Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x
Biuletyn Informacji Publicznej BIP - Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Dokumenty Spółki

 – tekst jednolity umowy Spółki
strategia rozwoju Spółki
pozwolenie wodnoprawne — woda
pozwolenie wodnoprawne — ścieki
decyzja w sprawie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
cennik usług dodatkowych

ROK 2016

– sprawozdanie Zarządu z działalności przedsiębiorstwa „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. za rok 2015

– bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym – na dzień 31 grudnia 2015 r.

– informacja dodatkowa za okres 01.01.2015 – 31.12.2015 r.

– opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2015

– sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki pod firmą „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. za rok 2015

– sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres maj 2015 – maj 2016

ROK 2017

sprawozdanie Zarządu z działalności przedsiębiorstwa „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. za rok 2016

bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym – na dzień 31 grudnia 2016 r.

informacja dodatkowa za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 r.

opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2016

– plany rzeczowo-finansowe na rok 2016

sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki pod firmą „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. za rok 2016

sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres maj 2016 – maj 2017

ROK 2018

plany rzeczowo-finansowe na rok 2017

– sprawozdanie Zarządu z działalności przedsiębiorstwa „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. za rok 2017

– załączniki do sprawozdania Zarządu z działalności przedsiębiorstwa „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. za rok 2017

– bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym – na dzień 31 grudnia 2017 r.

– informacja dodatkowa za okres 01.01.2017 – 31.12.2017 r.

– sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2017

– sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki pod firmą „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. za rok 2017

– sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres czerwiec 2017 – czerwiec 2018

ROK 2019

plany rzeczowo-finansowe na rok 2018

sprawozdanie Zarządu z działalności przedsiębiorstwa „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. za rok 2018
(sprawozdanie zawiera: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym; informację dodatkową; sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego).

sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki pod firmą „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. za rok 2018

sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres czerwiec 2018 – czerwiec 2019

ROK 2020

sprawozdanie Zarządu z działalności przedsiębiorstwa „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. za rok 2019

plany rzeczowo-finansowe na rok 2019

sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres czerwiec 2019 – czerwiec 2020

sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki pod firmą „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. za rok 2019

sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2019

informacja dodatkowa za okres 01.01.2019 – 31.12.2019

ROK 2021

– sprawozdanie Zarządu z działalności przedsiębiorstwa „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. za rok 2020

sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki pod firmą „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. za rok 2020

plany rzeczowo-finansowe na rok 2020

sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2020

informacja dodatkowa za okres 01.01.2020 – 31.12.2020

ROK 2022

sprawozdanie Zarządu z działalności przedsiębiorstwa „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. za rok 2021

sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki pod firmą „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. za rok 2021

aktualizacja planów rzeczowo-finansowych na rok 2021

sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2021

informacja dodatkowa za okres 01.01.2021 – 31.12.2021

ROK 2023

sprawozdanie Zarządu z działalności przedsiębiorstwa „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. za rok 2022

sprawozdanie  z działalności Rady Nadzorczej spółki pod firmą „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. za rok 2022

aktualizacja planów rzeczowo-finansowych na rok 2022

sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2022

informacja dodatkowa za okres 01.01.2022 – 31.12.2022

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Opublikowano: 4 sierpnia 2016
Opublikowane przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 5 kwietnia 2024
Zmodyfikowane przez: Maja Wawrowska