Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x
Biuletyn Informacji Publicznej BIP - Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Oferta zatrudnienia na stanowisku inspektor ds. ewidencji i gospodarki odpadami

UWAGA! Konkurs został rozstrzygnięty i podjęta została decyzja o zatrudnieniu dwóch osób, które spełniały wymagania i uzyskały najwyższą liczbę punktów.

 

Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. w Słupsku ogłasza nabór ofert na stanowisko pracy: inspektor ds. ewidencji i gospodarki odpadami

Forma zatrudnienia:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; okres zatrudnienia: od dnia 1 stycznia 2019 r. na 3-miesięczny okres próbny; docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony.
– praca od poniedziałku do piątku, od 7:00 do 15:00.
– dopuszcza się dwuzmianowy, tygodniowy, 8 godzinny system pracy, od poniedziałku do piątku od 11:00 do 19:00 i ew. w soboty od 07:00 do 15:00.

Miejsce pracy: Słupsk ul. Sportowa 73, teren oczyszczalni ścieków, obiekt wagi.

Ogólny opis stanowiska pracy:

Stanowisko pracy w dziale ochrony środowiska spółki „Wodociągi Słupsk”.
Praca polegać będzie przede wszystkim na prowadzeniu ewidencji odpadów, obsłudze programu do ważenia na wadze najazdowej komponentów przyjmowanych do instalacji spółki i przekazywanych innym podmiotom do zagospodarowania, sporządzaniu bilansów  i raportów odpadów/nieczystości ciekłych/kompostu, udział w przygotowywaniu sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami/nieczystościami ciekłymi.

Ponadto zakres obowiązków obejmował będzie również formalny nadzór (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wydanymi spółce decyzjami) nad:
– właściwym gospodarowaniem odpadami wytworzonymi w całej spółce, w tym ich właściwe magazynowanie i przekazywanie innym, uprawnionym podmiotom do zagospodarowania,
– przetwarzaniem odpadów w instalacji zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w Słupsku (instalacja RIPOK i zakład fermentacji odpadów).

Dodatkowe zadania dla ww. stanowiska to okresowe szkolenia pracowników spółki w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami i obsługa klienta w zakresie przyjmowanych odpadów do zagospodarowania i sprzedaży kompostu oraz pomoc przy sporządzaniu sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska.

Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, wyjściami w teren, przemieszczaniem się  do obiektów spółki zlokalizowanych w obszarze jej działania obejmującym teren Miasta Słupsk, Gminy Kobylnica i Gminy Słupsk.

Wymagania :

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe, profil: ochrona środowiska, inżynieria środowiska
  lub biologia,
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z gospodarowaniem odpadami, nieczystościami ciekłymi,
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku (co najmniej 5 lat pracy),
 • Znajomość zasad prowadzenia ewidencji odpadów i ich właściwego klasyfikowania,
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie dot. gospodarowania odpadami/nieczystościami ciekłymi, przede wszystkim Ustawa o odpadach, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość obsługi programów do edycji tekstu np. MS Word oraz arkuszy kalkulacyjnych np. MS Excel,
 • Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.

Wymagania pożądane:

 • Znajomość zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową i szeroko pojętą ochroną środowiska,
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i szeroko pojętej ochrony środowiska, w tym: Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków,
 • Znajomość obsługi programu do tworzenia prezentacji multimedialnych np. MS Power Point,
 • Kreatywność, pomysłowość, chęć uczenia się i podejmowania nowych wyzwań, umiejętność organizacji pracy własnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • Kopie dokumentów potwierdzające wymagane wykształcenie,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów wyłącznie w formie elektronicznej na adres: biuro@wodociagi.slupsk.pl do 10 listopada 2018 r.

Do pobrania: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Pokaż rejestr zmian

Opublikowano: 18 października 2018
Opublikowane przez: Małgorzata Dąbczak-Siatkowska
Ostatnia modyfikacja: 4 stycznia 2019
Zmodyfikowane przez: Przemysław Lipski