnicy” - sprawa nr 15/PI/2016. 2865
33 Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż ciągnika K – 1k oraz urządzenia do ciśnieniowego mycia sieci kanalizacyjnej 2813
34 Taryfy – Gmina Kobylnica 2787
35 Mapa strony 2696
36 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu marki Ford Transit 2654
37 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej - Ringu kanalizacyjnego Słupska" - sprawa nr 12/PI/2015. 2615
38 Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu pisemnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Rowach 2588
39 Ogłoszenie o rozbudowie oczyszczalni ścieków 2517
40 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż urządzenia dystrybucyjnego do stacji paliw 2513
41 Taryfy 2444
42 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z podłączeniami oraz budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowości Bzowo i Wrząca w gminie Kobylnica” – sprawa nr 09/PI/2017 2390
43 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wykonanie rekonstrukcji otworu eksploatacyjnego nr 1B, na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego w Słupsku przy ulicy Westerplatte" - sprawa nr 25/PI/2015 2337
44 Przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.” - sprawa nr 14/PI/2017 2325
45 Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa samochodu specjalnego przystosowanego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji o DMC do 3,5 T” – sprawa nr WN1/0101/17 2315
46 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulicy Owocowej w Słupsku” - sprawa nr 21/PI/2017 2287
47 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Szczecińskiej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Mieszka I w Słupsku (dwa zadania)" - sprawa nr 06/PI/2015. 2282
48 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zaprojektowanie i budowa stanowiska opróżniania wozów asenizacyjnych (SOWA) w oczyszczalni ścieków w Słupsku" - sprawa nr 38/PI/2014. 2238
49 Zamówienie II na zaprojektowanie i dostawę instalacji uzdatniania biogazu wraz z montażem w oczyszczalni ścieków Słupsku 2234
50 Regulacje wewnętrzne 2226
51 Oferta zatrudnienia na stanowisku specjalista ds. edukacji ekologicznej 2158
52 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ładowarki przegubowej Radlader Weidemann 4004 TP 100 wraz z zamiatarką hydrauliczną 2146
53 Zapytanie ofertowe pn.: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A0” – sprawa nr WN1/0598/18 2076
54 Ogłoszenie na Inżyniera Projektu 2049
55 Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż wózka akumulatorowego „Melex” typ 667 2046
56 Przetarg nieograniczony pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Budowa linii kablowej średniego napięcia (SN 15kV) zasilająca obiekty „BAZY” przy ul. E. Orzeszkowej 1 z oczyszczalnią ścieków „OŚ” przy ul. Sportowej 73" - sprawa nr 25/PI/2016. 2022
57 Ogłoszenie o budowie stacji uzdatniania wody w Słupsku 2009
58 Przetarg pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniami w ul. Mostnika oraz ul. Dominikańskiej w Słupsku” - sprawa nr 26/PI/2018 2005
59 Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu pisemnym na zbycie gruntów niezabudowanych przy ul. Sobieskiego w Słupsku 1959
60 Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa energii elektrycznej” - sprawa nr WN1/0426/18 1957
61 Przetarg nieograniczony pn.: „Przebudowa pomieszczeń warsztatowo-socjalnych w budynku warsztatowo-magazynowym na terenie Bazy Spółki "Wodociągi Słupsk" przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku” - sprawa nr 01/PI/2018 1940
62 Wybór ofert w przetargu nieograniczonym na Inżyniera dla Projektu 1921
63 Ogłoszenie o wyborze oferty - kolektor ściekowy + kanalizacja ściekowa w Słupsku 1904
64 Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa wirówki odwadniającej do oczyszczalni ścieków komunalnych w Słupsku przy ul. Sportowej 73” - sprawa nr 30/PI/2018 1889
65 Taryfy 2010/2011 1847
66 Taryfy 2012/2013 1844
67 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie negocjacji na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kczewo gmina Kobylnica - sprawa nr 18/PI/2013 1842
68 Zapytanie ofertowe pn.: "wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej z zakładu przetwórstwa rybnego Morpol S.A. w Duninowie w gm. Ustka do oczyszczalni ścieków w Słupsku" – sprawa nr 31/PI/2016. 1842
69 Przetarg nieograniczony pn.: Budowa sieci wodociągowej w ulicy Przemysłowej w Słupsku” - sprawa nr 05/PI/2018. 1840
70 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usunięcie wad w instalacjach i oprogramowaniu układu sterowania i automatyki w Głównej Przepompowni Ścieków Spółki „Wodociągi Słupsk” przy ul. E. Orzeszkowej 1 w Słupsku - sprawa nr 05/PI/2013 1831
71 Ogłoszenie o zamówieniu (ZSI) 1830
72 Przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji pn.: Budowa budynku biurowo-socjalnego wraz z zapleczem garażowym i parkingami na terenie oczyszczalni ścieków w Słupsku” - sprawa nr 21/PI/2019 1823
73 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kczewo gmina Kobylnica - sprawa nr 15/PI/2013 1817
74 Ogłoszenie o IV nieograniczonym przetargu pisemnym na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów niezabudowanych przy ul. Sobieskiego w Słupsku 1815
75 Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu pisemnym na zbycie prawa użytkownika wieczystego gruntów niezabudowanych położonych w obrębie 9 w Słupsku przy ul. Sobieskiego. 1805
76 Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa drogi do przepompowni ścieków na działce nr 45/4 przy ul. Kaszubskiej w Słupsku" - sprawa nr 07/PI/2016 1796
77 Ogłoszenie o przetargu realizowanego dla „Wodociągi Ustka” sp. z o.o. 1788
78 Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa urządzeń służących do monitorowania natężenia opadów atmosferycznych oraz poziomu wypełnienia w czynnych sieciach kanalizacyjnych, na terenie miasta Słupska" - sprawa nr 41/PI/2019 1787
79 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - kolektor 1767
80 Ogłoszenie o zamówieniu - kanalizacja Słupsk i Kobylnica 1753
81 Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu pisemnym na łączną sprzedaż prawa własności budynków i budowli oraz zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Rowach 1741
82 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Szczecińskiej, Koszalińskiej, Braci Gierymskich (SM Kolejarz) w Słupsku” - sprawa nr 22/PI/2015 1736
83 Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację stopnia wodnego z budową przepławki dla ryb na rzece Skotawie 1734
84 Przetarg nieograniczony pn.: „Likwidacja otworu studziennego nr 1/65 oraz wykonanie zastępczego otworu hydrogeologicznego nr 1a w Zagórkach gm. Kobylnica” - sprawa nr 06/PI/2018 1730
85 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej - Ringu kanalizacyjnego Słupska" - sprawa nr 17/PI/2014 1718
86 Przetarg nieograniczony pn.: „Remont pokrycia dachowego nad pomieszczeniami biurowymi przy budynku Centrum Edukacji Ekologicznej oraz naprawa obróbek kominów dachu laboratorium na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Sportowej 73 w Słupsku” - sprawa nr 12/PI/2016. 1703
87 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit i Fordów Courier Van 1693
88 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w m. Słupsk przy pomocy technologii rękawa" - sprawa nr 05/PI/2015. 1686
89 Oferta zatrudnienia na stanowisku młodszy operator oczyszczalni ścieków 1674
90 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Dostawa, montaż i uruchomienie żurawika słupowego do obsługi urządzeń technologicznych przepompowni głównej ścieków w Słupsku" - sprawa nr 37/PI/2014. 1668
91 Wybór oferty - Główny kolektor ściekowy + przepompownia 1665
92 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zygmunta Augusta i ulicy Ryszarda Riedla w Słupsku" - sprawa nr 35/PI/2019 1656
93 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdów marki Ford Transit, Ford Transit 100S oraz dwóch specjalistycznych samochodów marki Liaz 1650
94 Zamówienie na zaprojektowanie i dostawę instalacji uzdatniania biogazu wraz z montażem w oczyszczalni ścieków Słupsku 1646
95 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Legionów Polskich w Słupsku 1637
96 Ogłoszenie o zamówieniu - kanalizacja Słupsk 1636
97 Przetarg nieograniczony pn.: „Renowacja chemiczna studni H-7a na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych w Głobinie, Gmina Słupsk” - sprawa nr 01/PI/2017 1632
98 Wybór oferty w przetargu nieogranicznym na budowę stacji uzdatniania wody w Słupsku. 1628
99 Ogłoszenie o zamówieniu - kanalizacja Kobylnica 1626
100 Ogłoszenie o III nieograniczonym przetargu pisemnym na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów niezabudowanych przy ul. Sobieskiego w Słupsku 1617
101 Ogłoszenie o zamówieniu: Inżynier dla Projektu pn. "Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska". 1602
102 Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż samochodu marki Ford Transit 1597
103 „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na zbycie prawa użytkownika wieczystego gruntów niezabudowanych położonych w Słupsku przy ul. Leśnej 1581
104 Przetarg na udzielenie i obsługę kredytów 1576
105 Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa energii elektrycznej na rok 2020” – sprawa nr WN1/0430/19 1572
106 Postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę bonów towarowych 1562
107 Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego marki Jelcz 1558
108 Przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej z zakładu przetwórstwa rybnego Morpol S.A. w Duninowie w gm. Ustka do oczyszczalni ścieków w Słupsku” - sprawa nr 02/PI/2017 1550
109 Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Ford 1548
110 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usunięcie wad w instalacjach i oprogramowaniu układu sterowania i automatyki w Głównej Przepompowni Ścieków Spółki ,,Wodociągi Słupsk” przy ul. E. Orzeszkowej 1 w Słupsku 1520
111 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót remontowo-budowlanych polegających na przywracaniu stanu nawierzchni w pasach drogowych po wykonanych robotach związanych z usuwaniem awarii oraz naprawami urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych - sprawa nr 30/PI/2012 1513
112 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa sieci wodociągowej obejmująca zadania: Zadanie 1: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Hubalczyków w Słupsku; Zadanie 2: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Jodłowej i ul. Jałowcowej w Słupsku"- sprawa nr 30/PI/2014. 1513
113 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie odcinka sieci wodociągowej od ul. Fabrycznej do ul. Sobieskiego w Słupsku 1510
114 Zapytanie ofertowe na organizację konferencji i spotkań edukacyjnych – sprawa nr WN1/0037/15 1485
115 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o." - sprawa nr 03/PI/2015. 1479
116 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa instalacji suchej fermentacji perkolacyjnej dla wyselekcjonowanych odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych i skratek przy wykorzystaniu potencjału instalacji biogazowej i kompostowni na Oczyszczalni Ścieków w Słupsku.” - sprawa nr 29/PI/2017 1477
117 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej Inwestycji pn. ,,Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku" 1477
118 Ogłoszenie o przetargu realizowanego dla „Wodociągi Ustka” sp. z o.o. 1476
119 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Słupsk-Bolesławice wraz z komorą redukcyjną oraz 3 studniami pomiarowymi” - sprawa nr 09/PI/2019 1476
120 Zapytanie ofertowe pn.: Zakup urządzeń typu tablet” – nr sprawy WN1/0567/17 1473
121 Oferta zatrudnienia na stanowisku referent ds. sprzedaży w Dziale Obsługi Klienta 1472
122 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 250 kW oraz pompy ciepła woda-woda" - sprawa nr 24/PI/2015. 1471
123 Ogłoszenie o I przetargu pisemnym na sprzedaż drukarek igłowych OKI 5520 1459
124 Przetarg nieograniczony pn.: „Zaprojektowanie i budowa instalacji dezodoryzacji osadników wstępnych w oczyszczalni ścieków w Słupsku” - sprawa nr 04/PI/2016 1456
125 Unieważnienie i wykluczenie postępowania w części I Kontraktu nr 03 1445
126 Ogłoszenie o II pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż Spektrofotometru atomowego absorpcyjnego Varian Spektr AA.20Plus 1443
127 Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym 1436
128 Przetarg nieograniczony pn.: "Dostawa wirówki odwadniającej do oczyszczalni ścieków komunalnych w Słupsku przy ul. Sportowej 73” - sprawa nr 07/PI/2019. 1427
129 Ogłoszenie o zamówieniu - nr 01/PN/JRP/2009 1427
130 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji pn.: „Zaprojektowanie i budowa Lokalnej Stacji Dezodoryzacji [LSD] sieci kanalizacyjnej w ul. Gdańskiej w Słupsku” - sprawa nr 21/PI/2014 1425
131 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej - sprawa nr 08/PI/2013 1422
132 Zapytanie ofertowe na spektrometr ASA (nr sprawy: 440/GL/10) 1419
133 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie żurawika słupowego do obsługi urządzeń technologicznych przepompowni głównej ścieków w Słupsku" - sprawa nr 31/PI/2014. 1411
134 Ogłoszenie o zamówieniu - 02_PN_JRP_2009 1407
135 Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa wyposażenia punktu zlewnego ścieków dowożonych wraz z montażem na terenie oczyszczalni ścieków w Słupsku” - sprawa nr 37/PI/2018 1396
136 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: "Dostawa, montaż i uruchomienie systemu zarządzania i sterowania procesami technologicznymi oraz wymiana dmuchaw i aparatury regulacyjnej dla części biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Słupsku przy ul. Sportowej 73" 1392
137 Unieważnienie postępowania w części II Kontraktu nr 03 - Gmina Kobylnica i Gmina Słupsk 1389
138 Unieważnienie postępowania w części II Kontraktu nr 03 - Gmina Kobylnica 1385
139 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę bonów towarowych. 1382
140 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie rocznego audytu wydatków kwalifikowanych JRP za rok 2010 1382
141 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową obudową wiaty kompostowni" - sprawa nr 03/PI/2014 1380
142 Postępowanie o udzielenie zamówien na dostawę bonów towarowych (583/DE/09) 1379
143 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę bonów towarowych 1379
144 Przetarg nieograniczony pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych na terenie osiedla Niepodległości w Słupsku" - sprawa nr 22/PI/2016. 1378
145 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa ładowarki kołowej teleskopowej” – sprawa nr WN1/0213/14 1378
146 Zapytanie ofertowe na badanie uzysku biogazu z poszczególnych osadów będących odpadami w procesie podczyszczania ścieków przemysłowych z zakładu produkcyjnego przetwórstwa łososia – sprawa nr 02/PI/2016 1372
147 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Star do czyszczenia wpustów ulicznych 1370
148 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  przy ul. Poznańskiej oraz na części terenu osiedla Niepodległości w Słupsku” - sprawa nr 19/PI/2017 1367
149 Przetarg nieograniczony pn.: "Naprawa zewnętrznych ścianek kanałów odpływowych osadnika wstępnego oraz renowacja płyty dennej i ścian żelbetowych w systemie napraw i ochrony żelbetu materiałami PCC przepompowni wewnętrznej" - sprawa nr 10/PI/2016 1364
150 "Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego wraz z rozruchem w celu przystosowania sekwencyjnego reaktora biologicznego eksploatowanego na oczyszczalni ścieków w Słupsku do prowadzenia deamonifikacji odcieków” - sprawa nr 02/PI/2019. 1361
151 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na naprawę kanalizacji deszczowej, uszkodzonej w trakcie wykonywania prac przez Hydrobudowę Polska S.A. przy realizacji kontraktu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Słupsku" nr 01/III/2006 - sprawa nr 25/PI/2012 1357
152 I przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 9 miasta Słupska przy ulicy Sobieskiego 1349
153 Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego - nr 03/PN/JRP/2009 1349
154 Wybór oferty w przetargu na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk w czterech częściach” 1342
155 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na sieci kanalizacyjnej w podziale na trzy części - sprawa nr 37/PI/2013 1341
156 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Naprawa żelbetowej płyty dennej w zbiorniku osadów flotacyjnych pod mieszadłem umieszczonym w stropie zbiornika." - sprawa nr 06/PI/2014 1341
157 Zawiadomienie o wyborze oferty 1334
158 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdów marki Ford Transit, Ford Transit 100S, Star 200 oraz dwóch specjalistycznych samochodów marki Liaz 1334
159 Ogłoszenie o wyborze oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk część IV 1332
160 Wybór oferty na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylnica w dwóch częściach” 1329
161 Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym 1328
162 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. - sprawa nr 03/PI/2013 1328
163 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Zastępstwo inwestycyjne obejmujące sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych (zadanie Nr 1 i Nr 2) nad wykonaniem robót budowlanych inwestycji pn.: „Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową zabudową wiaty kompostowni” - sprawa nr 25/PI/2014. 1326
164 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ciągnika K – 1k oraz urządzenia do ciśnieniowego mycia sieci kanalizacyjnej - PRZETARG UNIEWAŻNIONY! 1319
165 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym m.in. na wykonanie odcinka sieci wodociągowej przy ul. Świerkowej w Słupsku 1319
166 Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu 01_PN_JRP_2009 1316
167 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na na wykonanie odcinka sieci wodociągowej włączającego sieć wodociągową m. Kobylnica do istniejącej sieci wodociągowej m. Słupsk. 1313
168 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń technologicznych i instalacji dla stacji uzdatniania wody w Sycewicach 1312
169 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Wykonanie map do celów projektowych w podziale na 8 zadań” - sprawa nr 11/PI/2014 1312
170 Oferta zatrudnienia na stanowisku sprzątaczka 1311
171 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa przesiewacza bębnowego” – sprawa nr WN1/0203/14 1310
172 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego marki Jelcz 1307
173 Wybór oferty w przetargu nieograniczonym na Inżyniera dla Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/019 pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” 1304
174 Oferta zatrudnienia na stanowisku referent ds. sprzedaży w Dziale Obsługi Klienta 1301
175 Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn. „Budowa głównego kolektora ściekowego wraz z pompownią w Słupsku” 1298
176 Przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa linii kablowej średniego napięcia (SN 15kV) zasilająca obiekty „BAZY” przy ul. E. Orzeszkowej 1 z oczyszczalnią ścieków „OŚ” przy ul. Sportowej 73” - sprawa nr 05/PI/2017 1297
177 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej Inwestycji pn. „Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku” 1291
178 Ogłoszenia o wyborze oferty - dotyczy postępowania nr 03/PN/JRP/2009 1289
179 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie przebudowy portierni wraz z zagospodarowaniem terenu bazy „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. zlokalizowanej w Słupsku przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 1289
180 Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa trzech samochodów o DMC do 3,5 T z napędem elektrycznym” - sprawa nr WN1/0639/18 1275
181 Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż Spektrofotometru atomowego absorpcyjnego Varian Spektr AA.20Plus 1272
182 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę instalacji gazowej dla gazu ziemnego GZ-50 do zasilania agregatów kogeneracyjnego - sprawa nr 33/PI/2012 1270
183 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki ,,Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o., sprawa nr 23/PI/2012. 1268
184 Ogłoszenie o przetargu na dostawę wraz z wymianą zamontowanych zasuw nożowych w Głównej Przepompowni Ścieków Spółki „Wodociągi Słupsk” przy ul. E. Orzeszkowej 1 w Słupsku,sprawa nr 21/PI/2012 1264
185 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Remont budynku stacji uzdatniania wody w Komiłowie dz. nr 19/3, gmina Kobylnica, powiat Słupski." - sprawa nr 15/PI/2014 1257
186 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spacerowej w Słupsku” – sprawa nr 19/PI/2015 1254
187 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniami w ul. Olchowej, ul. Cisowej i ul. Parkowej w Słupsku” - sprawa nr 15/PI/2017 1253
188 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa placów składowych magazynów kompostu na terenie oczyszczalni ścieków w Słupsku” - sprawa nr 03/PI/2017 1240
189 Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" - sprawa nr 01/PI/2016 1238
190 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem odbiorców w miejscowości Kczewo gmina Kobylnica" - sprawa nr 04/PI/2014 1238
191 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdów: Kamaz – wywrotka, Star 200, żuraw samochodowy - typ Hydros, przyczepa kontenerowa 1231
192 Ogłoszenie o zamówieniu m.in. na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń technologicznych i instalacji dla stacji uzdatniania wody w Sycewicach 1229
193 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie sieci wodociągowej wraz z przełączeniami istniejących przyłączy wody w ul. Kadłubka, Jagiellońskiej, Ziemowita, Kochanowskiego i pl. Książąt Pomorskich w Słupsku 1225
194 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa obiektu przepompowni ścieków przy ul. Borchardta w Słupsku” - sprawa nr 24/PI/2014 1223
195 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie sieci wodociągowej w ul. Dębowej wraz z przełączeniami istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Dębowej dz. nr 703/9 i 1124 obręb nr 18 w Słupsku 1217
196 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowo-budowlanych polegających na przywracaniu stanu nawierzchni w pasach drogowych po wykonanych robotach związanych z usuwaniem awarii oraz naprawami urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych - sprawa nr 31/PI/2013 1214
197 Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Kaszubskiej w Słupsku przy pasie drogowym ul. Miejskiej w Siemianicach" - sprawa nr 08/PI/2016 1212
198 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit i Fordów Courier Van 1206
199 Zapytanie ofertowe pn.: Zakup urządzeń typu tablet" - nr sprawy WN1/0567/17 1197
200 Przetarg nieograniczony pn.: "Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o." - sprawa nr 06/PI/2016 1194
201 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Rozbudowa obiektu przepompowni ścieków przy ul. Borchardta w Słupsku wraz z przewodem tłocznym i kablem energetycznym" - sprawa nr 09/PI/2015. 1179
202 Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż komputerowych zestawów inkasenckich - PSION WORKABOUT PRO 3 WIN MOBILE 6. 1174
203 Oferta zatrudnienia na stanowisku „Mechanik-monter urządzeń oczyszczalni ścieków” 1174
204 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa punktów pomiarowych na sieciach wodociągowych w Słupsku” – sprawa nr 14/PI/2018 1168
205 Zapytanie ofertowe na organizację spotkania podsumowującego realizację Projektu pn. „Gospodarka osadowa w oczyszczalni wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk” 1153
206 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na budowę odwodnienia liniowego wraz z izolacją ścian od strony zewnętrznej budynku pompowni wody II-go stopnia na ujęciu wody przy ul. Westerplatte w Słupsku - sprawa nr 30/PI/2013 1151
207 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie sieci wodociągowej wraz z przełączeniami istniejących przyłączy wody w ulicach Modrzewiowej, Bukowej i Głogowej zlokalizowanej na działkach nr 424/14, 188/36, 500/10, 453, obręb nr 18 w Słupsku 1150
208 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na naprawę nawierzchni ul. Cecorskiej, w pasie realizowanych robót kanalizacyjnych wykonywanych przez Hydrobudowę Polska S.A. w ramach Kontraktu nr 01/III/2006 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Słupsku” - sprawa nr 02/PI/2014 1149
209 Zapytanie ofertowe pn.: „Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.” – sprawa nr WN1/0607/18 1144
210 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Słupsk w podziale na dwa zadania: Zadanie 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przełączeniami w ul. Chełmońskiego w Słupsku, Zadanie 2 – Budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej z miejscowości Kobylnica w ciągu ulic: Kolejowa, Kilińskiego do miasta Słupska w ul. Grottgera” - sprawa nr 23/PI/2014. 1139
211 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zaborowskiej w Słupsku” - sprawa nr 31/PI/2018 1135
212 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym na zbycie prawa użytkownika wieczystego gruntów niezabudowanych położonych w obrębie 18 w Słupsku w rejonie ulic Spacerowej i Leśnej 1131
213 Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji fotograficznej – sprawa nr WN1/0279/14 1128
214 Przetargi 1125
215 Zapytanie ofertowe pn.: „Zastępstwo inwestycyjne obejmujące sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych (zadanie Nr 1 i Nr 2) nad wykonaniem robót budowlanych inwestycji pn.: „Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową zabudową wiaty kompostowni” – sprawa nr 28/PI/2014 1123
216 Zapytanie ofertowe pn.: „Opracowanie zmian do systemu wynagrodzeń w oparciu o wartościowanie stanowisk w spółce „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. 1121
217 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń technologicznych i instalacji dla stacji uzdatniania wody w Dobrzęcinie - sprawa nr 10/PI/2013 1109
218 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Legionów Polskich i ul. Banacha w Słupsku" - sprawa nr 27/PI/2014 1107
219 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: "Zakup pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji małych średnic" - nr sprawy WN1/0101/17 1099
220 Oferta zatrudnienia na stanowisku robotnik placowy (2 osoby) 1095
221 Oferta zatrudnienia na stanowisku monter sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 1093
222 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa sieci wodociągowej: Spinka istniejących sieci wodociągowych w ul. Sobieskiego w Słupsku” - sprawa nr 22/PI/2014 1088
223 Zapytanie ofertowe na dostawę tablicy informacyjnej – sprawa nr 16/PI/2015 1088
224 Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej – sprawa nr WN1/0251/14 1081
225 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń technologicznych i instalacji dla stacji uzdatniania wody w Komiłowie, gmina Kobylnica.” - sprawa nr 09/PI/2014 1077
226 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej - Ringu kanalizacyjnego Słupska" - sprawa nr 10/PI/2014 1074
227 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na budowę odwodnienia liniowego wraz z izolacją ścian od strony zewnętrznej budynku pompowni wody II-go stopnia na ujęciu wody przy ul. Westerplatte w Słupsku - sprawa nr 36/PI/2013 1071
228 Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego i akcesoriów – sprawa nr WN1/0129/17 1063
229 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o." - sprawa nr 08/PI/2014 1060
230 Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Chłopickiego wraz z połączeniem z istniejącym wodociągiem w ul. Dwernickiego w Słupsku" - sprawa nr 24/PI/2016. 1059
231 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż koparko-ładowarki 1057
232 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wymiana skorodowanego koryta przelewowego zagęszczacza grawitacyjnego ZG nr 1" - sprawa nr 05/PI/2014 1054
233 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: "Zakup minikoparki gąsienicowej z lawetą transportową" - nr sprawy: WN1/0277/18 1048
234 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Szpilewskiego w Słupsku" - sprawa nr 50/PI/2019 1038
235 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowo-budowlanych polegających na usunięciu wad stwierdzonych w robotach wykonanych w ramach Kontraktu nr 01/III/2006 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Słupsku” - sprawa nr 34/PI/2013 1030
236 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa punktów pomiarowych na sieciach wodociągowych w Słupsku” - sprawa nr 29/PI/2018 1030
237 Zapytanie ofertowe pn.: „sprzedaż i sukcesywne dostarczanie słomy zbożowej” - sprawa nr WN1/0265/18 1029
238 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Zachód” - sprawa nr 17/PI/2018 1028
239 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit - PRZETARG UNIEWAŻNIONY! 1018
240 Oferta zatrudnienia na stanowisku referent ds. sprzedaży w Dziale Obsługi Klienta 1007
241 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowo-budowlanych polegających na usunięciu wad stwierdzonych w robotach wykonanych w ramach Kontraktu nr 01/III/2006 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Słupsku” - sprawa nr 01/PI/2014 1000
242 Zapytanie ofertowe na organizację imprez plenerowych - sprawa nr WN1/0290/14 995
243 Oferta zatrudnienia na stanowisku operator-kierowca samochodu specjalnego 988
244 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Legionów Polskich oraz budowa punktów pomiarowych na sieciach wodociągowych w Słupsku" - sprawa nr 05/PI/2019 986
245 Oferta zatrudnienia na stanowisku specjalista ds. edukacji ekologicznej 982
246 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kWp oraz budowa pompy ciepła typu woda-woda na terenie SUW Westerplatte w Słupsku” - sprawa nr 20/PI/2017 979
247 Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej 977
248 Zapytanie ofertowe pn.: "Dostawa samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 T z napędem elektrycznym typu VAN" - nr sprawy WN1/0492/17 976
249 Oferta zatrudnienia na stanowisku sprzątaczka 971
250 Przetarg nieograniczony pn.: „Remont dachu i wymiana świetlików dachowych budynku warsztatowo-magazynowego w Słupsku” - sprawa nr 17/PI/2017 970
251 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa trzech stacji podnoszenia ciśnienia w m. Słupsk" - sprawa nr 55/PI/2019 957
252 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: „Zakup ładowarki kołowej przegubowej” 938
253 Przetarg nieograniczony pn.: „Renowacja pokrycia ocieplenia kopuły ZKF nr 1, 2 i 3 oraz remont pokrycia dachowego obiektu MKF na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Sportowej 73 w Słupsku” - sprawa nr 19/PI/2018 934
254 Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa samochodu specjalnego przystosowanego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji małych średnic o DMC do 3,5 T” - sprawa nr WN1/0101/17 933
255 Ogłoszenie o I przetargu pisemnym na sprzedaż sprzętu komputerowego - PRZETARG UNIEWAŻNIONY Z POWODU BRAKU OFERT! 927
256 Zapytanie ofertowe pn.: „Budowa instalacji suchej fermentacji perkolacyjnej dla wyselekcjonowanych odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych i skratek przy wykorzystaniu potencjału instalacji biogazowej i kompostowni na Oczyszczalni Ścieków w Słupsku.” - sprawa nr 03/PI/2018 924
257 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z podłączeniami w miejscowości Płaszewo w gminie Kobylnica" - sprawa nr 33/PI/2019 898
258 "Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o." - sprawa nr 22/PI/2018 897
259 Zapytanie ofertowe na dostawę ładowarki kołowej teleskopowej nr sprawy WN1/0545/16 893
260 „Remont pokrycia dachowego na terenie Bazy Spółki „Wodociągi Słupsk” przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku” - sprawa nr 23/PI/2018 886
261 Przetarg pn.: „Modernizacja punktu zlewnego ścieków dowożonych w oczyszczalni ścieków w Słupsku” - sprawa nr 25/PI/2018 882
262 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego w ulicach Ogrodowa, Długa, Sygietyńskiego, Polna, Płowiecka i Świętopełka w Słupsku” - sprawa nr 13/PI/2018 875
263 Zapytanie ofertowe pn.: "Wykonanie tablic informacyjnych" - sprawa nr WN1/0170/18 861
264 Przetarg nieograniczony pn.: „Remont pokrycia dachowego budynku filtrów na terenie stacji uzdatniania wody w Słupsku” - sprawa nr 07/PI/2017 846
265 Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż pomp do ścieków 838
266 Oferta zatrudnienia na stanowisku inspektor nadzoru inwestorskiego ds. robót sanitarnych 834
267 Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa wirówki odwadniającej oraz zgarniaczy do oczyszczalni ścieków komunalnych w Słupsku przy ul. Sportowej 73” - sprawa nr 15/PI/2018 822
268 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa punktów pomiarowych na sieciach wodociągowych w Słupsku” - sprawa nr 16/PI/2018 821
269 Oferta zatrudnienia na stanowisku laborant 820
270 Zapytanie ofertowe pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulic: Klonowej, 3-go Maja w Słupsku” - sprawa nr 08/PI/2018 819
271 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa punktów pomiarowych na sieciach wodociągowych w Słupsku” – sprawa nr 10/PI/2018 814
272 Przetarg nieograniczony pn.: „Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w mieście Słupsk” - sprawa nr 07/PI/2018 814
273 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit 793
274 Oferta zatrudnienia na stanowisku monter sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 791
275 Zapytanie ofertowe pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulic: Klonowej, Poprzecznej, 3-go Maja w Słupsku” – sprawa nr 04/PI/2018 777
276 "Przebudowa sieci wodociągowej magistralnej Dn 600mm w ul. Legionów Polskich w Słupsku" - sprawa nr 20/PI/2018 774
277 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa instalacji rozsączania wód popłuczynowych ze Stacji Uzdatniania Wody w Lubuniu w gminie Kobylnica" - sprawa nr 39/PI/2019 765
278 Strona testowa 757
279 Ogłoszenie o II przetargu pisemnym na sprzedaż sprzętu komputerowego 756
280 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: „Dostawa, montaż i uruchomienie wirówki odwadniającej w Oczyszczalni Ścieków w Słupsku przy ul. Sportowej 73” – sprawa nr 38/PI/2018 744
281 „Wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji w ramach Słupskiego Klastra Bioenergetycznego pn.: „Rozbudowa zespołu kogeneracji w „OŚ” wraz z budową sieci cieplnej, linii kablowej średniego napięcia (SN 15kV) oraz kabla światłowodowego łączących „OŚ” z obiektem Parku Wodnego Trzy Fale” - sprawa nr 24/PI/2018 742
282 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu marki Ford Transit 740
283 Przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie awaryjnego otworu hydrogeologicznego nr H-13a na terenie komunalnego ujęcia „Głobino” wraz z dostawą i montażem urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych” - sprawa nr 03/PI/2019. 740
284 Przetarg nieograniczony pn.: „Renowacja dwóch betonowych komór zagęszczaczy grawitacyjnych” - sprawa nr 18/PI/2018 737
285 Oferta zatrudnienia na stanowisku sekretarka w Biurze Zarządu 733
286 Oferta zatrudnienia na stanowisku laborant 727
287 Przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie robót remontowo-budowlanych polegających na przywracaniu stanu nawierzchni w pasach drogowych po wykonanych robotach związanych z usuwaniem awarii oraz naprawami urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych” - sprawa nr 28/PI/2017 722
288 Oferta zatrudnienia na stanowisku inspektor ds. ewidencji i gospodarki odpadami 710
289 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit 708
290 Oferta zatrudnienia na stanowisku młodszy operator maszyn i urządzeń kompostowni 707
291 Oferta zatrudnienia na stanowisku referent ds. sprzedaży w Dziale Obsługi Klienta - OFERTĘ UNIEWAŻNIONO! 686
292 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit 685
293 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: "Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie systemu do dezynfekcji UV na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Westerplatte 54b w Słupsku" - sprawa nr 58/PI/2019 666
294 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit 636
295 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Star do czyszczenia wpustów ulicznych 636
296 Ogłoszenie o II przetargu pisemnym na sprzedaż sprzętu komputerowego 633
297 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Star 626
298 Przetarg nieograniczony pn.: „Remont pokrycia dachowego papowego budynku B na terenie Bazy Spółki „Wodociągi Słupsk” przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku" - sprawa nr 49/PI/2019 622
299 Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa minikoparki gąsienicowej wraz z lawetą transportową” - sprawa nr WN1/0277/18 619
300 Oferta zatrudnienia na stanowisku młodszy laborant ds. analiz ścieków 616
301 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa instalacji rozsączania wód popłuczynowych ze Stacji Uzdatniania Wody w Lubuniu w gminie Kobylnica" - sprawa nr 42/PI/2019 614
302 Oferta zatrudnienia na stanowisku Operator maszyn budowlanych 612
303 Oferta zatrudnienia na stanowisku „Monter sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” 610
304 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit 608
305 Zapytanie ofertowe pn.: „Transport odpadów” – sprawa nr WN1/0366/18 607
306 Zapytanie ofertowe pn.: „Działania informacyjne i promocyjne” – sprawa nr WN1/0303/18 598
307 Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa urządzeń służących do monitorowania natężenia opadów atmosferycznych oraz poziomu wypełnienia w czynnych sieciach kanalizacyjnych, na terenie miasta Słupska" - sprawa nr 31/PI/2019 587
308 Oferta zatrudnienia na stanowisku: elektromonter instalacji i urządzeń elektrycznych 582
309 Przetarg nieograniczony pn.: „Remont pokrycia dachowego papowego budynku B na terenie Bazy Spółki „Wodociągi Słupsk” przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku" - sprawa nr 47/PI/2019 575
310 Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa trzech samochodów o DMC do 3,5 T z napędem elektrycznym” - sprawa nr WN1/0639/18 - nowe postępowanie 569
311 Regulamin udzielania zamówień 566
312 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit 566
313 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ciągnika K – 1k oraz urządzenia do ciśnieniowego mycia sieci kanalizacyjnej - PRZETARG UNIEWAŻNIONY! 561
314 Zapytanie ofertowe pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniami w ulicach Piłsudskiego, Zygmunta Augusta i Chodkiewicza w Słupsku" - sprawa nr 04/PI/2019 560
315 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: "Czyszczenie lub renowacja magistrali technologicznej wody surowej doprowadzającej wodę surową z ujęcia wody "Głobino" do stacji uzdatniania wody w Słupsku." 556
316 Regulamin prowadzenia dialogu technicznego 533
317 Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa mobilnego, wolnoobrotowego rozdrabniacza do drewna” - sprawa nr WN1/0622/18 530
318 Ogłoszenie II o przetargu na sprzedaż samochodu marki Ford Transit 503
319 Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż urządzeń rolkowych do badania hamulców 499
320 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu marki Ford Transit 484
321 II Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż pomp do ścieków 481
322 Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż sprzętu komputerowego 472
323 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Fiesta Courier 472
324 Oferta zatrudnienia na stanowisku „Operator maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków” 450
325 Regulaminy dostarczania wody i odbioru ścieków 425
326 Raporty 384
327 Oferta zatrudnienia na stanowisku młodszy operator maszyn budowlanych 311
328 Oferta zatrudnienia na stanowisku młodszy operator kompostowni 274
329 Rejestr umów 264
330 Oferta zatrudnienia na stanowisku: osoba sprzątająca 139
331 Informacja na wniosek 0
332 Organy Spółki 0
333 Strona główna 0
334 Oferta zatrudnienia na stanowisku sprzątaczka 0