Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x
Biuletyn Informacji Publicznej BIP - Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Przedmiot działania

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. prowadzi działalność zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta Słupska i Gminy Kobylnica oraz działalność zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Słupska, Gminy Kobylnica i Gminy Słupsk – na podstawie udzielonych zezwoleń. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw, odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków przy uwzględnieniu ochrony interesów odbiorców usług, wymagań ochrony środowiska oraz optymalizacji kosztów.

Przedmiot działalności PKD na podstawie umowy Spółki

Lp. Kod Przedmiot działalności
1 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
2 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
3 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
4 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
5 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
6 35.11 Z Wytwarzanie energii elektrycznej
7 35.12 Z Przesyłanie energii elektrycznej
8 35.12 Z Dystrybucja energii elektrycznej
9 35.14 Z Handel energią elektryczną
10 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
11 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
12 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
13 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
14 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
15 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
16 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane
17 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
18 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
19 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
20 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
21 49.32.Z Działalność taksówek osobowych
22 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
23 49.41.Z Transport drogowy towarów
24 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
25 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
26 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
27 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
28 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
29 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe –
30 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
31 82.11.Z Działalność usługowa związana z obsługą biura
32 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
33  70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych
34 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
35 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
36 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
37 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
38 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
39 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

Pokaż rejestr zmian

Wytworzone przez:
Data publikacji: 28 sierpnia 2003
Opublikowane przez: Tomasz Mrózek
Data aktualizacji: 5 lipca 2024
Zaktualizowane przez: Maja Wawrowska