Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x
Biuletyn Informacji Publicznej BIP - Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Oferta zatrudnienia na stanowisku młodszy operator maszyn i urządzeń kompostowni

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert na stanowisko pracy młodszy  operator maszyn i urządzeń kompostowni.

Opis stanowiska młodszy operator maszyn i urządzeń kompostowni:

Praca na ładowarkach jednonaczyniowych kl. III oraz uniwersalnych nośnikach osprzętu lub wózkach jezdniowych kl. I, obsługa i drobne naprawy powierzonego sprzętu.

Zakres zadań:

 • Prowadzenie jednego typu pojazdu lub praca z jedną maszyną zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
 • Realizacja czynności związanych z przygotowaniem surowca, przesiewaniem kompostu, wykonywanie dodatkowych prac porządkowych terenu (zamiatanie, odśnieżanie) oraz czynności transportowo-załadunkowych i rozładunkowych z wykorzystaniem maszyn i pojazdów,
 • Obsługa reaktorów instalacji suchej fermentacji (otwieranie i zamykanie bram, załadunek i odbiór wsadu) pod nadzorem przełożonego,
 • Kontrola funkcjonowania powierzonych maszyn i urządzeń, wykonywanie czynności podstawowej obsługi z uwzględnieniem zapisów DTR, zgłaszanie odpowiednim służbom usterek i awarii,
 • Parametryzacja pracy obsługiwanych maszyn i pojazdów pod kątem optymalizacji ich działania oraz uzyskania wysokiej efektywności energetycznej, paliwowej i surowcowej przy minimalnym zużyciu powierzonych środków,
 • Wykonywanie powierzonych zadań wyłącznie na terenie oczyszczalni ścieków i kompostowni.

Forma zatrudnienia:

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

Okres zatrudnienia: od dnia 15 grudnia 2021 r. na 3-miesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, zatrudnienie na cały etat.

Miejsce pracy: Oczyszczalnia Ścieków – kompostownia osadów ściekowych.

Wymagania podstawowe:

 • uprawnienia na ładowarki kl. III kursy, szkolenia związane ze specyfiką zadań,
 • uprawnienia I WJO lub wielozadaniowe nośniki osprzętu,
 • wykształcenie: zawodowe(dowolne) lub podstawowe,
 • uprawnienia, kursy, szkolenia związane ze specyfiką zadań,
 • samodzielność, odpowiedzialność,
 • dokładność i sumienność,
 • zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.

Wynagrodzenie zasadnicze: 3.345,00 + premia regulaminowa do 10% wynagrodzenia zasadniczego.

 Wymagane dokumenty:

CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,

kopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia.

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów w terminie do dnia 10 grudnia 2021 r. w Sekretariacie Spółki (ul. Elizy Orzeszkowej 1, Słupsk) lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl

Do pobrania: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

Pokaż rejestr zmian

Opublikowano: 2 grudnia 2021
Opublikowane przez: Marzena Puzdrakiewicz
Ostatnia modyfikacja: 29 grudnia 2021
Zmodyfikowane przez: Marzena Puzdrakiewicz