Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x
Biuletyn Informacji Publicznej BIP - Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Statystyki stron

Lp. Strona Odwiedzin
1 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa technologicznej sieci wodociągowej w rejonie ulic Ks. Brzóski, Racławickiej, Sułkowskiego w Słupsku" - sprawa nr 61/PI/2019 43875
2 Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości 19288
3 Oferta zatrudnienia na stanowisku ds. gospodarki ściekowej 13691
4 Kontakt 9347
5 Organizacja 8688
6 Ogłoszenie o III przetargu pisemnym na sprzedaż sprzętu komputerowego 7924
7 Klauzula informacyjna 7649
8 Przyjmowanie i załatwianie spraw 6826
9 Struktura własnościowa 6703
10 Majątek Spółki 6532
11 Przedmiot działania 6499
12 Tryb działania 6449
13 Status prawny 6298
14 Przetarg nieograniczony na sprzedaż i sukcesywne dostarczanie polielektrolitu w postaci proszku na potrzeby stacji wirówek, do odwadniania osadu przefermentowanego oraz  polielektrolitu w postaci emulsji na potrzeby zagęszczania osadu nadmiernego. 6093
15 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn: "Zakup/dzierżawa systemu do monitorowania pojazdów i maszyn" 6059
16 Rejestr zmian 5407
17 Rejestry, ewid., archiwa 5233
18 Kontrole w Spółce 5081
19 Statystyki stron 4550
20 Unieważnienie - "Inżynier Projektu". 4398
21 Dokumenty Spółki 4138
22 Instrukcja 4107
23 Redakcja 4102
24 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: „Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji do oczyszczania wód popłucznych oraz ich ponowne wykorzystanie w procesie uzdatniania wody do picia na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Słupsku przy ul. Westerplatte 54b” – sprawa nr 15/PI/2020 4013
25 Ustawa 3907
26 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Remont pokrycia dachowego budynku Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Sportowej 73 w Słupsku" - sprawa nr 15/PI/2015. 3530
27 Zapytanie ofertowe na wykonanie folderu i ulotek informacyjno-edukacyjnych – sprawa nr WN1/0491/15 3486
28 Taryfy 2011/2012 3480
29 Taryfy - od 1 stycznia 2011 3307
30 Taryfy - Gmina Słupsk 3248
31 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa sieci wodociągowej w mieście Słupsk” - sprawa nr 39/PI/2014 3238
32 Taryfy – Miasto Słupsk 3228
33 Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż ciągnika K – 1k oraz urządzenia do ciśnieniowego mycia sieci kanalizacyjnej 3072
34 Taryfy – Gmina Kobylnica 3061
35 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa kanalizacji w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Słupsku. Zadanie nr 2 - Budowa komór połączeniowych oraz kanalizacji ciśnieniowej w Kobylnicy” - sprawa nr 15/PI/2016. 3052
36 Mapa strony 2885
37 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej - Ringu kanalizacyjnego Słupska" - sprawa nr 12/PI/2015. 2818
38 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu marki Ford Transit 2764
39 Taryfy 2705
40 Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu pisemnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Rowach 2695
41 Ogłoszenie o rozbudowie oczyszczalni ścieków 2691
42 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż urządzenia dystrybucyjnego do stacji paliw 2635
43 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z podłączeniami oraz budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowości Bzowo i Wrząca w gminie Kobylnica” – sprawa nr 09/PI/2017 2503
44 Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa samochodu specjalnego przystosowanego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji o DMC do 3,5 T” – sprawa nr WN1/0101/17 2502
45 Przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.” - sprawa nr 14/PI/2017 2476
46 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wykonanie rekonstrukcji otworu eksploatacyjnego nr 1B, na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego w Słupsku przy ulicy Westerplatte" - sprawa nr 25/PI/2015 2463
47 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulicy Owocowej w Słupsku” - sprawa nr 21/PI/2017 2402
48 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Szczecińskiej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Mieszka I w Słupsku (dwa zadania)" - sprawa nr 06/PI/2015. 2393
49 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zaprojektowanie i budowa stanowiska opróżniania wozów asenizacyjnych (SOWA) w oczyszczalni ścieków w Słupsku" - sprawa nr 38/PI/2014. 2359
50 Zamówienie II na zaprojektowanie i dostawę instalacji uzdatniania biogazu wraz z montażem w oczyszczalni ścieków Słupsku 2342
51 Oferta zatrudnienia na stanowisku specjalista ds. edukacji ekologicznej 2285
52 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ładowarki przegubowej Radlader Weidemann 4004 TP 100 wraz z zamiatarką hydrauliczną 2267
53 Przetarg pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniami w ul. Mostnika oraz ul. Dominikańskiej w Słupsku” - sprawa nr 26/PI/2018 2229
54 Zapytanie ofertowe pn.: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A0” – sprawa nr WN1/0598/18 2209
55 Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa energii elektrycznej” - sprawa nr WN1/0426/18 2181
56 Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż wózka akumulatorowego „Melex” typ 667 2171
57 Ogłoszenie na Inżyniera Projektu 2155
58 Przetarg nieograniczony pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Budowa linii kablowej średniego napięcia (SN 15kV) zasilająca obiekty „BAZY” przy ul. E. Orzeszkowej 1 z oczyszczalnią ścieków „OŚ” przy ul. Sportowej 73" - sprawa nr 25/PI/2016. 2141
59 Ogłoszenie o budowie stacji uzdatniania wody w Słupsku 2119
60 Przetarg nieograniczony pn.: „Przebudowa pomieszczeń warsztatowo-socjalnych w budynku warsztatowo-magazynowym na terenie Bazy Spółki "Wodociągi Słupsk" przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku” - sprawa nr 01/PI/2018 2069
61 Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu pisemnym na zbycie gruntów niezabudowanych przy ul. Sobieskiego w Słupsku 2057
62 Ogłoszenie o wyborze oferty - kolektor ściekowy + kanalizacja ściekowa w Słupsku 2044
63 Wybór ofert w przetargu nieograniczonym na Inżyniera dla Projektu 2027
64 Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa wirówki odwadniającej do oczyszczalni ścieków komunalnych w Słupsku przy ul. Sportowej 73” - sprawa nr 30/PI/2018 2025
65 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie negocjacji na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kczewo gmina Kobylnica - sprawa nr 18/PI/2013 2000
66 Ogłoszenie o zamówieniu (ZSI) 1987
67 Przetarg nieograniczony pn.: Budowa sieci wodociągowej w ulicy Przemysłowej w Słupsku” - sprawa nr 05/PI/2018. 1970
68 Taryfy 2012/2013 1966
69 Zapytanie ofertowe pn.: "wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej z zakładu przetwórstwa rybnego Morpol S.A. w Duninowie w gm. Ustka do oczyszczalni ścieków w Słupsku" – sprawa nr 31/PI/2016. 1964
70 Przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji pn.: Budowa budynku biurowo-socjalnego wraz z zapleczem garażowym i parkingami na terenie oczyszczalni ścieków w Słupsku” - sprawa nr 21/PI/2019 1961
71 Taryfy 2010/2011 1946
72 Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa drogi do przepompowni ścieków na działce nr 45/4 przy ul. Kaszubskiej w Słupsku" - sprawa nr 07/PI/2016 1935
73 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usunięcie wad w instalacjach i oprogramowaniu układu sterowania i automatyki w Głównej Przepompowni Ścieków Spółki „Wodociągi Słupsk” przy ul. E. Orzeszkowej 1 w Słupsku - sprawa nr 05/PI/2013 1933
74 Ogłoszenie o IV nieograniczonym przetargu pisemnym na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów niezabudowanych przy ul. Sobieskiego w Słupsku 1922
75 Ogłoszenie o zamówieniu - kanalizacja Słupsk i Kobylnica 1920
76 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kczewo gmina Kobylnica - sprawa nr 15/PI/2013 1920
77 Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa urządzeń służących do monitorowania natężenia opadów atmosferycznych oraz poziomu wypełnienia w czynnych sieciach kanalizacyjnych, na terenie miasta Słupska" - sprawa nr 41/PI/2019 1918
78 Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu pisemnym na zbycie prawa użytkownika wieczystego gruntów niezabudowanych położonych w obrębie 9 w Słupsku przy ul. Sobieskiego. 1913
79 Ogłoszenie o przetargu realizowanego dla „Wodociągi Ustka” sp. z o.o. 1893
80 Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu pisemnym na łączną sprzedaż prawa własności budynków i budowli oraz zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Rowach 1886
81 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - kolektor 1883
82 Przetarg nieograniczony pn.: „Likwidacja otworu studziennego nr 1/65 oraz wykonanie zastępczego otworu hydrogeologicznego nr 1a w Zagórkach gm. Kobylnica” - sprawa nr 06/PI/2018 1881
83 Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację stopnia wodnego z budową przepławki dla ryb na rzece Skotawie 1873
84 Oferta zatrudnienia na stanowisku młodszy operator oczyszczalni ścieków 1864
85 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w m. Słupsk przy pomocy technologii rękawa" - sprawa nr 05/PI/2015. 1861
86 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Szczecińskiej, Koszalińskiej, Braci Gierymskich (SM Kolejarz) w Słupsku” - sprawa nr 22/PI/2015 1852
87 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej - Ringu kanalizacyjnego Słupska" - sprawa nr 17/PI/2014 1839
88 Przetarg nieograniczony pn.: „Remont pokrycia dachowego nad pomieszczeniami biurowymi przy budynku Centrum Edukacji Ekologicznej oraz naprawa obróbek kominów dachu laboratorium na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Sportowej 73 w Słupsku” - sprawa nr 12/PI/2016. 1831
89 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit i Fordów Courier Van 1822
90 Przetarg nieograniczony pn.: „Renowacja chemiczna studni H-7a na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych w Głobinie, Gmina Słupsk” - sprawa nr 01/PI/2017 1805
91 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zygmunta Augusta i ulicy Ryszarda Riedla w Słupsku" - sprawa nr 35/PI/2019 1795
92 Zamówienie na zaprojektowanie i dostawę instalacji uzdatniania biogazu wraz z montażem w oczyszczalni ścieków Słupsku 1790
93 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Dostawa, montaż i uruchomienie żurawika słupowego do obsługi urządzeń technologicznych przepompowni głównej ścieków w Słupsku" - sprawa nr 37/PI/2014. 1780
94 Wybór oferty - Główny kolektor ściekowy + przepompownia 1775
95 Ogłoszenie o zamówieniu: Inżynier dla Projektu pn. "Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska". 1775
96 Ogłoszenie o III nieograniczonym przetargu pisemnym na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów niezabudowanych przy ul. Sobieskiego w Słupsku 1768
97 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdów marki Ford Transit, Ford Transit 100S oraz dwóch specjalistycznych samochodów marki Liaz 1767
98 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Legionów Polskich w Słupsku 1757
99 Wybór oferty w przetargu nieogranicznym na budowę stacji uzdatniania wody w Słupsku. 1745
100 Ogłoszenie o zamówieniu - kanalizacja Słupsk 1739
101 Ogłoszenie o zamówieniu - kanalizacja Kobylnica 1729
102 Przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej z zakładu przetwórstwa rybnego Morpol S.A. w Duninowie w gm. Ustka do oczyszczalni ścieków w Słupsku” - sprawa nr 02/PI/2017 1727
103 Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa energii elektrycznej na rok 2020” – sprawa nr WN1/0430/19 1717
104 Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż samochodu marki Ford Transit 1702
105 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa sieci wodociągowej obejmująca zadania: Zadanie 1: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Hubalczyków w Słupsku; Zadanie 2: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Jodłowej i ul. Jałowcowej w Słupsku"- sprawa nr 30/PI/2014. 1695
106 Zapytanie ofertowe pn.: Zakup urządzeń typu tablet” – nr sprawy WN1/0567/17 1687
107 Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego marki Jelcz 1686
108 Przetarg na udzielenie i obsługę kredytów 1680
109 „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na zbycie prawa użytkownika wieczystego gruntów niezabudowanych położonych w Słupsku przy ul. Leśnej 1680
110 Postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę bonów towarowych 1675
111 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa instalacji suchej fermentacji perkolacyjnej dla wyselekcjonowanych odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych i skratek przy wykorzystaniu potencjału instalacji biogazowej i kompostowni na Oczyszczalni Ścieków w Słupsku.” - sprawa nr 29/PI/2017 1672
112 Przetarg nieograniczony pn.: "Dostawa wirówki odwadniającej do oczyszczalni ścieków komunalnych w Słupsku przy ul. Sportowej 73” - sprawa nr 07/PI/2019. 1660
113 Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Ford 1656
114 Oferta zatrudnienia na stanowisku referent ds. sprzedaży w Dziale Obsługi Klienta 1651
115 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót remontowo-budowlanych polegających na przywracaniu stanu nawierzchni w pasach drogowych po wykonanych robotach związanych z usuwaniem awarii oraz naprawami urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych - sprawa nr 30/PI/2012 1641
116 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usunięcie wad w instalacjach i oprogramowaniu układu sterowania i automatyki w Głównej Przepompowni Ścieków Spółki ,,Wodociągi Słupsk” przy ul. E. Orzeszkowej 1 w Słupsku 1625
117 Ogłoszenie o I przetargu pisemnym na sprzedaż drukarek igłowych OKI 5520 1623
118 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie odcinka sieci wodociągowej od ul. Fabrycznej do ul. Sobieskiego w Słupsku 1618
119 Ogłoszenie o II pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż Spektrofotometru atomowego absorpcyjnego Varian Spektr AA.20Plus 1616
120 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Słupsk-Bolesławice wraz z komorą redukcyjną oraz 3 studniami pomiarowymi” - sprawa nr 09/PI/2019 1605
121 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej Inwestycji pn. ,,Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku" 1604
122 Zapytanie ofertowe na organizację konferencji i spotkań edukacyjnych – sprawa nr WN1/0037/15 1601
123 Zapytanie ofertowe na spektrometr ASA (nr sprawy: 440/GL/10) 1591
124 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o." - sprawa nr 03/PI/2015. 1590
125 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 250 kW oraz pompy ciepła woda-woda" - sprawa nr 24/PI/2015. 1588
126 Ogłoszenie o przetargu realizowanego dla „Wodociągi Ustka” sp. z o.o. 1582
127 Przetarg nieograniczony pn.: „Zaprojektowanie i budowa instalacji dezodoryzacji osadników wstępnych w oczyszczalni ścieków w Słupsku” - sprawa nr 04/PI/2016 1576
128 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej - sprawa nr 08/PI/2013 1570
129 Unieważnienie postępowania w części II Kontraktu nr 03 - Gmina Kobylnica 1562
130 Unieważnienie i wykluczenie postępowania w części I Kontraktu nr 03 1553
131 Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym 1553
132 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji pn.: „Zaprojektowanie i budowa Lokalnej Stacji Dezodoryzacji [LSD] sieci kanalizacyjnej w ul. Gdańskiej w Słupsku” - sprawa nr 21/PI/2014 1546
133 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę bonów towarowych 1546
134 "Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego wraz z rozruchem w celu przystosowania sekwencyjnego reaktora biologicznego eksploatowanego na oczyszczalni ścieków w Słupsku do prowadzenia deamonifikacji odcieków” - sprawa nr 02/PI/2019. 1546
135 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę bonów towarowych. 1544
136 Ogłoszenie o zamówieniu - nr 01/PN/JRP/2009 1531
137 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: "Dostawa, montaż i uruchomienie systemu zarządzania i sterowania procesami technologicznymi oraz wymiana dmuchaw i aparatury regulacyjnej dla części biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Słupsku przy ul. Sportowej 73" 1528
138 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie żurawika słupowego do obsługi urządzeń technologicznych przepompowni głównej ścieków w Słupsku" - sprawa nr 31/PI/2014. 1528
139 Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa wyposażenia punktu zlewnego ścieków dowożonych wraz z montażem na terenie oczyszczalni ścieków w Słupsku” - sprawa nr 37/PI/2018 1526
140 Ogłoszenie o zamówieniu - 02_PN_JRP_2009 1511
141 Unieważnienie postępowania w części II Kontraktu nr 03 - Gmina Kobylnica i Gmina Słupsk 1510
142 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdów marki Ford Transit, Ford Transit 100S, Star 200 oraz dwóch specjalistycznych samochodów marki Liaz 1503
143 Przetarg nieograniczony pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych na terenie osiedla Niepodległości w Słupsku" - sprawa nr 22/PI/2016. 1501
144 Zawiadomienie o wyborze oferty 1499
145 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową obudową wiaty kompostowni" - sprawa nr 03/PI/2014 1499
146 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Star do czyszczenia wpustów ulicznych 1499
147 Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa trzech samochodów o DMC do 3,5 T z napędem elektrycznym” - sprawa nr WN1/0639/18 1497
148 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  przy ul. Poznańskiej oraz na części terenu osiedla Niepodległości w Słupsku” - sprawa nr 19/PI/2017 1495
149 Zapytanie ofertowe na badanie uzysku biogazu z poszczególnych osadów będących odpadami w procesie podczyszczania ścieków przemysłowych z zakładu produkcyjnego przetwórstwa łososia – sprawa nr 02/PI/2016 1492
150 Postępowanie o udzielenie zamówien na dostawę bonów towarowych (583/DE/09) 1487
151 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ciągnika K – 1k oraz urządzenia do ciśnieniowego mycia sieci kanalizacyjnej - PRZETARG UNIEWAŻNIONY! 1485
152 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie rocznego audytu wydatków kwalifikowanych JRP za rok 2010 1485
153 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa ładowarki kołowej teleskopowej” – sprawa nr WN1/0213/14 1482
154 I przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 9 miasta Słupska przy ulicy Sobieskiego 1480
155 Przetarg nieograniczony pn.: "Naprawa zewnętrznych ścianek kanałów odpływowych osadnika wstępnego oraz renowacja płyty dennej i ścian żelbetowych w systemie napraw i ochrony żelbetu materiałami PCC przepompowni wewnętrznej" - sprawa nr 10/PI/2016 1477
156 Oferta zatrudnienia na stanowisku referent ds. sprzedaży w Dziale Obsługi Klienta 1474
157 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego marki Jelcz 1468
158 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na naprawę kanalizacji deszczowej, uszkodzonej w trakcie wykonywania prac przez Hydrobudowę Polska S.A. przy realizacji kontraktu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Słupsku" nr 01/III/2006 - sprawa nr 25/PI/2012 1461
159 Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu 01_PN_JRP_2009 1460
160 Oferta zatrudnienia na stanowisku sprzątaczka 1458
161 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Naprawa żelbetowej płyty dennej w zbiorniku osadów flotacyjnych pod mieszadłem umieszczonym w stropie zbiornika." - sprawa nr 06/PI/2014 1452
162 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na sieci kanalizacyjnej w podziale na trzy części - sprawa nr 37/PI/2013 1451
163 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie przebudowy portierni wraz z zagospodarowaniem terenu bazy „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. zlokalizowanej w Słupsku przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 1451
164 Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego - nr 03/PN/JRP/2009 1449
165 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń technologicznych i instalacji dla stacji uzdatniania wody w Sycewicach 1446
166 Wybór oferty w przetargu na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk w czterech częściach” 1438
167 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa przesiewacza bębnowego” – sprawa nr WN1/0203/14 1437
168 Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym 1437
169 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. - sprawa nr 03/PI/2013 1436
170 Ogłoszenie o wyborze oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk część IV 1436
171 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Zastępstwo inwestycyjne obejmujące sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych (zadanie Nr 1 i Nr 2) nad wykonaniem robót budowlanych inwestycji pn.: „Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową zabudową wiaty kompostowni” - sprawa nr 25/PI/2014. 1435
172 Wybór oferty na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylnica w dwóch częściach” 1435
173 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Wykonanie map do celów projektowych w podziale na 8 zadań” - sprawa nr 11/PI/2014 1434
174 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym m.in. na wykonanie odcinka sieci wodociągowej przy ul. Świerkowej w Słupsku 1422
175 Przetargi 1421
176 Wybór oferty w przetargu nieograniczonym na Inżyniera dla Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/019 pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” 1419
177 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na na wykonanie odcinka sieci wodociągowej włączającego sieć wodociągową m. Kobylnica do istniejącej sieci wodociągowej m. Słupsk. 1418
178 Przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa linii kablowej średniego napięcia (SN 15kV) zasilająca obiekty „BAZY” przy ul. E. Orzeszkowej 1 z oczyszczalnią ścieków „OŚ” przy ul. Sportowej 73” - sprawa nr 05/PI/2017 1417
179 Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" - sprawa nr 01/PI/2016 1414
180 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej Inwestycji pn. „Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku” 1406
181 Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn. „Budowa głównego kolektora ściekowego wraz z pompownią w Słupsku” 1405
182 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem odbiorców w miejscowości Kczewo gmina Kobylnica" - sprawa nr 04/PI/2014 1404
183 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie sieci wodociągowej wraz z przełączeniami istniejących przyłączy wody w ul. Kadłubka, Jagiellońskiej, Ziemowita, Kochanowskiego i pl. Książąt Pomorskich w Słupsku 1395
184 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdów: Kamaz – wywrotka, Star 200, żuraw samochodowy - typ Hydros, przyczepa kontenerowa 1393
185 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki ,,Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o., sprawa nr 23/PI/2012. 1392
186 Ogłoszenia o wyborze oferty - dotyczy postępowania nr 03/PN/JRP/2009 1390
187 Ogłoszenie o zamówieniu m.in. na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń technologicznych i instalacji dla stacji uzdatniania wody w Sycewicach 1387
188 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę instalacji gazowej dla gazu ziemnego GZ-50 do zasilania agregatów kogeneracyjnego - sprawa nr 33/PI/2012 1386
189 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa punktów pomiarowych na sieciach wodociągowych w Słupsku” – sprawa nr 14/PI/2018 1386
190 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniami w ul. Olchowej, ul. Cisowej i ul. Parkowej w Słupsku” - sprawa nr 15/PI/2017 1381
191 Ogłoszenie o przetargu na dostawę wraz z wymianą zamontowanych zasuw nożowych w Głównej Przepompowni Ścieków Spółki „Wodociągi Słupsk” przy ul. E. Orzeszkowej 1 w Słupsku,sprawa nr 21/PI/2012 1381
192 Oferta zatrudnienia na stanowisku „Mechanik-monter urządzeń oczyszczalni ścieków” 1381
193 Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż Spektrofotometru atomowego absorpcyjnego Varian Spektr AA.20Plus 1380
194 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowo-budowlanych polegających na przywracaniu stanu nawierzchni w pasach drogowych po wykonanych robotach związanych z usuwaniem awarii oraz naprawami urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych - sprawa nr 31/PI/2013 1374
195 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie sieci wodociągowej w ul. Dębowej wraz z przełączeniami istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Dębowej dz. nr 703/9 i 1124 obręb nr 18 w Słupsku 1374
196 Przetarg nieograniczony pn.: "Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o." - sprawa nr 06/PI/2016 1374
197 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spacerowej w Słupsku” – sprawa nr 19/PI/2015 1369
198 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Remont budynku stacji uzdatniania wody w Komiłowie dz. nr 19/3, gmina Kobylnica, powiat Słupski." - sprawa nr 15/PI/2014 1362
199 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa placów składowych magazynów kompostu na terenie oczyszczalni ścieków w Słupsku” - sprawa nr 03/PI/2017 1359
200 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit i Fordów Courier Van 1354
201 Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Kaszubskiej w Słupsku przy pasie drogowym ul. Miejskiej w Siemianicach" - sprawa nr 08/PI/2016 1338
202 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa obiektu przepompowni ścieków przy ul. Borchardta w Słupsku” - sprawa nr 24/PI/2014 1327
203 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zaborowskiej w Słupsku” - sprawa nr 31/PI/2018 1326
204 Zapytanie ofertowe pn.: Zakup urządzeń typu tablet" - nr sprawy WN1/0567/17 1325
205 Zapytanie ofertowe pn.: „Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.” – sprawa nr WN1/0607/18 1308
206 Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż komputerowych zestawów inkasenckich - PSION WORKABOUT PRO 3 WIN MOBILE 6. 1307
207 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Legionów Polskich i ul. Banacha w Słupsku" - sprawa nr 27/PI/2014 1285
208 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Rozbudowa obiektu przepompowni ścieków przy ul. Borchardta w Słupsku wraz z przewodem tłocznym i kablem energetycznym" - sprawa nr 09/PI/2015. 1284
209 Zapytanie ofertowe na organizację spotkania podsumowującego realizację Projektu pn. „Gospodarka osadowa w oczyszczalni wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk” 1282
210 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na naprawę nawierzchni ul. Cecorskiej, w pasie realizowanych robót kanalizacyjnych wykonywanych przez Hydrobudowę Polska S.A. w ramach Kontraktu nr 01/III/2006 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Słupsku” - sprawa nr 02/PI/2014 1273
211 Zapytanie ofertowe pn.: „Opracowanie zmian do systemu wynagrodzeń w oparciu o wartościowanie stanowisk w spółce „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. 1272
212 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: "Zakup minikoparki gąsienicowej z lawetą transportową" - nr sprawy: WN1/0277/18 1263
213 Zapytanie ofertowe na dostawę tablicy informacyjnej – sprawa nr 16/PI/2015 1261
214 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Słupsk w podziale na dwa zadania: Zadanie 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przełączeniami w ul. Chełmońskiego w Słupsku, Zadanie 2 – Budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej z miejscowości Kobylnica w ciągu ulic: Kolejowa, Kilińskiego do miasta Słupska w ul. Grottgera” - sprawa nr 23/PI/2014. 1258
215 Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej – sprawa nr WN1/0251/14 1257
216 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa trzech stacji podnoszenia ciśnienia w m. Słupsk" - sprawa nr 55/PI/2019 1254
217 Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego i akcesoriów – sprawa nr WN1/0129/17 1252
218 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie sieci wodociągowej wraz z przełączeniami istniejących przyłączy wody w ulicach Modrzewiowej, Bukowej i Głogowej zlokalizowanej na działkach nr 424/14, 188/36, 500/10, 453, obręb nr 18 w Słupsku 1251
219 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na budowę odwodnienia liniowego wraz z izolacją ścian od strony zewnętrznej budynku pompowni wody II-go stopnia na ujęciu wody przy ul. Westerplatte w Słupsku - sprawa nr 30/PI/2013 1249
220 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym na zbycie prawa użytkownika wieczystego gruntów niezabudowanych położonych w obrębie 18 w Słupsku w rejonie ulic Spacerowej i Leśnej 1244
221 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa sieci wodociągowej: Spinka istniejących sieci wodociągowych w ul. Sobieskiego w Słupsku” - sprawa nr 22/PI/2014 1240
222 Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Chłopickiego wraz z połączeniem z istniejącym wodociągiem w ul. Dwernickiego w Słupsku" - sprawa nr 24/PI/2016. 1236
223 Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji fotograficznej – sprawa nr WN1/0279/14 1234
224 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń technologicznych i instalacji dla stacji uzdatniania wody w Komiłowie, gmina Kobylnica.” - sprawa nr 09/PI/2014 1232
225 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: "Zakup pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji małych średnic" - nr sprawy WN1/0101/17 1231
226 Zapytanie ofertowe pn.: „Zastępstwo inwestycyjne obejmujące sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych (zadanie Nr 1 i Nr 2) nad wykonaniem robót budowlanych inwestycji pn.: „Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową zabudową wiaty kompostowni” – sprawa nr 28/PI/2014 1224
227 Oferta zatrudnienia na stanowisku robotnik placowy (2 osoby) 1218
228 Oferta zatrudnienia na stanowisku monter sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 1214
229 Oferta zatrudnienia na stanowisku specjalista ds. edukacji ekologicznej 1213
230 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń technologicznych i instalacji dla stacji uzdatniania wody w Dobrzęcinie - sprawa nr 10/PI/2013 1211
231 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o." - sprawa nr 08/PI/2014 1190
232 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na budowę odwodnienia liniowego wraz z izolacją ścian od strony zewnętrznej budynku pompowni wody II-go stopnia na ujęciu wody przy ul. Westerplatte w Słupsku - sprawa nr 36/PI/2013 1187
233 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Szpilewskiego w Słupsku" - sprawa nr 50/PI/2019 1184
234 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej - Ringu kanalizacyjnego Słupska" - sprawa nr 10/PI/2014 1179
235 Zapytanie ofertowe pn.: „sprzedaż i sukcesywne dostarczanie słomy zbożowej” - sprawa nr WN1/0265/18 1179
236 Oferta zatrudnienia na stanowisku operator-kierowca samochodu specjalnego 1171
237 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Zachód” - sprawa nr 17/PI/2018 1168
238 Oferta zatrudnienia na stanowisku referent ds. sprzedaży w Dziale Obsługi Klienta 1167
239 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż koparko-ładowarki 1164
240 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wymiana skorodowanego koryta przelewowego zagęszczacza grawitacyjnego ZG nr 1" - sprawa nr 05/PI/2014 1163
241 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit - PRZETARG UNIEWAŻNIONY! 1158
242 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa punktów pomiarowych na sieciach wodociągowych w Słupsku” - sprawa nr 29/PI/2018 1158
243 Przetarg nieograniczony pn.: „Remont dachu i wymiana świetlików dachowych budynku warsztatowo-magazynowego w Słupsku” - sprawa nr 17/PI/2017 1157
244 Przetarg nieograniczony pn.: „Renowacja pokrycia ocieplenia kopuły ZKF nr 1, 2 i 3 oraz remont pokrycia dachowego obiektu MKF na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Sportowej 73 w Słupsku” - sprawa nr 19/PI/2018 1144
245 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowo-budowlanych polegających na usunięciu wad stwierdzonych w robotach wykonanych w ramach Kontraktu nr 01/III/2006 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Słupsku” - sprawa nr 34/PI/2013 1129
246 Oferta zatrudnienia na stanowisku sprzątaczka 1126
247 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Legionów Polskich oraz budowa punktów pomiarowych na sieciach wodociągowych w Słupsku" - sprawa nr 05/PI/2019 1114
248 Zapytanie ofertowe pn.: "Dostawa samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 T z napędem elektrycznym typu VAN" - nr sprawy WN1/0492/17 1112
249 „Remont pokrycia dachowego na terenie Bazy Spółki „Wodociągi Słupsk” przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku” - sprawa nr 23/PI/2018 1108
250 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowo-budowlanych polegających na usunięciu wad stwierdzonych w robotach wykonanych w ramach Kontraktu nr 01/III/2006 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Słupsku” - sprawa nr 01/PI/2014 1102
251 Zapytanie ofertowe na organizację imprez plenerowych - sprawa nr WN1/0290/14 1100
252 Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej 1095
253 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kWp oraz budowa pompy ciepła typu woda-woda na terenie SUW Westerplatte w Słupsku” - sprawa nr 20/PI/2017 1093
254 Zapytanie ofertowe na dostawę ładowarki kołowej teleskopowej nr sprawy WN1/0545/16 1075
255 Ogłoszenie o I przetargu pisemnym na sprzedaż sprzętu komputerowego - PRZETARG UNIEWAŻNIONY Z POWODU BRAKU OFERT! 1074
256 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: „Zakup ładowarki kołowej przegubowej” 1068
257 Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa samochodu specjalnego przystosowanego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji małych średnic o DMC do 3,5 T” - sprawa nr WN1/0101/17 1052
258 Zapytanie ofertowe pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulic: Klonowej, 3-go Maja w Słupsku” - sprawa nr 08/PI/2018 1051
259 Zapytanie ofertowe pn.: „Budowa instalacji suchej fermentacji perkolacyjnej dla wyselekcjonowanych odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych i skratek przy wykorzystaniu potencjału instalacji biogazowej i kompostowni na Oczyszczalni Ścieków w Słupsku.” - sprawa nr 03/PI/2018 1050
260 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z podłączeniami w miejscowości Płaszewo w gminie Kobylnica" - sprawa nr 33/PI/2019 1037
261 "Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o." - sprawa nr 22/PI/2018 1029
262 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu marki Ford Transit 1018
263 Przetarg pn.: „Modernizacja punktu zlewnego ścieków dowożonych w oczyszczalni ścieków w Słupsku” - sprawa nr 25/PI/2018 1012
264 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa punktów pomiarowych na sieciach wodociągowych w Słupsku” – sprawa nr 10/PI/2018 1012
265 Zapytanie ofertowe pn.: "Wykonanie tablic informacyjnych" - sprawa nr WN1/0170/18 1010
266 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa instalacji rozsączania wód popłuczynowych ze Stacji Uzdatniania Wody w Lubuniu w gminie Kobylnica" - sprawa nr 39/PI/2019 1002
267 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego w ulicach Ogrodowa, Długa, Sygietyńskiego, Polna, Płowiecka i Świętopełka w Słupsku” - sprawa nr 13/PI/2018 998
268 Oferta zatrudnienia na stanowisku inspektor nadzoru inwestorskiego ds. robót sanitarnych 983
269 Przetarg nieograniczony pn.: „Remont pokrycia dachowego budynku filtrów na terenie stacji uzdatniania wody w Słupsku” - sprawa nr 07/PI/2017 983
270 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: „Dostawa, montaż i uruchomienie wirówki odwadniającej w Oczyszczalni Ścieków w Słupsku przy ul. Sportowej 73” – sprawa nr 38/PI/2018 983
271 Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż pomp do ścieków 978
272 Oferta zatrudnienia na stanowisku monter sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 961
273 Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa wirówki odwadniającej oraz zgarniaczy do oczyszczalni ścieków komunalnych w Słupsku przy ul. Sportowej 73” - sprawa nr 15/PI/2018 957
274 Ogłoszenie o II przetargu pisemnym na sprzedaż sprzętu komputerowego 955
275 Przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie robót remontowo-budowlanych polegających na przywracaniu stanu nawierzchni w pasach drogowych po wykonanych robotach związanych z usuwaniem awarii oraz naprawami urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych” - sprawa nr 28/PI/2017 950
276 Oferta zatrudnienia na stanowisku laborant 948
277 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa punktów pomiarowych na sieciach wodociągowych w Słupsku” - sprawa nr 16/PI/2018 945
278 Przetarg nieograniczony pn.: „Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w mieście Słupsk” - sprawa nr 07/PI/2018 939
279 Przetarg nieograniczony pn.: „Remont pokrycia dachowego papowego budynku B na terenie Bazy Spółki „Wodociągi Słupsk” przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku" - sprawa nr 49/PI/2019 916
280 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit 916
281 "Przebudowa sieci wodociągowej magistralnej Dn 600mm w ul. Legionów Polskich w Słupsku" - sprawa nr 20/PI/2018 910
282 Zapytanie ofertowe pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulic: Klonowej, Poprzecznej, 3-go Maja w Słupsku” – sprawa nr 04/PI/2018 903
283 Oferta zatrudnienia na stanowisku sekretarka w Biurze Zarządu 896
284 Ogłoszenie o II przetargu pisemnym na sprzedaż sprzętu komputerowego 879
285 „Wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji w ramach Słupskiego Klastra Bioenergetycznego pn.: „Rozbudowa zespołu kogeneracji w „OŚ” wraz z budową sieci cieplnej, linii kablowej średniego napięcia (SN 15kV) oraz kabla światłowodowego łączących „OŚ” z obiektem Parku Wodnego Trzy Fale” - sprawa nr 24/PI/2018 872
286 Oferta zatrudnienia na stanowisku laborant 864
287 Przetarg nieograniczony pn.: „Renowacja dwóch betonowych komór zagęszczaczy grawitacyjnych” - sprawa nr 18/PI/2018 864
288 Przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie awaryjnego otworu hydrogeologicznego nr H-13a na terenie komunalnego ujęcia „Głobino” wraz z dostawą i montażem urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych” - sprawa nr 03/PI/2019. 863
289 Oferta zatrudnienia na stanowisku młodszy operator maszyn i urządzeń kompostowni 861
290 Strona testowa 857
291 Oferta zatrudnienia na stanowisku inspektor ds. ewidencji i gospodarki odpadami 851
292 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit 846
293 Oferta zatrudnienia na stanowisku referent ds. sprzedaży w Dziale Obsługi Klienta - OFERTĘ UNIEWAŻNIONO! 837
294 Regulamin udzielania zamówień 826
295 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Star 824
296 Przetarg nieograniczony pn.: „Remont pokrycia dachowego papowego budynku B na terenie Bazy Spółki „Wodociągi Słupsk” przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku" - sprawa nr 47/PI/2019 819
297 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: "Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie systemu do dezynfekcji UV na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Westerplatte 54b w Słupsku" - sprawa nr 58/PI/2019 813
298 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit 809
299 Oferta zatrudnienia na stanowisku Operator maszyn budowlanych 791
300 Oferta zatrudnienia na stanowisku młodszy laborant ds. analiz ścieków 788
301 Zapytanie ofertowe pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniami w ulicach Piłsudskiego, Zygmunta Augusta i Chodkiewicza w Słupsku" - sprawa nr 04/PI/2019 783
302 Regulamin prowadzenia dialogu technicznego 775
303 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Star do czyszczenia wpustów ulicznych 767
304 Oferta zatrudnienia na stanowisku: elektromonter instalacji i urządzeń elektrycznych 766
305 Oferta zatrudnienia na stanowisku „Monter sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” 758
306 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit 756
307 Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa minikoparki gąsienicowej wraz z lawetą transportową” - sprawa nr WN1/0277/18 754
308 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa instalacji rozsączania wód popłuczynowych ze Stacji Uzdatniania Wody w Lubuniu w gminie Kobylnica" - sprawa nr 42/PI/2019 752
309 Zapytanie ofertowe pn.: „Transport odpadów” – sprawa nr WN1/0366/18 733
310 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit 732
311 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit 730
312 Zapytanie ofertowe pn.: „Działania informacyjne i promocyjne” – sprawa nr WN1/0303/18 727
313 Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa urządzeń służących do monitorowania natężenia opadów atmosferycznych oraz poziomu wypełnienia w czynnych sieciach kanalizacyjnych, na terenie miasta Słupska" - sprawa nr 31/PI/2019 713
314 Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa trzech samochodów o DMC do 3,5 T z napędem elektrycznym” - sprawa nr WN1/0639/18 - nowe postępowanie 704
315 Regulaminy dostarczania wody i odbioru ścieków 695
316 Ogłoszenie II o przetargu na sprzedaż samochodu marki Ford Transit 692
317 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ciągnika K – 1k oraz urządzenia do ciśnieniowego mycia sieci kanalizacyjnej - PRZETARG UNIEWAŻNIONY! 692
318 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: "Czyszczenie lub renowacja magistrali technologicznej wody surowej doprowadzającej wodę surową z ujęcia wody "Głobino" do stacji uzdatniania wody w Słupsku." 684
319 II Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż pomp do ścieków 653
320 Raporty 644
321 Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa mobilnego, wolnoobrotowego rozdrabniacza do drewna” - sprawa nr WN1/0622/18 643
322 Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż urządzeń rolkowych do badania hamulców 634
323 Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż sprzętu komputerowego 625
324 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu marki Ford Transit 617
325 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Fiesta Courier 612
326 Oferta zatrudnienia na stanowisku: Monter sieci wodociągowej 607
327 Oferta zatrudnienia na stanowisku „Operator maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków” 586
328 Oferta zatrudnienia na stanowisku: osoba sprzątająca 530
329 Oferta zatrudnienia na stanowisku młodszy operator kompostowni 498
330 Oferta zatrudnienia na stanowisku młodszy operator maszyn budowlanych 480
331 Oferta zatrudnienia na stanowisko pracy elektromonter - 2 osoby 371
332 Ogłoszenie o naborze - młodszy operator kompostowni 344
333 Rejestr umów 264
334 Oferta zatrudnienia na stanowisku: Elektromonter-2 osoby 86
335 Organy Spółki 0
336 Informacja na wniosek 0
337 Strona główna 0
338 Oferta zatrudnienia na stanowisku sprzątaczka 0