Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x
Biuletyn Informacji Publicznej BIP - Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

Kontrast: 

Wersja zwykła Wersja kontrastowa

Taryfy 2012/2013

MIASTO SŁUPSK – TARYFY 2012/2012

„Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o. informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 8 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) w okresie od dnia 1.07.2012r. do dnia 30.06.2013r. w Mieście Słupsku obowiązywać będą następujące taryfy cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków: 

I.

Cena dostarczonej wody (w zł/1 m³) netto brutto*
dla gospodarstw domowych  2,57    2,78
dla przemysłu i produkcji spożywczej  2,61    2,82
dla innych odbiorców na cele socjalno bytowe  2,57    2,78
cele przeciwpożarowe  2,57    2,78

 II.

Cena odebranych ścieków (w zł/1 m³) netto brutto*
dla gospodarstw domowych  4,34    4,69
dla przemysłu i produkcji spożywczej  4,34    4,69
dla innych odbiorców na cele socjalno bytowe  4,34    4,69

III. 

Opłata abonamentowa (w zł/1 m³) netto brutto*
za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych oraz za czynności związane
z rozliczaniem należności
 7,50    8,10
za utrzymanie wodomierza na zasilaniu awaryjnym
lub wodomierza zapewniającego pobór wody
do celów p/poz. w ilości do 10 l/s
 5,00    5,40
za utrzymanie wodomierza na zasileniu awaryjnym
lub do celów ppoż. w ilości od 10 l/s
 15,00    16,20

 IV.

Opłata dodatkowe (w zł/1 m³) netto brutto*
za odczyt i rozliczenie podlicznika lub wodomierza
u odbiorców posiadających własne ujęcia wody
 7,50    8,10
za odczyt i rozliczenie wodomierzy w lokalach mieszalnych
w budynkach wielolokalowych
a) za pierwszy wodomierz
b) za każdy następny
 7,50
1,50
 8,10
1,62
za odczyt i rozliczenie podlicznika mierzącego zużycie wody
(z wodomierza głównego tego samego odbiorcy)
do celów podlewania ogrodu
 3,75    4,05

* Do cen netto został doliczony podatek VAT w wysokości 8%. Zgodnie z art.24 ust.11 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu (…) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, ceny i stawki opłat wskazane w taryfach mogą ulec zmianie w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku.

V. Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

———————————————————————————————————————————————-

GMINA KOBYLNICA – TARYFY 2012/2013 – ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/208/2012 Rady Gminy Kobylnica z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Kobylnica, stanowiących jednolity system kanalizacyjny zakończony oczyszczalnią ścieków w Słupsku w okresie od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku na terenie obejmującym następujące miejscowości: Bolesławice, Kobylnica, Komiłowo, Kończewo, Kuleszewo, Kwakowo , Kruszyna, Lubuń, Lulemino, Łosino, Reblino, Sierakowo Słupskie, Sycewice, Widzino, Zajączkowo, Żelki, Żelkówko obowiązywać będą następujące taryfy:

I. Wysokość cen za odprowadzane ścieki (w zł/m3)

Grypy odbiorców jednostka cena netto cena brutto*
I grupa obejmuje: dostawców ścieków przemysłowych,
w których posiadaniu znajdują się przepompownie
przydomowe będące własnością przedsiębiorstwa
    zł/m3     12,61     13,62
II grupa obejmuje: dostawców ścieków przemysłowych,
inni niż wskazani w grupie I
     zł/m3      9,81      10,60
III grupa obejmuje: gospodarstwa domowe, w których
posiadaniu znajdują się przepompownie przydomowe będące
własnością przedsiębiorstwa
     zł/m3     12,61      13,62
IV grupa obejmuje: gospodarstwa domowe,
inne niż wskazane w grupie III
     zł/m3      9,81      10,60
V grupa obejmuje: pozostali odbiorcy usług –
dostawcy ścieków bytowych, w których posiadaniu znajdują się
przepompownie przydomowe będące własnością przedsiębiorstwa
     zł/m3      12,61      13,62
VI grupa obejmuje: pozostali odbiorcy usług –
dostawcy ścieków bytowych, inni niż wskazani w grupie V
     zł/m3      9,81      10,60

 * Do cen netto został doliczony obowiązujący podatek VAT. 

II. Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

 ***

Na mocy Uchwały Nr XXIII/209/2012 Rady Gminy Kobylnica z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Kobylnica, stanowiących jednolity system kanalizacyjny zakończony oczyszczalnią ścieków w Słupsku oraz do cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków, wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej zakończonej zbiorczym zbiornikiem bezodpływowym, stanowiącej własność „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. w Słupsku, które oczyszczane będą przez oczyszczalnię ścieków w Słupsku oraz na mocy Uchwały Nr XXV/234/2012 roku – wprowadzono dopłatę dla osób i podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej:

1) dla III, IV grupy odbiorców, do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Kobylnica stanowiących jednolity system kanalizacyjny zakończony oczyszczalnią ścieków w Słupsku, w wysokości brutto 5,00 zł (obejmującą obowiązujący podatek VAT) do 1 m3 odebranych ścieków,

2) dla grupy pozostałych odbiorców, do ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków, wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej zakończonej zbiorczym zbiornikiem bezodpływowym stanowiącej własność „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. w Słupsku, które oczyszczane będą przez oczyszczalnię ścieków w Słupsku, w wysokości brutto 20,05 zł (obejmującą obowiązujący podatek VAT) do każdego 1 m3 odprowadzanych ścieków.

Dopłaty nie dotyczą i nie będą udzielane w stosunku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Dopłaty obowiązują na terenie Gminy Kobylnica do dnia 30 czerwca 2013 roku.

——————————————————————————————————————————–

GMINA SŁUPSK – TARYFY 2012/2013 – ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Zgodnie z Uchwałą NR XVII/167/2012 Rady Gminy Słupsk z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Słupsk oraz ustalenia wysokości dopłaty do taryfy za odprowadzanie ścieków – w okresie od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 roku obowiązywać będą następujące taryfy opłat i cen za odprowadzanie ścieków: 

l.p. Taryfowa grupa odbiorców Rodzaj stawki Cena w zł netto 
1. Grupa I – gospodarstwa domowe cena usługi odprowadzania ścieków
(zł/m3)
        6,70
2. Grupa II – przemysł i produkcja spożywacza cena usługi odprowadzania ścieków
(zł/m3)
        6,70
3. Grupa III – pozostali odbiorcy usług cena usługi odprowadzania ścieków
(zł/m3)
        6,70

Dla pierwszej grupy taryfowej do cen stawek i opłat za zrzut ścieków ustala się dopłatę z budżetu gminy Słupsk w wysokości 1,10 zł netto (słownie: jeden złotych 10/100) do 1 m3 ścieków.

Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Pokaż rejestr zmian

Opublikowano: 25 maja 2012
Opublikowane przez: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 11 lipca 2012
Zmodyfikowane przez: Przemysław Lipski