Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x
Biuletyn Informacji Publicznej BIP - Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Statystyki stron

Lp. Strona Odwiedzin
1 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa technologicznej sieci wodociągowej w rejonie ulic Ks. Brzóski, Racławickiej, Sułkowskiego w Słupsku" - sprawa nr 61/PI/2019 44145
2 Ogłoszenie o wynajmie nieruchomości 19475
3 Oferta zatrudnienia na stanowisku ds. gospodarki ściekowej 13940
4 Przetarg nieograniczony na sprzedaż i sukcesywne dostarczanie polielektrolitu w postaci proszku na potrzeby stacji wirówek, do odwadniania osadu przefermentowanego oraz  polielektrolitu w postaci emulsji na potrzeby zagęszczania osadu nadmiernego. 10414
5 Kontakt 10045
6 Klauzula informacyjna 9884
7 Organizacja 9260
8 Ogłoszenie o III przetargu pisemnym na sprzedaż sprzętu komputerowego 8881
9 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn: "Zakup/dzierżawa systemu do monitorowania pojazdów i maszyn" 8690
10 Rejestr zmian 7919
11 Przyjmowanie i załatwianie spraw 7318
12 Struktura własnościowa 7202
13 Majątek Spółki 7052
14 Przedmiot działania 7018
15 Tryb działania 6989
16 Status prawny 6825
17 Kontrole w Spółce 6346
18 Statystyki stron 5895
19 Rejestry, ewidencje, archiwa 5770
20 Instrukcja 5301
21 Redakcja 5260
22 Dokumenty Spółki 5096
23 Unieważnienie - "Inżynier Projektu". 4587
24 Ustawa 4371
25 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: „Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji do oczyszczania wód popłucznych oraz ich ponowne wykorzystanie w procesie uzdatniania wody do picia na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Słupsku przy ul. Westerplatte 54b” – sprawa nr 15/PI/2020 4278
26 Mapa strony 3834
27 Taryfy – Miasto Słupsk 3827
28 Taryfy - Gmina Redzikowo 3725
29 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Remont pokrycia dachowego budynku Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Sportowej 73 w Słupsku" - sprawa nr 15/PI/2015. 3706
30 Zapytanie ofertowe na wykonanie folderu i ulotek informacyjno-edukacyjnych – sprawa nr WN1/0491/15 3705
31 Taryfy 2011/2012 3670
32 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa sieci wodociągowej w mieście Słupsk” - sprawa nr 39/PI/2014 3536
33 Taryfy – Gmina Kobylnica 3520
34 Taryfy - od 1 stycznia 2011 3477
35 Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż ciągnika K – 1k oraz urządzenia do ciśnieniowego mycia sieci kanalizacyjnej 3449
36 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa kanalizacji w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Słupsku. Zadanie nr 2 - Budowa komór połączeniowych oraz kanalizacji ciśnieniowej w Kobylnicy” - sprawa nr 15/PI/2016. 3354
37 Taryfy 3155
38 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej - Ringu kanalizacyjnego Słupska" - sprawa nr 12/PI/2015. 3133
39 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu marki Ford Transit 2962
40 Ogłoszenie o rozbudowie oczyszczalni ścieków 2877
41 Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu pisemnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Rowach 2862
42 Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa samochodu specjalnego przystosowanego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji o DMC do 3,5 T” – sprawa nr WN1/0101/17 2832
43 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż urządzenia dystrybucyjnego do stacji paliw 2828
44 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z podłączeniami oraz budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowości Bzowo i Wrząca w gminie Kobylnica” – sprawa nr 09/PI/2017 2674
45 Przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.” - sprawa nr 14/PI/2017 2651
46 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wykonanie rekonstrukcji otworu eksploatacyjnego nr 1B, na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego w Słupsku przy ulicy Westerplatte" - sprawa nr 25/PI/2015 2639
47 Przetarg pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniami w ul. Mostnika oraz ul. Dominikańskiej w Słupsku” - sprawa nr 26/PI/2018 2614
48 Zamówienie II na zaprojektowanie i dostawę instalacji uzdatniania biogazu wraz z montażem w oczyszczalni ścieków Słupsku 2580
49 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulicy Owocowej w Słupsku” - sprawa nr 21/PI/2017 2575
50 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Szczecińskiej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Mieszka I w Słupsku (dwa zadania)" - sprawa nr 06/PI/2015. 2571
51 Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa energii elektrycznej” - sprawa nr WN1/0426/18 2563
52 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zaprojektowanie i budowa stanowiska opróżniania wozów asenizacyjnych (SOWA) w oczyszczalni ścieków w Słupsku" - sprawa nr 38/PI/2014. 2547
53 Oferta zatrudnienia na stanowisku specjalista ds. edukacji ekologicznej 2539
54 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ładowarki przegubowej Radlader Weidemann 4004 TP 100 wraz z zamiatarką hydrauliczną 2441
55 Zapytanie ofertowe pn.: „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A0” – sprawa nr WN1/0598/18 2423
56 Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż wózka akumulatorowego „Melex” typ 667 2349
57 Przetarg nieograniczony pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: Budowa linii kablowej średniego napięcia (SN 15kV) zasilająca obiekty „BAZY” przy ul. E. Orzeszkowej 1 z oczyszczalnią ścieków „OŚ” przy ul. Sportowej 73" - sprawa nr 25/PI/2016. 2332
58 Ogłoszenie na Inżyniera Projektu 2329
59 Ogłoszenie o wyborze oferty - kolektor ściekowy + kanalizacja ściekowa w Słupsku 2320
60 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie negocjacji na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kczewo gmina Kobylnica - sprawa nr 18/PI/2013 2299
61 Ogłoszenie o budowie stacji uzdatniania wody w Słupsku 2297
62 Przetarg nieograniczony pn.: „Przebudowa pomieszczeń warsztatowo-socjalnych w budynku warsztatowo-magazynowym na terenie Bazy Spółki "Wodociągi Słupsk" przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku” - sprawa nr 01/PI/2018 2287
63 Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu pisemnym na zbycie gruntów niezabudowanych przy ul. Sobieskiego w Słupsku 2231
64 Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa wirówki odwadniającej do oczyszczalni ścieków komunalnych w Słupsku przy ul. Sportowej 73” - sprawa nr 30/PI/2018 2227
65 Ogłoszenie o zamówieniu - kanalizacja Słupsk i Kobylnica 2218
66 Wybór ofert w przetargu nieograniczonym na Inżyniera dla Projektu 2200
67 Ogłoszenie o zamówieniu (ZSI) 2195
68 Przetarg nieograniczony pn.: Budowa sieci wodociągowej w ulicy Przemysłowej w Słupsku” - sprawa nr 05/PI/2018. 2168
69 Przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji pn.: Budowa budynku biurowo-socjalnego wraz z zapleczem garażowym i parkingami na terenie oczyszczalni ścieków w Słupsku” - sprawa nr 21/PI/2019 2163
70 Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację stopnia wodnego z budową przepławki dla ryb na rzece Skotawie 2162
71 Oferta zatrudnienia na stanowisku młodszy operator oczyszczalni ścieków 2158
72 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w m. Słupsk przy pomocy technologii rękawa" - sprawa nr 05/PI/2015. 2157
73 Taryfy 2012/2013 2135
74 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kczewo gmina Kobylnica - sprawa nr 15/PI/2013 2133
75 Zapytanie ofertowe pn.: "wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej z zakładu przetwórstwa rybnego Morpol S.A. w Duninowie w gm. Ustka do oczyszczalni ścieków w Słupsku" – sprawa nr 31/PI/2016. 2133
76 Taryfy 2010/2011 2122
77 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usunięcie wad w instalacjach i oprogramowaniu układu sterowania i automatyki w Głównej Przepompowni Ścieków Spółki „Wodociągi Słupsk” przy ul. E. Orzeszkowej 1 w Słupsku - sprawa nr 05/PI/2013 2119
78 Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa urządzeń służących do monitorowania natężenia opadów atmosferycznych oraz poziomu wypełnienia w czynnych sieciach kanalizacyjnych, na terenie miasta Słupska" - sprawa nr 41/PI/2019 2111
79 Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa drogi do przepompowni ścieków na działce nr 45/4 przy ul. Kaszubskiej w Słupsku" - sprawa nr 07/PI/2016 2108
80 Ogłoszenie o IV nieograniczonym przetargu pisemnym na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów niezabudowanych przy ul. Sobieskiego w Słupsku 2100
81 Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu pisemnym na zbycie prawa użytkownika wieczystego gruntów niezabudowanych położonych w obrębie 9 w Słupsku przy ul. Sobieskiego. 2087
82 Przetarg nieograniczony pn.: „Likwidacja otworu studziennego nr 1/65 oraz wykonanie zastępczego otworu hydrogeologicznego nr 1a w Zagórkach gm. Kobylnica” - sprawa nr 06/PI/2018 2082
83 Ogłoszenie o przetargu realizowanego dla „Wodociągi Ustka” sp. z o.o. 2072
84 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - kolektor 2061
85 Ogłoszenie o III nieograniczonym przetargu pisemnym na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów niezabudowanych przy ul. Sobieskiego w Słupsku 2061
86 Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu pisemnym na łączną sprzedaż prawa własności budynków i budowli oraz zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Rowach 2056
87 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zygmunta Augusta i ulicy Ryszarda Riedla w Słupsku" - sprawa nr 35/PI/2019 2039
88 Zapytanie ofertowe pn.: Zakup urządzeń typu tablet” – nr sprawy WN1/0567/17 2034
89 Przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej z zakładu przetwórstwa rybnego Morpol S.A. w Duninowie w gm. Ustka do oczyszczalni ścieków w Słupsku” - sprawa nr 02/PI/2017 2029
90 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa instalacji suchej fermentacji perkolacyjnej dla wyselekcjonowanych odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych i skratek przy wykorzystaniu potencjału instalacji biogazowej i kompostowni na Oczyszczalni Ścieków w Słupsku.” - sprawa nr 29/PI/2017 2028
91 Ogłoszenie o zamówieniu: Inżynier dla Projektu pn. "Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska". 2020
92 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Szczecińskiej, Koszalińskiej, Braci Gierymskich (SM Kolejarz) w Słupsku” - sprawa nr 22/PI/2015 2016
93 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej - Ringu kanalizacyjnego Słupska" - sprawa nr 17/PI/2014 2016
94 Przetarg nieograniczony pn.: "Dostawa wirówki odwadniającej do oczyszczalni ścieków komunalnych w Słupsku przy ul. Sportowej 73” - sprawa nr 07/PI/2019. 2013
95 Przetarg nieograniczony pn.: „Remont pokrycia dachowego nad pomieszczeniami biurowymi przy budynku Centrum Edukacji Ekologicznej oraz naprawa obróbek kominów dachu laboratorium na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Sportowej 73 w Słupsku” - sprawa nr 12/PI/2016. 2012
96 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit i Fordów Courier Van 1995
97 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa sieci wodociągowej obejmująca zadania: Zadanie 1: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Hubalczyków w Słupsku; Zadanie 2: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Jodłowej i ul. Jałowcowej w Słupsku"- sprawa nr 30/PI/2014. 1985
98 Przetarg nieograniczony pn.: „Renowacja chemiczna studni H-7a na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych w Głobinie, Gmina Słupsk” - sprawa nr 01/PI/2017 1983
99 Zamówienie na zaprojektowanie i dostawę instalacji uzdatniania biogazu wraz z montażem w oczyszczalni ścieków Słupsku 1983
100 Przetargi 1982
101 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Dostawa, montaż i uruchomienie żurawika słupowego do obsługi urządzeń technologicznych przepompowni głównej ścieków w Słupsku" - sprawa nr 37/PI/2014. 1960
102 Wybór oferty - Główny kolektor ściekowy + przepompownia 1943
103 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdów marki Ford Transit, Ford Transit 100S oraz dwóch specjalistycznych samochodów marki Liaz 1941
104 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Legionów Polskich w Słupsku 1928
105 Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa energii elektrycznej na rok 2020” – sprawa nr WN1/0430/19 1927
106 Wybór oferty w przetargu nieogranicznym na budowę stacji uzdatniania wody w Słupsku. 1920
107 Ogłoszenie o II pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż Spektrofotometru atomowego absorpcyjnego Varian Spektr AA.20Plus 1912
108 Ogłoszenie o zamówieniu - kanalizacja Słupsk 1912
109 Ogłoszenie o zamówieniu - kanalizacja Kobylnica 1911
110 Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż samochodu marki Ford Transit 1907
111 Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa trzech samochodów o DMC do 3,5 T z napędem elektrycznym” - sprawa nr WN1/0639/18 1906
112 Ogłoszenie o I przetargu pisemnym na sprzedaż drukarek igłowych OKI 5520 1892
113 Oferta zatrudnienia na stanowisku referent ds. sprzedaży w Dziale Obsługi Klienta 1881
114 Zapytanie ofertowe na spektrometr ASA (nr sprawy: 440/GL/10) 1872
115 Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego marki Jelcz 1860
116 Przetarg na udzielenie i obsługę kredytów 1858
117 „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na zbycie prawa użytkownika wieczystego gruntów niezabudowanych położonych w Słupsku przy ul. Leśnej 1857
118 Postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę bonów towarowych 1851
119 Unieważnienie postępowania w części II Kontraktu nr 03 - Gmina Kobylnica 1845
120 Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Ford 1841
121 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej - sprawa nr 08/PI/2013 1840
122 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę bonów towarowych 1823
123 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę bonów towarowych. 1820
124 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie odcinka sieci wodociągowej od ul. Fabrycznej do ul. Sobieskiego w Słupsku 1819
125 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót remontowo-budowlanych polegających na przywracaniu stanu nawierzchni w pasach drogowych po wykonanych robotach związanych z usuwaniem awarii oraz naprawami urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych - sprawa nr 30/PI/2012 1816
126 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Słupsk-Bolesławice wraz z komorą redukcyjną oraz 3 studniami pomiarowymi” - sprawa nr 09/PI/2019 1812
127 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usunięcie wad w instalacjach i oprogramowaniu układu sterowania i automatyki w Głównej Przepompowni Ścieków Spółki ,,Wodociągi Słupsk” przy ul. E. Orzeszkowej 1 w Słupsku 1806
128 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdów marki Ford Transit, Ford Transit 100S, Star 200 oraz dwóch specjalistycznych samochodów marki Liaz 1790
129 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej Inwestycji pn. ,,Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku" 1783
130 Zapytanie ofertowe na organizację konferencji i spotkań edukacyjnych – sprawa nr WN1/0037/15 1779
131 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o." - sprawa nr 03/PI/2015. 1776
132 Zawiadomienie o wyborze oferty 1771
133 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: "Dostawa, montaż i uruchomienie systemu zarządzania i sterowania procesami technologicznymi oraz wymiana dmuchaw i aparatury regulacyjnej dla części biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Słupsku przy ul. Sportowej 73" 1764
134 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego marki Jelcz 1762
135 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa trzech stacji podnoszenia ciśnienia w m. Słupsk" - sprawa nr 55/PI/2019 1762
136 "Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego wraz z rozruchem w celu przystosowania sekwencyjnego reaktora biologicznego eksploatowanego na oczyszczalni ścieków w Słupsku do prowadzenia deamonifikacji odcieków” - sprawa nr 02/PI/2019. 1760
137 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 250 kW oraz pompy ciepła woda-woda" - sprawa nr 24/PI/2015. 1760
138 Ogłoszenie o przetargu realizowanego dla „Wodociągi Ustka” sp. z o.o. 1759
139 Przetarg nieograniczony pn.: „Zaprojektowanie i budowa instalacji dezodoryzacji osadników wstępnych w oczyszczalni ścieków w Słupsku” - sprawa nr 04/PI/2016 1758
140 Unieważnienie i wykluczenie postępowania w części I Kontraktu nr 03 1737
141 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa punktów pomiarowych na sieciach wodociągowych w Słupsku” – sprawa nr 14/PI/2018 1737
142 Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa wyposażenia punktu zlewnego ścieków dowożonych wraz z montażem na terenie oczyszczalni ścieków w Słupsku” - sprawa nr 37/PI/2018 1736
143 Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu 01_PN_JRP_2009 1734
144 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie przebudowy portierni wraz z zagospodarowaniem terenu bazy „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. zlokalizowanej w Słupsku przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 1726
145 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji pn.: „Zaprojektowanie i budowa Lokalnej Stacji Dezodoryzacji [LSD] sieci kanalizacyjnej w ul. Gdańskiej w Słupsku” - sprawa nr 21/PI/2014 1724
146 Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym 1723
147 Oferta zatrudnienia na stanowisku sprzątaczka 1719
148 Ogłoszenie o zamówieniu - nr 01/PN/JRP/2009 1709
149 Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" - sprawa nr 01/PI/2016 1708
150 Oferta zatrudnienia na stanowisku referent ds. sprzedaży w Dziale Obsługi Klienta 1702
151 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie żurawika słupowego do obsługi urządzeń technologicznych przepompowni głównej ścieków w Słupsku" - sprawa nr 31/PI/2014. 1698
152 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Star do czyszczenia wpustów ulicznych 1698
153 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem odbiorców w miejscowości Kczewo gmina Kobylnica" - sprawa nr 04/PI/2014 1693
154 Przetarg nieograniczony pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych na terenie osiedla Niepodległości w Słupsku" - sprawa nr 22/PI/2016. 1688
155 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ciągnika K – 1k oraz urządzenia do ciśnieniowego mycia sieci kanalizacyjnej - PRZETARG UNIEWAŻNIONY! 1688
156 Unieważnienie postępowania w części II Kontraktu nr 03 - Gmina Kobylnica i Gmina Słupsk 1683
157 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową obudową wiaty kompostowni" - sprawa nr 03/PI/2014 1682
158 I przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 9 miasta Słupska przy ulicy Sobieskiego 1681
159 Ogłoszenie o zamówieniu - 02_PN_JRP_2009 1680
160 Zapytanie ofertowe na badanie uzysku biogazu z poszczególnych osadów będących odpadami w procesie podczyszczania ścieków przemysłowych z zakładu produkcyjnego przetwórstwa łososia – sprawa nr 02/PI/2016 1678
161 Ogłoszenie o zamówieniu m.in. na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń technologicznych i instalacji dla stacji uzdatniania wody w Sycewicach 1671
162 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  przy ul. Poznańskiej oraz na części terenu osiedla Niepodległości w Słupsku” - sprawa nr 19/PI/2017 1668
163 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdów: Kamaz – wywrotka, Star 200, żuraw samochodowy - typ Hydros, przyczepa kontenerowa 1668
164 Przetarg nieograniczony pn.: "Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o." - sprawa nr 06/PI/2016 1668
165 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie rocznego audytu wydatków kwalifikowanych JRP za rok 2010 1667
166 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa ładowarki kołowej teleskopowej” – sprawa nr WN1/0213/14 1666
167 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowo-budowlanych polegających na przywracaniu stanu nawierzchni w pasach drogowych po wykonanych robotach związanych z usuwaniem awarii oraz naprawami urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych - sprawa nr 31/PI/2013 1664
168 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie sieci wodociągowej w ul. Dębowej wraz z przełączeniami istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Dębowej dz. nr 703/9 i 1124 obręb nr 18 w Słupsku 1661
169 Postępowanie o udzielenie zamówien na dostawę bonów towarowych (583/DE/09) 1656
170 Przetarg nieograniczony pn.: "Naprawa zewnętrznych ścianek kanałów odpływowych osadnika wstępnego oraz renowacja płyty dennej i ścian żelbetowych w systemie napraw i ochrony żelbetu materiałami PCC przepompowni wewnętrznej" - sprawa nr 10/PI/2016 1653
171 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie sieci wodociągowej wraz z przełączeniami istniejących przyłączy wody w ul. Kadłubka, Jagiellońskiej, Ziemowita, Kochanowskiego i pl. Książąt Pomorskich w Słupsku 1651
172 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. - sprawa nr 03/PI/2013 1644
173 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na naprawę kanalizacji deszczowej, uszkodzonej w trakcie wykonywania prac przez Hydrobudowę Polska S.A. przy realizacji kontraktu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Słupsku" nr 01/III/2006 - sprawa nr 25/PI/2012 1640
174 Wybór oferty w przetargu nieograniczonym na Inżyniera dla Projektu Nr 2004/PL/16/C/PE/019 pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” 1631
175 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: "Zakup minikoparki gąsienicowej z lawetą transportową" - nr sprawy: WN1/0277/18 1629
176 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Naprawa żelbetowej płyty dennej w zbiorniku osadów flotacyjnych pod mieszadłem umieszczonym w stropie zbiornika." - sprawa nr 06/PI/2014 1623
177 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Zastępstwo inwestycyjne obejmujące sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych (zadanie Nr 1 i Nr 2) nad wykonaniem robót budowlanych inwestycji pn.: „Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową zabudową wiaty kompostowni” - sprawa nr 25/PI/2014. 1623
178 Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego - nr 03/PN/JRP/2009 1621
179 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń technologicznych i instalacji dla stacji uzdatniania wody w Sycewicach 1619
180 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na sieci kanalizacyjnej w podziale na trzy części - sprawa nr 37/PI/2013 1618
181 Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym 1615
182 Oferta zatrudnienia na stanowisku „Mechanik-monter urządzeń oczyszczalni ścieków” 1609
183 Wybór oferty na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylnica w dwóch częściach” 1608
184 Wybór oferty w przetargu na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk w czterech częściach” 1607
185 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa przesiewacza bębnowego” – sprawa nr WN1/0203/14 1604
186 Ogłoszenie o wyborze oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk część IV 1603
187 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Wykonanie map do celów projektowych w podziale na 8 zadań” - sprawa nr 11/PI/2014 1602
188 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym m.in. na wykonanie odcinka sieci wodociągowej przy ul. Świerkowej w Słupsku 1599
189 Przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: "Budowa linii kablowej średniego napięcia (SN 15kV) zasilająca obiekty „BAZY” przy ul. E. Orzeszkowej 1 z oczyszczalnią ścieków „OŚ” przy ul. Sportowej 73” - sprawa nr 05/PI/2017 1592
190 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniami w ul. Olchowej, ul. Cisowej i ul. Parkowej w Słupsku” - sprawa nr 15/PI/2017 1592
191 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na na wykonanie odcinka sieci wodociągowej włączającego sieć wodociągową m. Kobylnica do istniejącej sieci wodociągowej m. Słupsk. 1589
192 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Legionów Polskich i ul. Banacha w Słupsku" - sprawa nr 27/PI/2014 1586
193 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej Inwestycji pn. „Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku” 1584
194 Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn. „Budowa głównego kolektora ściekowego wraz z pompownią w Słupsku” 1580
195 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa sieci wodociągowej: Spinka istniejących sieci wodociągowych w ul. Sobieskiego w Słupsku” - sprawa nr 22/PI/2014 1569
196 Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej – sprawa nr WN1/0251/14 1563
197 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki ,,Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o., sprawa nr 23/PI/2012. 1563
198 Ogłoszenia o wyborze oferty - dotyczy postępowania nr 03/PN/JRP/2009 1557
199 Ogłoszenie o przetargu na dostawę wraz z wymianą zamontowanych zasuw nożowych w Głównej Przepompowni Ścieków Spółki „Wodociągi Słupsk” przy ul. E. Orzeszkowej 1 w Słupsku,sprawa nr 21/PI/2012 1554
200 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę instalacji gazowej dla gazu ziemnego GZ-50 do zasilania agregatów kogeneracyjnego - sprawa nr 33/PI/2012 1554
201 Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż Spektrofotometru atomowego absorpcyjnego Varian Spektr AA.20Plus 1553
202 Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego i akcesoriów – sprawa nr WN1/0129/17 1548
203 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spacerowej w Słupsku” – sprawa nr 19/PI/2015 1543
204 Zapytanie ofertowe na dostawę tablicy informacyjnej – sprawa nr 16/PI/2015 1537
205 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit i Fordów Courier Van 1532
206 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Remont budynku stacji uzdatniania wody w Komiłowie dz. nr 19/3, gmina Kobylnica, powiat Słupski." - sprawa nr 15/PI/2014 1532
207 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa placów składowych magazynów kompostu na terenie oczyszczalni ścieków w Słupsku” - sprawa nr 03/PI/2017 1532
208 Zapytanie ofertowe pn.: Zakup urządzeń typu tablet" - nr sprawy WN1/0567/17 1527
209 Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż komputerowych zestawów inkasenckich - PSION WORKABOUT PRO 3 WIN MOBILE 6. 1526
210 Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Chłopickiego wraz z połączeniem z istniejącym wodociągiem w ul. Dwernickiego w Słupsku" - sprawa nr 24/PI/2016. 1516
211 Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa sieci wodociągowej w ul. Kaszubskiej w Słupsku przy pasie drogowym ul. Miejskiej w Siemianicach" - sprawa nr 08/PI/2016 1516
212 Zapytanie ofertowe pn.: „Opracowanie zmian do systemu wynagrodzeń w oparciu o wartościowanie stanowisk w spółce „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. 1512
213 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń technologicznych i instalacji dla stacji uzdatniania wody w Komiłowie, gmina Kobylnica.” - sprawa nr 09/PI/2014 1512
214 Zapytanie ofertowe pn.: „Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.” – sprawa nr WN1/0607/18 1512
215 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zaborowskiej w Słupsku” - sprawa nr 31/PI/2018 1506
216 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa obiektu przepompowni ścieków przy ul. Borchardta w Słupsku” - sprawa nr 24/PI/2014 1503
217 Przetarg nieograniczony pn.: „Renowacja pokrycia ocieplenia kopuły ZKF nr 1, 2 i 3 oraz remont pokrycia dachowego obiektu MKF na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Sportowej 73 w Słupsku” - sprawa nr 19/PI/2018 1492
218 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Rozbudowa obiektu przepompowni ścieków przy ul. Borchardta w Słupsku wraz z przewodem tłocznym i kablem energetycznym" - sprawa nr 09/PI/2015. 1476
219 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu marki Ford Transit 1473
220 Zapytanie ofertowe na organizację spotkania podsumowującego realizację Projektu pn. „Gospodarka osadowa w oczyszczalni wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk” 1470
221 Oferta zatrudnienia na stanowisku robotnik placowy (2 osoby) 1464
222 Oferta zatrudnienia na stanowisku specjalista ds. edukacji ekologicznej 1463
223 Przetarg nieograniczony pn.: „Remont dachu i wymiana świetlików dachowych budynku warsztatowo-magazynowego w Słupsku” - sprawa nr 17/PI/2017 1461
224 Oferta zatrudnienia na stanowisku monter sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 1455
225 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie sieci wodociągowej wraz z przełączeniami istniejących przyłączy wody w ulicach Modrzewiowej, Bukowej i Głogowej zlokalizowanej na działkach nr 424/14, 188/36, 500/10, 453, obręb nr 18 w Słupsku 1450
226 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: "Zakup pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji małych średnic" - nr sprawy WN1/0101/17 1447
227 „Remont pokrycia dachowego na terenie Bazy Spółki „Wodociągi Słupsk” przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku” - sprawa nr 23/PI/2018 1445
228 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na naprawę nawierzchni ul. Cecorskiej, w pasie realizowanych robót kanalizacyjnych wykonywanych przez Hydrobudowę Polska S.A. w ramach Kontraktu nr 01/III/2006 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Słupsku” - sprawa nr 02/PI/2014 1442
229 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Słupsk w podziale na dwa zadania: Zadanie 1 – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przełączeniami w ul. Chełmońskiego w Słupsku, Zadanie 2 – Budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej z miejscowości Kobylnica w ciągu ulic: Kolejowa, Kilińskiego do miasta Słupska w ul. Grottgera” - sprawa nr 23/PI/2014. 1433
230 Oferta zatrudnienia na stanowisku referent ds. sprzedaży w Dziale Obsługi Klienta 1432
231 Oferta zatrudnienia na stanowisku sprzątaczka 1426
232 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na budowę odwodnienia liniowego wraz z izolacją ścian od strony zewnętrznej budynku pompowni wody II-go stopnia na ujęciu wody przy ul. Westerplatte w Słupsku - sprawa nr 30/PI/2013 1421
233 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym na zbycie prawa użytkownika wieczystego gruntów niezabudowanych położonych w obrębie 18 w Słupsku w rejonie ulic Spacerowej i Leśnej 1420
234 Zapytanie ofertowe pn.: „Zastępstwo inwestycyjne obejmujące sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych (zadanie Nr 1 i Nr 2) nad wykonaniem robót budowlanych inwestycji pn.: „Rozbudowa węzła fermentacji i kogeneracji na oczyszczalni ścieków w Słupsku wraz z częściową zabudową wiaty kompostowni” – sprawa nr 28/PI/2014 1413
235 Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji fotograficznej – sprawa nr WN1/0279/14 1407
236 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Szpilewskiego w Słupsku" - sprawa nr 50/PI/2019 1406
237 Zapytanie ofertowe pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulic: Klonowej, 3-go Maja w Słupsku” - sprawa nr 08/PI/2018 1387
238 Zapytanie ofertowe pn.: „sprzedaż i sukcesywne dostarczanie słomy zbożowej” - sprawa nr WN1/0265/18 1384
239 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń technologicznych i instalacji dla stacji uzdatniania wody w Dobrzęcinie - sprawa nr 10/PI/2013 1381
240 Oferta zatrudnienia na stanowisku operator-kierowca samochodu specjalnego 1378
241 Zapytanie ofertowe na dostawę ładowarki kołowej teleskopowej nr sprawy WN1/0545/16 1370
242 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa punktów pomiarowych na sieciach wodociągowych w Słupsku” – sprawa nr 10/PI/2018 1369
243 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Zachód” - sprawa nr 17/PI/2018 1369
244 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit - PRZETARG UNIEWAŻNIONY! 1367
245 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa punktów pomiarowych na sieciach wodociągowych w Słupsku” - sprawa nr 29/PI/2018 1365
246 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na budowę odwodnienia liniowego wraz z izolacją ścian od strony zewnętrznej budynku pompowni wody II-go stopnia na ujęciu wody przy ul. Westerplatte w Słupsku - sprawa nr 36/PI/2013 1362
247 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o." - sprawa nr 08/PI/2014 1361
248 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż koparko-ładowarki 1359
249 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej - Ringu kanalizacyjnego Słupska" - sprawa nr 10/PI/2014 1357
250 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa instalacji rozsączania wód popłuczynowych ze Stacji Uzdatniania Wody w Lubuniu w gminie Kobylnica" - sprawa nr 39/PI/2019 1356
251 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: „Dostawa, montaż i uruchomienie wirówki odwadniającej w Oczyszczalni Ścieków w Słupsku przy ul. Sportowej 73” – sprawa nr 38/PI/2018 1347
252 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Wymiana skorodowanego koryta przelewowego zagęszczacza grawitacyjnego ZG nr 1" - sprawa nr 05/PI/2014 1338
253 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Legionów Polskich oraz budowa punktów pomiarowych na sieciach wodociągowych w Słupsku" - sprawa nr 05/PI/2019 1337
254 Regulaminy dostarczania wody i odbioru ścieków 1333
255 Zapytanie ofertowe pn.: "Dostawa samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 T z napędem elektrycznym typu VAN" - nr sprawy WN1/0492/17 1320
256 Regulamin udzielania zamówień 1306
257 Przetarg nieograniczony pn.: „Remont pokrycia dachowego papowego budynku B na terenie Bazy Spółki „Wodociągi Słupsk” przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku" - sprawa nr 49/PI/2019 1302
258 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowo-budowlanych polegających na usunięciu wad stwierdzonych w robotach wykonanych w ramach Kontraktu nr 01/III/2006 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Słupsku” - sprawa nr 34/PI/2013 1294
259 Ogłoszenie o I przetargu pisemnym na sprzedaż sprzętu komputerowego - PRZETARG UNIEWAŻNIONY Z POWODU BRAKU OFERT! 1291
260 Przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie robót remontowo-budowlanych polegających na przywracaniu stanu nawierzchni w pasach drogowych po wykonanych robotach związanych z usuwaniem awarii oraz naprawami urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych” - sprawa nr 28/PI/2017 1290
261 Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej 1275
262 Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót remontowo-budowlanych polegających na usunięciu wad stwierdzonych w robotach wykonanych w ramach Kontraktu nr 01/III/2006 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Słupsku” - sprawa nr 01/PI/2014 1272
263 Zapytanie ofertowe na organizację imprez plenerowych - sprawa nr WN1/0290/14 1268
264 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kWp oraz budowa pompy ciepła typu woda-woda na terenie SUW Westerplatte w Słupsku” - sprawa nr 20/PI/2017 1267
265 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: „Zakup ładowarki kołowej przegubowej” 1266
266 Ogłoszenie o II przetargu pisemnym na sprzedaż sprzętu komputerowego 1258
267 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z podłączeniami w miejscowości Płaszewo w gminie Kobylnica" - sprawa nr 33/PI/2019 1255
268 Regulamin prowadzenia dialogu technicznego 1253
269 Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa samochodu specjalnego przystosowanego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji małych średnic o DMC do 3,5 T” - sprawa nr WN1/0101/17 1250
270 Zapytanie ofertowe pn.: „Budowa instalacji suchej fermentacji perkolacyjnej dla wyselekcjonowanych odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych i skratek przy wykorzystaniu potencjału instalacji biogazowej i kompostowni na Oczyszczalni Ścieków w Słupsku.” - sprawa nr 03/PI/2018 1245
271 Przetarg nieograniczony pn.: „Remont pokrycia dachowego papowego budynku B na terenie Bazy Spółki „Wodociągi Słupsk” przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku" - sprawa nr 47/PI/2019 1228
272 "Wykonanie robót remontowo-budowlanych w obiektach spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o." - sprawa nr 22/PI/2018 1218
273 Oferta zatrudnienia na stanowisku laborant 1215
274 Ogłoszenie o II przetargu pisemnym na sprzedaż sprzętu komputerowego 1209
275 Zapytanie ofertowe pn.: "Wykonanie tablic informacyjnych" - sprawa nr WN1/0170/18 1206
276 Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż pomp do ścieków 1202
277 Oferta zatrudnienia na stanowisku inspektor nadzoru inwestorskiego ds. robót sanitarnych 1201
278 Przetarg pn.: „Modernizacja punktu zlewnego ścieków dowożonych w oczyszczalni ścieków w Słupsku” - sprawa nr 25/PI/2018 1198
279 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego w ulicach Ogrodowa, Długa, Sygietyńskiego, Polna, Płowiecka i Świętopełka w Słupsku” - sprawa nr 13/PI/2018 1196
280 Przetarg nieograniczony pn.: „Remont pokrycia dachowego budynku filtrów na terenie stacji uzdatniania wody w Słupsku” - sprawa nr 07/PI/2017 1181
281 Oferta zatrudnienia na stanowisku monter sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 1170
282 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Star 1168
283 Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa wirówki odwadniającej oraz zgarniaczy do oczyszczalni ścieków komunalnych w Słupsku przy ul. Sportowej 73” - sprawa nr 15/PI/2018 1157
284 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa punktów pomiarowych na sieciach wodociągowych w Słupsku” - sprawa nr 16/PI/2018 1152
285 Oferta zatrudnienia na stanowisku sekretarka w Biurze Zarządu 1146
286 Przetarg nieograniczony pn.: „Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w mieście Słupsk” - sprawa nr 07/PI/2018 1144
287 Zapytanie ofertowe pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniami w ulicach Piłsudskiego, Zygmunta Augusta i Chodkiewicza w Słupsku" - sprawa nr 04/PI/2019 1141
288 Raporty 1140
289 Oferta zatrudnienia na stanowisku młodszy operator maszyn i urządzeń kompostowni 1134
290 Oferta zatrudnienia na stanowisku inspektor ds. ewidencji i gospodarki odpadami 1125
291 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit 1121
292 Oferta zatrudnienia na stanowisku laborant 1111
293 Zapytanie ofertowe pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulic: Klonowej, Poprzecznej, 3-go Maja w Słupsku” – sprawa nr 04/PI/2018 1109
294 "Przebudowa sieci wodociągowej magistralnej Dn 600mm w ul. Legionów Polskich w Słupsku" - sprawa nr 20/PI/2018 1107
295 „Wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji w ramach Słupskiego Klastra Bioenergetycznego pn.: „Rozbudowa zespołu kogeneracji w „OŚ” wraz z budową sieci cieplnej, linii kablowej średniego napięcia (SN 15kV) oraz kabla światłowodowego łączących „OŚ” z obiektem Parku Wodnego Trzy Fale” - sprawa nr 24/PI/2018 1104
296 Oferta zatrudnienia na stanowisku referent ds. sprzedaży w Dziale Obsługi Klienta - OFERTĘ UNIEWAŻNIONO! 1099
297 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: "Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie systemu do dezynfekcji UV na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Westerplatte 54b w Słupsku" - sprawa nr 58/PI/2019 1085
298 Oferta zatrudnienia na stanowisku młodszy laborant ds. analiz ścieków 1076
299 Przetarg nieograniczony pn.: „Wykonanie awaryjnego otworu hydrogeologicznego nr H-13a na terenie komunalnego ujęcia „Głobino” wraz z dostawą i montażem urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych” - sprawa nr 03/PI/2019. 1076
300 Przetarg nieograniczony pn.: „Renowacja dwóch betonowych komór zagęszczaczy grawitacyjnych” - sprawa nr 18/PI/2018 1065
301 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit 1040
302 Oferta zatrudnienia na stanowisku Operator maszyn budowlanych 1025
303 Oferta zatrudnienia na stanowisku: elektromonter instalacji i urządzeń elektrycznych 1023
304 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit 1014
305 Strona testowa 1008
306 Oferta zatrudnienia na stanowisku „Monter sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” 992
307 Ogłoszenie II o przetargu na sprzedaż samochodu marki Ford Transit 968
308 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Star do czyszczenia wpustów ulicznych 965
309 Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa minikoparki gąsienicowej wraz z lawetą transportową” - sprawa nr WN1/0277/18 958
310 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit 958
311 Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa instalacji rozsączania wód popłuczynowych ze Stacji Uzdatniania Wody w Lubuniu w gminie Kobylnica" - sprawa nr 42/PI/2019 957
312 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit 939
313 Zapytanie ofertowe pn.: „Działania informacyjne i promocyjne” – sprawa nr WN1/0303/18 937
314 II Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż pomp do ścieków 934
315 Zapytanie ofertowe pn.: „Transport odpadów” – sprawa nr WN1/0366/18 931
316 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit 926
317 Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa trzech samochodów o DMC do 3,5 T z napędem elektrycznym” - sprawa nr WN1/0639/18 - nowe postępowanie 910
318 Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa urządzeń służących do monitorowania natężenia opadów atmosferycznych oraz poziomu wypełnienia w czynnych sieciach kanalizacyjnych, na terenie miasta Słupska" - sprawa nr 31/PI/2019 908
319 Oferta zatrudnienia na stanowisko: Monter sieci wodociągowej 902
320 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ciągnika K – 1k oraz urządzenia do ciśnieniowego mycia sieci kanalizacyjnej - PRZETARG UNIEWAŻNIONY! 902
321 Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż sprzętu komputerowego 892
322 Ogłoszenie o dialogu technicznym pn.: "Czyszczenie lub renowacja magistrali technologicznej wody surowej doprowadzającej wodę surową z ujęcia wody "Głobino" do stacji uzdatniania wody w Słupsku." 886
323 Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż urządzeń rolkowych do badania hamulców 854
324 Zapytanie ofertowe pn.: „Dostawa mobilnego, wolnoobrotowego rozdrabniacza do drewna” - sprawa nr WN1/0622/18 851
325 Oferta zatrudnienia na stanowisku „Operator maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków” 850
326 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu marki Ford Transit 826
327 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Fiesta Courier 820
328 Oferta zatrudnienia na stanowisku: osoba sprzątająca 767
329 Oferta zatrudnienia na stanowisku młodszy operator maszyn budowlanych 754
330 Oferta zatrudnienia na stanowisku młodszy operator kompostowni 729
331 Oferta zatrudnienia na stanowisko pracy elektromonter - 2 osoby 691
332 Ogłoszenie o naborze - młodszy operator kompostowni 665
333 Oferta zatrudnienia na stanowisko: Elektromonter – 2 osoby 502
334 Oferta zatrudnienia na stanowisko: Elektromonter 477
335 Oferta zatrudnienia na stanowisko: Elektromonter 439
336 Oferta zatrudnienia na stanowisko: Elektromonter-2 osoby 387
337 Oferta zatrudnienia na stanowisko pracy młodszy operator oczyszczalni ścieków - konkurs rozstrzygnięty 335
338 Oferta pracy na stanowisko: młodszy operator oczyszczalni ścieków - konkurs rozstrzygnięty 307
339 Oferta zatrudnienia na stanowisko: osoba sprzątająca -2 osoby 307
340 Oferta zatrudnienia na stanowisko: Konserwator - pracownik gospodarczy 305
341 Oferta zatrudnienia na stanowisko: Elektromonter 295
342 Oferta zatrudnienia na stanowisko: młodszy operator maszyn i urządzeń kompostowni 283
343 Oferta zatrudnienia na stanowisko: młodszy operator maszyn i urządzeń kompostowni 269
344 Oferta zatrudnienia na stanowisko: monter sieci wodociągowej w dziale eksploatacji sieci wod.-kan. - 2 osoby - konkurs roztrzygnięty 266
345 Oferta zatrudnienia na stanowisko: Młodszy operator maszyn i urządzeń kompostowni 264
346 Rejestr umów 264
347 Oferta zatrudnienia na stanowisko: Elektromonter 208
348 Oferta zatrudnienia na stanowisko: ds. ważenia i obsługi klienta 175
349 Oferta zatrudnienia na stanowisko: Młodszy operator kierowca samochodów specjalnych i ciężarowych 170
350 Oferta zatrudnienia na stanowisko: młodszy operator oczyszczalni ścieków 115
351 Informacja na wniosek 0
352 Organy Spółki 0
353 Oferta zatrudnienia na stanowisku sprzątaczka 0
354 Strona główna 0