Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x
Biuletyn Informacji Publicznej BIP - Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Archiwalne oferty pracy

Oferta zatrudnienia na stanowisko: monter sieci wodociągowej w dziale eksploatacji sieci wod.-kan. – 2 osoby – konkurs roztrzygnięty

20 lutego 2024

Opis stanowiska

 • Przeglądy, naprawa i usuwanie awarii sieci i przyłączy wod. – kan,
 • Wymiana (przebudowa) istniejących sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • Wymiana wodomierzy i zaworów przy wodomierzach,
 • Kontrola sprawności i wydajności hydrantów,
 • Usuwanie awarii na sieci i przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych.

Forma zatrudnienia

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; okres zatrudnienia: od dnia 1 kwietnia 2024 r.,
  na 3-miesięczny okres próbny; docelowo – umowa o pracę na czas nieokreślony,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • praca od poniedziałku do piątku.

Wymagania minimalne

 • dyspozycyjność w sytuacjach awaryjnych, gotowość do pracy w godzinach nadliczbowych,
 • miejsce zamieszkania do 30 km od siedziby Spółki „Wodociągi Słupsk”,
 • prawo jazdy kat B,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.

Wymagania pożądane

 • wykształcenie zawodowe o kierunku budowlanym (mile widziane),
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

 

Wynagrodzenie

Od 5.500 zł brutto;  wysokość wynagrodzenia uzależniona będzie od posiadanych umiejętności, kompetencji, stażu pracy itp.

Wymagane dokumenty

 1. CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Kwestionariusz osobowy.

Termin składania ofert w formie papierowej na adres: „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl upływa z dniem 15 marca 2024 r.

Do pobrania: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Oferta zatrudnienia na stanowisko: młodszy operator oczyszczalni ścieków

13 lutego 2024

UWAGA! Konkurs został rozstrzygnięty.

Opis stanowiska młodszy operator oczyszczalni ścieków:

 • Praca przy obsłudze maszyn, urządzeń oczyszczalni ścieków. Zapewnienie ciągłości ruchu instalacji w części ściekowej, osadowej i energetycznej.

Zakres zadań wynikający z celu stanowiska:

 • wykonywanie czynności wspomagających przy pracach operatorskich w ramach wsparcia zmian-12 godzinnych;
 • bieżąca eksploatacja oraz kontrola pracy maszyn i urządzeń OŚ stanowiących wyposażenie ciągów technologicznych części mechanicznej, biologicznej i osadowej w asyście operatora oczyszczalni;
 • wspomaganie operatorów w zakresie uzupełniania oraz stosowania  środków chemicznych w procesach technologicznych OŚ;
 • współdziałanie z operatorami w zakresie utrzymania porządku i czystości w powierzonych obiektach OS oraz LOŚ realizacja prac utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych OŚ oraz LOS w obszarze wykraczającym poza zadania powierzone robotnikom placowym (dotyczy pracowników zatrudnionych w systemie 8-godzinnym);
 • przygotowanie maszyn i urządzeń do czynności obsługi serwisowej i napraw mechanicznych, współpraca przy usuwaniu usterek z warsztatem mechanicznym;
 • nabywanie nowych umiejętności operacyjnych w kierunku zapoznania się z wszystkimi instalacjami obiektu.

Forma zatrudnienia:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • okres zatrudnienia: na 3-miesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
 • zatrudnienie na cały etat.

Miejsce pracy: Oczyszczalnia Ścieków

Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne zawodowe
 • doświadczenie obsługi urządzeń automatyki przemysłowej (panele HMI)
 • brak przeciwwskazań do pracy zmianowej w porze nocnej oraz na wysokościach powyżej 2m
 • uprawnienia, kursy, szkolenia związane ze specyfiką zadań,
 • samodzielność, odpowiedzialność,
 • dokładność i sumienność,
 • zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.

 

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4.634,00 zł./m-c + 10% premii regulaminowej

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów w terminie do dnia 26 lutego 2024 r. w Sekretariacie Spółki (ul. Elizy Orzeszkowej 1, Słupsk) lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl

Do pobrania:kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oferta zatrudnienia na stanowisko pracy młodszy operator oczyszczalni ścieków – konkurs rozstrzygnięty

5 stycznia 2024

UWAGA! Konkurs został rozstrzygnięty.

Opis stanowiska młodszy operator oczyszczalni ścieków:

 • Praca przy obsłudze maszyn, urządzeń oczyszczalni ścieków. Zapewnienie ciągłości ruchu instalacji w części ściekowej, osadowej i energetycznej.

Zakres zadań wynikający z celu stanowiska:

 • wykonywanie czynności wspomagających przy pracach operatorskich w ramach wsparcia zmian-12 godzinnych;
 • bieżąca eksploatacja oraz kontrola pracy maszyn i urządzeń OŚ stanowiących wyposażenie ciągów technologicznych części mechanicznej, biologicznej i osadowej w asyście operatora oczyszczalni;
 • wspomaganie operatorów w zakresie uzupełniania oraz stosowania  środków chemicznych w procesach technologicznych OŚ;
 • współdziałanie z operatorami w zakresie utrzymania porządku i czystości w powierzonych obiektach OS oraz LOŚ realizacja prac utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych OŚ oraz LOS w obszarze wykraczającym poza zadania powierzone robotnikom placowym (dotyczy pracowników zatrudnionych w systemie 8-godzinnym);
 • przygotowanie maszyn i urządzeń do czynności obsługi serwisowej i napraw mechanicznych, współpraca przy usuwaniu usterek z warsztatem mechanicznym;
 • nabywanie nowych umiejętności operacyjnych w kierunku zapoznania się z wszystkimi instalacjami obiektu.

Forma zatrudnienia:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • okres zatrudnienia: od dnia 1 lutego 2024 r. na 3-miesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
 • zatrudnienie na cały etat.

Miejsce pracy: Oczyszczalnia Ścieków

Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne zawodowe
 • doświadczenie obsługi urządzeń automatyki przemysłowej (panele HMI)
 • brak przeciwwskazań do pracy zmianowej w porze nocnej oraz na wysokościach powyżej 2m
 • uprawnienia, kursy, szkolenia związane ze specyfiką zadań,
 • samodzielność, odpowiedzialność,
 • dokładność i sumienność,
 • zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4.634,00 zł./m-c + 10% premii regulaminowej

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów w terminie do dnia 19 stycznia 2024 r. w Sekretariacie Spółki (ul. Elizy Orzeszkowej 1, Słupsk) lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl

Do pobrania:kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oferta zatrudnienia na stanowisko: ds. ważenia i obsługi klienta

18 grudnia 2023

UWAGA! Konkurs został rozstrzygnięty.

PROPONOWANE WYNAGRODZENIE PODSTAWOWE: od 4500 zł brutto/m-c + 10% premii regulowanej (wysokość wynagrodzenia uzależniona będzie od posiadanych kwalifikacji oraz umiejętności)

FORMA ZATRUDNIENIA:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; planowany okres zatrudnienia:
od dnia 15  stycznia 2024 na 3-miesięczny okres próbny; docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony.

– praca od poniedziałku do piątku, od 7:00 do 15:00.

MIEJSCE PRACY: Słupsk ul. Sportowa 73, teren oczyszczalni ścieków.

OGÓLNY OPIS STANOWISKA PRACY:

Stanowisko pracy w dziale ochrony środowiska w Spółce „Wodociągi Słupsk”.

Zakres obowiązków na proponowanym stanowisku obejmował będzie:

Obecnie:

 1. Obsługa klienta
 2. Rejestracja dostaw i ważenie asortymentu tj. odpadów, nieczystości ciekłych, nawozu organicznego i innych asortymentów podlegających rejestracji oraz weryfikacji w zakresie ich dostaw lub wydania do/z terenu oczyszczalni ścieków w Słupsku
 3. Bieżące realizowanie obowiązków Spółki w zakresie dokonywania czynności
  w bazie danych BDO, w zakresie przydzielonych kompetencji
 4. Obsługa zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) i innych programów informatycznych w zakresie przydzielonych kompetencji, w tym np. VDG Sense-podgląd kamer, poczta, BDO)
 5. Ścisła współpraca z pracownikami Spółki, w szczególności pracownikami oczyszczalni ścieków, działem transportu i działem obsługi klienta

Docelowo:

Bieżące rozliczanie usług sprzedaży kompostu (detalicznego i hurtowego), odpadów, nieczystości ciekłych, wystawianie dokumentów ze sprzedaży: faktur, paragonów z kasy fiskalnej (w tym: obsługa kasy gotówkowej, w tym obrót gotówką i nadzór nad kasą gotówkową i jej bieżące rozliczanie, obsługa terminala płatności bezgotówkowej)

 1. Organizowanie i ustalanie terminu odbioru kompostu, w uzgodnieniu z OS
  w zakresie jakości i dostępności kompostu

Stanowisko pracy związane jest głównie z pracą przy komputerze.

WYMAGANIA :

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie minimum średnie ogólne
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku (co najmniej 1 rok pracy)
 • Znajomość obsługi programów do edycji tekstu np. MS Word oraz arkuszy kalkulacyjnych np. MS Excel; BDO
 • Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność
 • Sumienność, lojalność, skrupulatność, systematyczność, dokładność wykonywanych zadań

Wymagania pożądane:

 • Kreatywność, pomysłowość, chęć uczenia się i podejmowania nowych wyzwań, umiejętność organizacji pracy własnej
 • Znajomość zagadnień i przepisów prawa związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska
 • Preferowany profil wykształcenia: ochrona środowiska, inżynieria środowiska lub biologia

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów w terminie do dnia 3 stycznia 2024 r. w Sekretariacie przedsiębiorstwa, przy ulicy Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl

Do pobrania:kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie