Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x
Biuletyn Informacji Publicznej BIP - Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Oferta zatrudnienia na stanowisku ds. gospodarki ściekowej

UWAGA!!!

Rozstrzygnięcie naboru zostaje wstrzymane.

Spółka „Wodociągi Słupsk” ogłasza nabór ofert na stanowisko pracy ds. gospodarki ściekowej.

Proponowane wynagrodzenie podstawowe:

od 3900 zł brutto/m-c

Forma zatrudnienia:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • planowany okres zatrudnienia:
  od 19 października 2020r. r. umowa o pracę na czas nieokreślony;
 • praca od poniedziałku do piątku, od 7:00 do 15:00.

Miejsce pracy:

Słupsk ul. Sportowa 73, teren oczyszczalni ścieków.

Ogólny opis stanowiska pracy:

Stanowisko pracy w dziale ochrony środowiska [DOŚ] Spółki „Wodociągi Słupsk”.

Zakres obowiązków na proponowanym stanowisku obejmował będzie głównie:

 • prowadzenie kontroli u Dostawców ścieków w zakresie gospodarki wodnościekowej
  i podejmowanie działań pokontrolnych
 • koordynowanie i organizowanie procesu przyjmowania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej Spółki, w tym rozpatrywanie i weryfikowanie wniosków o przyjęcie nieczystości ciekłych, okresowa wizja lokalna miejsc gromadzenia nieczystości, przygotowywanie umów dla Dostawców, rozliczanie usług przyjęcia nieczystości ciekłych do stacji zlewnej Spółki
 • tworzenie bazy danych i sporządzanie sprawozdań w zakresie gospodarki ściekowej
 • bieżące prowadzenie spraw związanych z gospodarką ściekową oraz prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym nadzór nad dokumentacją wodnoprawną Spółki i prowadzenie spraw z nią związanych
 • opiniowanie dokumentów związanych z gospodarką ściekową, w tym operatów wodnoprawnych, dokumentacji technicznej do wydania warunków technicznych, umów o odprowadzanie ścieków
 • udział w odbiorach technicznych urządzeń

Dodatkowe zadania to:

 • prowadzenie samochodu służbowego;
 • udział w innych zadaniach związanych z ochroną środowiska w Spółce.

Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, wyjściami/wyjazdami w teren, przemieszczaniem się  do obiektów spółki zlokalizowanych w obszarze jej działania obejmującym teren Miasta Słupsk, Gminy Kobylnica i Gminy Słupsk oraz do innych miejsc znajdujących się poza jej obszarem działania.

Wymagania:

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe, profil: inżynieria środowiska, technologia wody, ścieków
  i odpadów lub pokrewne
 • Znajomość zagadnień związanych z technologią wody, ścieków i odpadów
 • Umiejętność rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, eksploatacyjnym dotyczącym urządzeń, instalacji oraz obiektów służących
  do podczyszczania i odprowadzania ścieków
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej (projekty, rysunki techniczne, mapy)
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie gospodarki wodnościekowej, gospodarki nieczystościami ciekłymi i ochrony środowiska
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych i ich stosowania w praktyce
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obsługi programów do edycji tekstu np. MS Word oraz arkuszy kalkulacyjnych np. MS Excel
 • Umiejętność redagowania pism i dokumentacji pokontrolnej
 • Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność
 • Posiadanie umiejętności interpersonalnych
 • Sumienność, skrupulatność, systematyczność, dokładność wykonywanych zadań

Wymagania pożądane:

 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • Kreatywność, pomysłowość, chęć uczenia się i podejmowania nowych wyzwań, umiejętność organizacji pracy własnej

Dokumenty (z dopiskiem: Konkurs na stanowisko ds. gospodarki ściekowej) należy składać do 9 października 2020 r. osobiście w Sekretariacie Spółki przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku lub elektronicznie na adres: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl

Do pobrania: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Pokaż rejestr zmian

Opublikowano: 24 września 2020
Opublikowane przez: Małgorzata Dąbczak-Siatkowska
Ostatnia modyfikacja: 22 października 2020
Zmodyfikowane przez: Małgorzata Dąbczak-Siatkowska